Rubin, ikinji gezek Orsyedin chempiyoni boldy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ildeshler gutlayan Gurban Berdiyewin trenerlik edyan futbol komandasy Rubin orsyette chempion boldy. Ozem intek oynalmadyk 3 oyun galdy. Onumuzdaki dalde sonky hepde CSKA bilen oynamali. Ol oyundadam ustunlukler arzuw edyarin. Nesip bolsa Champions league dam goni gatnashar. O wagta chenli Gurban Berdiyew galarmy bilemok :D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Rubini shu dereja yetiren

Rubini shu dereja yetiren Turkmen Trener Gurban BEKİYEWİCH BERDİYEWİ gutlayan.
yenishleri dowamat-dowam bolsun..

Futbol bilena o diyen

Futbol bilena o diyen gyzyklanamok, wagtymyn azdygyndanmy namemi,yone gaty gowy goryan gormnani...
Menem sheyle turkmrn trenerimizin bardygyna buysanyan!!!
Sheyle yerlerde ustunliklerimiz hasam artsyn!!!
Leyla

Gazaklar

Gazaklar Gurban Berdyeve gazakdyr oydup yorler.

http://sport.gazeta.kz/art/?aid=34759

Where is Hereket, There is Bereket!

Olaram yazyandyr,

Olaram yazyandyr, "turkmenler ona turkmendir oydup yor" diyip :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "haha"

Habary okadym welin gaty

Habary okadym welin gaty gülkinç bara, has gülkinji bolsa aşagyna yazylan commentlaryn kabiri:)))

"Government of the people, by the people,
for the people"

Gurban aganyn turkmenligi

Gurban aganyn turkmenligi shubhesizlay!
Orslaryn kopusi onun musulmanlygyna, tatarlaryn chempion bolanlygyna gaharly.
Gutlayan!
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Gurban Berdiyewe arassa

Gurban Berdiyewe arassa ganly Turkmen
dine Gazagystanyn Gayrat komandasynda 3-4 yil yali oynapdy.. belki shonun ucin gazak diyyandirler. Rubinin duzuminde bir wagtlar 3-4 sany Turkmenistanly oyunchy oynayady. Gazak bolan bolsa alarmy shol oyunchylary komanda?

bir gezek Rubinin oyununu

bir gezek Rubinin oyununu görüp otyrkam tvde stadiyonda türkmen baydagy asylgy durdy we yanynda da 2 sany börüklü adam otyrdy.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Salam gadyrdan watandaslar

Salam gadyrdan watandaslar we doganalr- dostlar.. yakynda Orsedin Rubin-Kazan futbol komandasy cempiyon boldy. İndi bolsa bu komanda cempiyonlar ligada baslesyar. Yone bir zady bellap gecmek gerek: Komandanyn bas talimcisi bizin turkmen ildesimiz Gurbanberdiyew... Bu taryhy waka bolsa gerek. Bir turkmen ilkinji gezek cempiyonlar ligada talimcilik edyar. Yone Bu habary hic bir turkmen mektubatlarynda habar berilmedi. Su turkleri gowy tanayanyz! Habarlarynda 'Gokdenizli ve Hasan Kabzeli Rubin cempiyonlar ligde' diyip baslyk yazypdyrlar hatda butun habarlarynda sol iki turki owup yazyarlar. Aslynda Rubini cempiyon etmeklikde ildesimizin uly payy bar. Yone onyn ady kabir agzalanak. Menin pikirimce ildesimize dowlet tarapyndan altyn medal bermeli...Sheyle etsek turkmeni ady dunya has tanalar....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • tarymlah 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ine sana gerek

ine sana gerek bolsa..
diymek Rubin Turkmenistanynam komandasy bolya..pochti komandasy..
tatarlar bizin doganlarymyzlay..Kazan shaherem gadymda 'Gazan' shaheri bolan
turkmenler kopdir Kazanda..

Oyuncylarynyn arasynda tatar

Oyuncylarynyn arasynda tatar barmay? ya indi olaram ors atlary goyyalarmy (ivan, andrey etc.)?

Gurban agany onema

Gurban agany onema eshidipdim welin sonky ustunligi diysen begendiryan waka. Ana turkmenler sheydip sheydip birzatlar etsinahoow :)

Nesip bolsa, komandadan ayyrmasalar yashulyny, indi bizin hem chempiyonlar ligasynda jankoyerlik etjek komandamyz bar :)

Has hem gyzykly bolar :)

cempion diysene

kawagt gyzyklanyp acyalar shu turklerem shu orslaryn primyer ligasyny seretmek uchin...

menem arada gabat geldim rubinin oyunyna shonda seretsem elinde tesbilije biri (yuzem hakyky turkmenda)eylak beylak aylanyp komandasyna bir zatlar aydya oza.....

mena edil shu wagtdan shu wagtdan son turkmenler uchin yorite sproty osdurmek hakynda gijikman kanun cykarmalymyka diyyan... yogsa gic bolar...

hamala dine biz gaz bilen nebitden yasalan yaly...:)

yadyma dushende aydayyn. Nuryshka toy galyny hakynda gowy soz aydya.
-Dayza sizin gyzynyz yaman gymmatla?!
-Suyt hakydyr oglum suyt haky...
-Name dayza bizin oglanlar salyarka icip ulaldymy, ya ostonowakada(duralgada) yatan biçokmy .....:)

wessalam...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gezende 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ikinji gezek chempiyon

Diysen guwanyan. Futbol meydancasinin icinde Turkmen baydagini gorup hasam guwandym. Gurban Berdiyev! Sana turkmenistanin abrayini galdiryanligin uchin kop sagbolsun aydyarin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

http://sport.rambler.ru/news/

http://sport.rambler.ru/news/football/576184343.html?n=13
Eller gaty tanysh! Has-da elindaki tesbih barcelona tanysh))))

Bu habar gaty könelişdi

Bu habar gaty könelişdi dalmi ildeşler? Rubin indi çempion bolmaga öwrenişdi ildeşimiz Gurban Berdiyewin kop alada etmegi arkaly. Gurban berdiyew kopetdagda oynadymy?