Doglan gunung bilen bomako_girl (Ayjemaljan)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doglan gunungi gutlayan Ayjemal, hemishe bagtly gyz bol:))))
Yasha,Soy we Gul.Bular hemishelik Hemdemin gbolsun!
Yashyn nache bolsa bolsun, dunyan butin gowuluklary siz bilen bolsun! Durmushyn butin aladalarynyn sizden uzakda durmagyny dileg edyan!Gulmek endigine owrulsin,eger aglaysanyzam dine bagtlykdan aglan!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

shu aydymama sowgat beryan,

shu aydymama sowgat beryan, dingle


_____________________________________
Live in the present, not in the past

Bomakonyn Ayjemaldygyny

Bomakonyn Ayjemaldygyny bilemokdym.
Gutlayan Ayjemal!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

wiilay, bari bashda agza

wiilay, bari bashda agza bolanda onun ozunden rugsat alyp size pm bn adyny aydypdyma?
kop gyzyn adyny yatlamaly bolsan şeyle bolayya oydyan :D

Bay-bah, Bayram, her yerde

Bay-bah, Bayram, her yerde adamlan bar oydyan :)), nirede name bolandygyny yetirip duryan :))

hazirin ozunde toba

hazirin ozunde toba diymeginizi hayiş edyan :))
on bir yerde bomako entek taze agza bolanda sorapdyhow, we gizlin soramada, şol blokda yazdy pm bn adyny iberay diyip, sizem bara :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "toba "

Hakykatdanam, indi ýadyma

Hakykatdanam, indi ýadyma düşdi.
Aýjemalyň Aýjemaldygyny ýatdan çykaranym üçin ötünç soraýan. Hakykatdanam köp gyzyň adyny ýatda saklamak aňsat däl :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Aýjemal men hem seni ýetip

Aýjemal men hem seni ýetip gelen doglan günüň bilen gutlaýan!
gutlamak we gowy arzuwlar bilen,
Sylap

Ayjemaljan uzak yasa

Ayjemaljan uzak yasa .Elmydama guler yuzun solmasyn .Durmusda eden ahli arzuwlaryna yet .Bagtly gyz bol!

Ayjemal, gutlayan! Uzak

Ayjemal, gutlayan! Uzak yasha, durmushynda bagtly bol! okuwynda-ishinde-de ustunlik arzuw edyan!!!

hawa

menem dushundim nadip gutlasamkam diyip, shu karara geldim:


doglan gunun gutly bolsun:)))

Doglan günün gutly bolsun.

Doglan günün gutly bolsun. Uzak we bagytly yaşa. İline- günine, Watanyna peydaly nesil bolup yetiş.

Ayjemal doglan gunin gutly

Ayjemal doglan gunin gutly bolsun,sana dunyan hemme bagtyny dileg edyan.

Doglan günün gutly bolsun,

Doglan günün gutly bolsun, azik-yn aydanyna goşulyan.

bomako gyzy, doglan gunun

bomako gyzy, doglan gunun gutly. bagtly uzak omur arzuw edyan. Allajan sizin oyunizin bereketini ve kalbynyzyn Imanyny eksik etmesin!
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

gutlayan jora.. bagtly we

gutlayan jora.. bagtly we hemişe hazirkin yali gowja gyz bol :)

Jorany men adymdanam gutla,

Jorany men adymdanam gutla, hemishe shu saytdakysy yaly shadiyancha gyz bolmagyny dovam etsin :) Bagty achyk, gorjegi govulyk bolsun !

Gutlayan menem..:)

Gutlayan menem..:) Hemishekin yali gowja gyz bol..:)

PS: Hemme adamlaram men caklayshima gora gowjadirlay.. Hemishe olaryn gowja taraplari bardir hokman..

çaga dünya inenede gelip

çaga dünya inenede gelip ony ene atalry ogşayar, ol çaga ulalyar we ölyar, ölende bolsa ol adamy gelip çagalary ogşayar, şol ii ogşalmagyng arasy 150 yyl bolsun:)

Ayjemal, gutlayan doglan

Ayjemal, gutlayan doglan gunun bilen. Hemishe bagtly bol! yokarda aydylan hemme arzuwlara goshulyan.

Täze ýaşyň gutly bolsun,

Täze ýaşyň gutly bolsun, jigim!
Bu täze ýaşyňy ençeme haýyrlara, okuwlaryňda we geljekki durmuşyňda-da başarnyga sebäp etmegini Beýik Biribardan dileýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Doglan gunin bilen

Allajan yashyny uzak etsin! Janyn sag, bagtyn acyk bolsun. Guler yuzin solmasyn.

Doglan gunin gutly bolsun

Doglan gunin gutly bolsun jigim .Yasan omrini gulip oynap sadiyan yasa .Ene - atana wepaly bol.

Doglan gunin gutly bolsun

Doglan gunin gutly bolsun.Uzak ve bereketli omur yasha...

Mydama toydan gija galyanay

Mydama toydan gija galyanay men , sondada Gutlayan!
Uzak we bagtly yasa , iki dunyade gowluklary arzuw edyan!