lirika

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

nazik gabakların hut inrik yalı,
göya güneş deyin gözün yaşıpdır,
kirpiklerin aşık bolan mısalı,
bir-birini tapıp gucaklaşıpdır

mılayım dem alşın, nazicek gülşün
meni düyşde görüşüni anladyar.
gözel, ak düşekde sen tovlanışın
akşam görsem hıyalımda dan atyar

göya alma düşen çığ dek mysaly
yanaklarda bulduraşyar kümüş der.
bizden başga hiç adam yok bu yerde
oyan da söygülim mana posa ber.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • kemaltm 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty bet yazipsin.. esasanam kirpiklerin ashik diyen yeri.. SUper"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gowja goshgy!! emma icinde

gowja goshgy!!
emma icinde erotika kanirak:)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Waýý düşünmedimdä...

Waýý düşünmedimdä... jaň edip düşündiräýjek ýokmyka?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "haha..:)"

men dushundireyin, yone

men dushundireyin, yone telfonyma pul salmaly:) salyp bersenga yok diymen:)D
______________________________
Live in the present, not in the past

Sen

Sen düşündiňmi?!
Waýýda... oturyp aglajak düşündirmeseňiz
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

aglasana :))) mena chynymy

aglasana :))) mena chynymy aytsam okap hem goremok:)
name manga okunyang? kakama aytjak:)
______________________________
Live in the present, not in the past

selbishka uyam, senin shu

selbishka uyam, senin shu telfonyn haysy kompaniya,?? her gezek yazyan weli komek edesim gelyar,
eger o2-dan, ya da T-mobile dan bolsa komek edeyin tanysh guyclilayy
5£ top-up etsek bolyamy...:):):):

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

kop kop

kop kop sagbol:)
______________________________
Live in the present, not in the past

:))

Quote:

bizden başga hiç adam yok bu yerde
oyan
da söygülim mana posa ber.

hehe, boljagy bolupdyr oydyan eyyam :D, indi posany sorap almak nama gerek? :D

awtory kimka? :)

awtory kimka? :)

:)

gulmek ucinem az da bolsa manilija bolsa da :((( ehhh :(

awtory: Gözelliğin

awtory: Gözelliğin Tarıpçısı Rehmet Seyidow

hayt rehmet agam bet yashok

hayt rehmet agam bet yashok ekeni..:)

"gözel, ak düşekde sen

"gözel, ak düşekde sen tovlanışın"
tüweleme, bass şahyr :)

Ehm...ehm... sesimi

Ehm...ehm... sesimi chykarman yuwashlyk bilen chykayyn bu blokdan...
Leyla

berekellah! goldaýan! hemme

berekellah!
goldaýan!
hemme gyzlara-da şony ündeýän.
Uýat, haýa, utanjaňlyk Türkmen gyzlarynyň hakyky bezegi, ruhy köýnegi!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah leyla name

bah leyla name gachaydingla.utanyangmi yada? :)

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

turkmenchiligimi yitirmejek

turkmenchiligimi yitirmejek bolyan welin-da...
Leyla

dogry edyang Be a leader

dogry edyang

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty