Sekiz burçlyk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!
Sekiz burçlyk.
Men gezen, gören yerlerimde, esasanam bir döwleting ya-da bir guramang ahmiyetli yerlerinde sekiz buçlyga kan gabat geldim. Türkmenistanda köp.
O barada tm'de yewreylengki 6, bizing 8, şeyle-beyle diyenler bar. Anyk bir zat bilip bilmedim.
Meselem Metjid-i Nebewi (Medinedaki Pygamberimizing metjidi), Türkmenistanyng gaty köp yerinde, Türkiyede metjidlerde, Çırağın Köşgünde we ş.m.
Bu barada az kan pikiri bolan bar my?
Haysy akymlaryn şuna menzeş bellikleri bar?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men shol sekiz burch hakynda

Men shol sekiz burch hakynda yewreyleng simwoly diyip eshidipdim.Anyk bilemmok yone.
Belkem gorensingiz ZEHRANIN GOZLERI diyip bir kino bardy.Filistinli bir kichijek gyzyng atasy bilen bashdan gechirenleri.3 seriyadan ybarat.Gaty gowy kino.Shonda bar 8 burc.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

8 burç bakylygyn nyşany.

8 burç bakylygyn nyşany. ady "darb-el-hizb" öydyan.
we Gurhanda nokadyn yerine goyylyp geçyar.
yslama mahsus zat; yewreylenki 6 burç-ol başga.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

masonlan simwoly bolaymasa

masonlan simwoly bolaymasa

Ukrainada ýokmy bu

Ukrainada ýokmy bu belgi/yşarat?!

Ýaz-a how Ukraina barada-da aýry blog halynda ýagdaýlary.

Ýa sorag sorap açaýynmy şeýle blogy, yzyny özüň alyp çykaryn diýseň:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"