TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.
indi onga aldanma diyiler mi ya bilip bilmezlikden diyiler mi bilemok. ol adaming icine girip gormedim. biri manga sen sheyle beyle diyip bir nache bor bolgusuz zatlar bilen geldi we ong bilen ortalama 2 sagat gurleshdik. ing songunda sheyle bir zat diydi. onda ol manga sen barada yalngish pikir beripdir. menem seng pikir edishing yali pikir edyan diydi. ay garaz ondan song gunsini bagishlatmak ucin elinden gelenini ettile gorgulujuk. yone edil sho wagt elingde deliller we shayatlar bolmasa gaty kyn. Tohmet edilmek gaty kyn. meselem etmedik zadynga etdi diymek. diymedik zadyngy diydi diydirmek. bermedik zadyngy berdi diydirmek. ya sen ogry diydirmek. adamini etmedigem bolsa strese sokyar. adam islesede islemesede ozini muynli goryar. mende hasam beterrak bu duygular.
eger ozingi aklayanjang gaty bek duyyang ozingi. song ozingi aklaningdan songam eger garshi tarapda vijdan diyilen zat bolsa olam gowy duymaz ozini. eger gutaran bolsa onda JYGYLLYKDA mal bazarindan abermeli bolarda name..:)

siz hic tohmet edilip gordingiz mi?
sizde nahili duygu boldy?
song ol tohmet eden adam bilen ara gatnashygyngyz nahili boldy?
yada tohmet edilene adama shayat bolup gordingiz mi?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mena

mende seyle pikir bar tohmet eden adam bilen hic wagt aragatnashykda bolmaryn. sebabi ol yene tohmet atar.
Allajan saklasyn tohmetden.

Men gaharlanýan we elbetde

Men gaharlanýan we elbetde bagyşlap bilmeýän. Ýadymdan çykarmaýan. Onsoň gel "bagyşladym" diýemde-de, ýadymda galýar we öňkim ýaly bolamok.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Sheyle zat bolsa hich hili

Sheyle zat bolsa hich hili yadimdan chykaryp bilemmok.Kop muynurgap gezyan...

Life is like a rumour
Everyone talks about it
But no one truly knows

Esasanam tohmet, gybat

Esasanam tohmet, gybat diylen zat, adamyn hasiyetinde gysganchlyk ya goriplik bolsa yuze chykyar.. in gowy maslahat, gybat edyanlerden dashlashyn. Sizin yanynyzda bashganyn aybyny aydyan biri, elbetde sizinkini hem aydar, ustune-de % goshar.

mena

mena yanymda birine tohmet atsalar, tohmet atylan adamdan shubhelenip bashlayan, shon uchinem gowsy yanynda bashkalarynyn gurrunini etdirmezlik.
Allajan hemmamizi tohmet belasyndan aman saklasyn!

hazir gitmeli, ýöne

hazir gitmeli, ýöne aşakdaky linke seredip görüň bu babatda:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/3295

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gonshy sahypalan birin de

gonshy sahypalan birin de bolgusyzja yazan goshgymyn birini goyupdum weli, biri ashagyna yazaypdyr-" ay basga kitapdan ogurlap, gocurip yazma diyip,,
gaty gaharym geldayy.shondan sonra kan yazasym gelenoklay,otaya da kan girip duramok..

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

oz yazan goshgyn bolsa name

oz yazan goshgyn bolsa name uchin arkayyn bolanok? yazmaly ekeninda goshgyn ashagynda, "chesme ozum" diyip. men ol post'y gormedim, yone senin gahar edip yazman gezmegin kime peyda getirer.. gaytam, biza gowja goshgularyn dowamyna garashyas.

sizin diyyaninizde dogry..

sizin diyyaninizde dogry.. emma men kolenc oz yazdygymyn ashagyna ozum yazdym diyip yazamok..
eger men basgalaryn goshgylaryny yazan bolsam shol shahyryn adyny yazyan...

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Tohmet zaherli bir ok

Tohmet zaherli bir ok,degen yerini yakyar ve bejerilmesi vagt alyar.Muny hemmaniz hem bilyaniz,meninki bir yatlatma yone.Yone bir tarapdan tohmet eden adamin yagdayyna goz atmak gerek.Eger o adam govy adam bolup tohmet atsa janyn yanar,emma ol adam govy adam dal bolsa ,ona gaharlanmak dogrumy,buna siz karar bering.Sebabi tohmetin erbetligini bilyan adam hic hacan tohmet etmez,bilmeyanligi sebapli tohmet eder.Esasan ondan daslasmak yerine ,eger bu yagdaya chydap bilsen yakynlasmak gerek.

tohmet yaly in

tohmet yaly in yaman zat yok ekeni
pikir etmeyan adamymdan chykaydy, shonada begenyan juda gich bolmanka tananyn gowy
sonam akyly yerinde adam hich wagt tohmet atmayar hokman kellesinde bir kemchilik bardyr :D

name boldy, dushunmedim.

name boldy, dushunmedim. pikir etmeyan adamynyz size tohmet attymy?
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

howwa

howwa hut sheyle boldy

beyle diymeli dal

kici gowunli wrote:

sonam akyly yerinde adam hich wagt tohmet atmayar hokman kellesinde bir kemchilik bardyr :D

beyle diymeli dal ekeniniz. yone bilman biri barada bir yalnish zat aytsak hem tohmet bolyar. yagni sizin shu yazaniniz hem tohmet bolup biler, eger bir tohmet atanyn akly yerinde bolsa.
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

tohmet uly guna

tohmet uly guna we gaty yaman zat bolup duryar ahli tarapdan
shol zatlar barada pikir etmeyan adam bolsa onda ol duzuw daldir
hemem men sheyle :D belgi goyupdym
sen birine tohmet atarmyn?! elbetde atmarsyn yone guman edip ozunde saklarsyn ya-da bilip bilman gonu yuzune aydarmyn?!

hemme kişi seň ýaly ýa

hemme kişi seň ýaly ýa Yhlas ýaly däl-ä, Kaýum!
Belki, ýüz müňlerçe akylly adam bardyr töhmet atýan. Bulam ynanç, häsiýet, ahlak, bilim we ş.m. bn baglanşyklymyka diýýän.

Garaz, Yhlas dogry diýipdir. Seňem ýazgyňda dogrulyk paýy ýok däl!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Birinji sozlemin bilen

Birinji sozlemin bilen ylalashyan Jenap

tohmetmi

yalan tohmetden Allah gorasin dogrudanam.
kim yalan tohmet aydan mahali Allah Tagala hemen goz gorkestseda, sol duran yerinde
iru-gic gorerem welin...

Менем вагтында ....

Менем вагтында бир огланы эден зады учин "биразырак" депгиледим. сонам ол оглан башгаларына гидип пыланы мени сен етим дийип урды дийипдир. Сон башгасындан эшитдим;
Хайван аслында геррекур экен.
Гысгажа шей дийдим;
Дурмуш..