"BU YOLLAR"

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,
bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,
durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,
diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.
******************
yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,
chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,
boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,
doldurypjyk ylgardym,kenarynda bu yolun.
***********************
ak mekdebe barypdym, yoräp senin ugrundan,
kop zatlary owrendik, ayneklije mollumdan,
sonra berdi ak pata,ugradyp oz yolumdan,
boldum yene rowana kenaryndan bu yolun,
**********************
bu yollary gecherken, tapdym yuzlerche dosty,
dost boluplar,bolyakan,men neylayin yamany,
hemme zadyň her wagt bolmaz süýji tagamy,
erbetlik hem gazandym,seň ugruňda ey yolum.
****************
bakdym bir gun esgerlik yodasy hem gapymy,
18-lik chekich b/n urup durdy gapymy,
ene-ata, dogan,dost-yar bozmanjyklar topuny,
ak patany berdiler, gyrasynda bu yolun.
********************
seretsem 2 yylym, göýä iki gun yaly,
oturyp pikir etdim,boldy yatlama bary,
seredip,pikir edip, iki yyllyk albomy,
dörjelapjik otyryn, kenarynda bu yolun.
***********************
ynha hazir otyryn,garshysynda talypyn,
com.diyipjik yazamson,pikire batyp otyryn,
nadip gowin gotarin,name hakda yazaryn,
diyip yene rowana,seň ugrundan ey yolum!!!!!!!!!!!

Telpekler (6 kisiden 10 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek copleyan diyip eshitdim :))"
  • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sagjaboluney... bah barde

sagjaboluney... bah barde gysh hem geldi eyyam..
indi gyshyn her gunine bir telpegim bar:):):)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "dost bolup bolmazmyka? :P mana-da biraz goshgy bersene :))"

geregin goshgy bolsun!! shu

geregin goshgy bolsun!! shu yokardaky yazylanlaryn hemmesi seninki... copy-paste et-de alyber:):)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

men isleyan

doganlar we dostlar men isleyan bash sahypamyza dine soygi hakynda eser diyen sahypa.

agzalar barada hem goshgy

agzalar barada hem goshgy duzungsene
______________________________
Live in the present, not in the past

basga bir sahypada duzupdim

basga bir sahypada duzupdim oytyan. emma barde bilmedim entak...

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

duz onda hemmamize bagyshlap

duz onda hemmamize bagyshlap goshgy:))) gaty minetdar bolardym:)
______________________________
Live in the present, not in the past

goşgy

Mena goşgyny halamadym. Ya özümin şahyr bolanymdanmy namemi:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "mumkin, mena haladym "

Yaman gowy

Yaman gowy yazipsiniz...
Leyla