Amerikanyn cokushimi yada Republican(Halk) Partiyasinin oyunlarimi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly Agzalar!

Hemmamiz azda kande shu mahal Finance dunyasinde nameler bolup gecyaninden habardardiris. Menem hem bilyanlerimi yazayin hemde bilmeyanlerimi sizlerden owreneyin diyen niyetinde. Ilki bn sonki 1 yilin icinde Finance dunyasinde diysen erbet habarlari kan eshitdik. Ilki bn Amerikadan bashlayin sebabi namede bolsa dunyanin in uli Finance yeri diysekde bolyar. Gecen yil mortgage krizi bn bashlan erbet habar henizem dowam edyar ve kabir analistlara gora bu yakinlarda durarli dal. Elbette US'de bashlan zat ilki bn gelip EU dunyasini zayalayar. Hatta kabirleri diyyar:"6 ay son Atlantikanin barisine gelyar ol tarapda bashlan zatlar." aslinda dogry diysek bolaram, meselem mortgage bn bashladi elbette 4-5 ayin icinde UK'de birnache banklari kin yagdaya dushurdi.Northern Rock diylen mortgage ugrunda osen bank derrew batmaga bashladi ve Bank of England banka pul komegini edip dowletin hayrina gechirdi ve ondan son arzan bahadan Virgin Finance grupbasi banki satin aldi. Sheydip mortgage dunyasi batdi ve US hakinda doly biljek dal emma UK'de oyler 11 aydir izigiderli arzanlayar.

US'de yalnishmasam 50-60 yildan bari Finance kanunlari uytgemandir. Gowy bilyanler yazsa kemem dal. Emma bu gerekli yagdayda tazelenmese sheyle yagdaylara eltip bilyar. Geleli bu yil nameler boldi???

AIG (bank dal yone in uli finance firmasi) ve Meryl Lynch banki dowlet banki boldi sebabi bularda bataklikda gezip yorlerdi. Lehman Brothers yapildi ve nace yillap in uly banklarin biridi.JP Morgan shu mahal Hytayin Citic Grup diyen banki bn gorushyarler belkide satilar. Lehman Brothers, Meryl Lynch, Goldman Sachs, Citi Grup ve JP Morgan her yoli barladilar hatta petrolun bahasini hem diysen galdirdilar belki batman bir zatlar eder diyip emma gorulshi yali habarlar ortada. Yenede bir uli bank bar Seattle based diyip gecyarde adi shu mahal hic kella gelmeyar bu bankda US'de 5-ji uli bankmish buda batakligin yaninda.

EU banklarindan Fortis, Central Bank of Europe tarapindan belli mukdarda pul aldi batmasin diyip. ABM avro (yalnishmasam) olda sheyle yagdayda. UK'de HBOS diyen bank batmajak bolup Lloyds TSB bn birleshdiler emma 10000 adam ishsiz galdi. Irlandiyada halk bankda bolan pullarini alip bashladi olarda krizde taze kanuna gol cekmeli diyip durlar. Germaniyada yagdaylar sheyle, Fransiyada sheyle.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Seattledaki bank eyyam bankrot boldy, ony JP Morgan satyn aldy, ol bankyng ady Wahsington Mutual!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Munun sebabi name??? Bush

Munun sebabi name???
Bush administarsiyasi diysen batirdimi??? belkide yok. Men gecenlerde Putin Amerika muni bilip edyar diydi. Diymek bir zat bar diyyan. Men oz dushunjami aydayin. Bilmeyanlirimiz ucin taryhy biraz 1970-80'lere akideyin. Shol mahallar yenede Republican partiaysi dowledin bashinda ve 8 yillik prezidentlik dolup baryar bir yandanda saylaw gecyar. Eyranda US elchiligini basip alip birnace adami tussag saklayarlar.Hatda bu CIA'in bashliginin yorite gidip shu taglymadi eyranli ishdeshlerine bermesi has hem gen galdiriji. eger sheyle yagday bolanda prezident global kriz bar yurdi bu bataklikdan cikarjak yeke adam eden ishini bilyan adam diyip dowam edip bilyarmish 8 yillik mohleti dolsada. Bu amerikan halki arasinda october event diyip gecyar. Isleyanler barlap bilerler. Shu mahalda yagday sheylerak ve yenede bash rollarda republican party. global kriz diyip yenede mohlet uzaldilip biler ine shol sebaplide Putin bu sozleri ulandi.Ilki diyende halk hem inanmadi indi hakikatdanda inanyanlar az daldir diyip pikir edyan. Gechen hepde market'e $700 milliarda gerek yogsam yagdaylar gowy dal diyip halkdan isleyar ve birnache gun son Congress'de muna garshi cikip puli bermeyar sebabi ol halkin puli, indi nameler boljak belli dal, yone oynalyan oyunlar diysen uli.

Finans krizisiň ýüze

Finans krizisiň ýüze çykmagynyň bir sebäbi: demokratlaryň bazar ykdysadyýetini kontrollyga almakdan ugur alan käbir bank sistemasynda we karz kredit bermek baradaky nädogry kanunlaryň çykarylmagy bilen baglylykda banklaryň ilata gereginden artyk, köp ýagdaýlarda töläp bilmejek pullaryny karz bermek bilen baglanyşyklydyr. Subprime karz bermegi düzgüni, mümkin boldugyndan adamlaryň jaýly bolmagy üçin, hiç hili ýygnanan puly bolmasada, günde üýtgäp durýan göterime esaslanan karz pullar bermeli diýip kongress tarapyndan kanunlar çykarylýar. Munuň esasynda hemmeler jaý alyp ugraýarlar, jaýlaryň bahalary gaty çaltlyk bilen galyp başlaýar, bu hem ykdysadýetiň başga ugurlarynda hem hem emeli usul ýaly inflasia ýaly ýagdaýda ösüş döredýär. Emma bu ýagdaý köp dowam edip bilmeýär-de wagt gelip adamlar alan karzlaryny töläp bilmän başlaýarlar, jaýlar bank tarapyndan eýe bolunýar, emma satylynyp bilinmeýär, muny görýänler, eýýäm jaýlary almakdan saklanýar, ine bu hem hemme soňky bolup geçýänleriň bir esasy sebäplerindendir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Extra informasiya ucin sag bol"

Dollarin guyclenmeginin ve

Dollarin guyclenmeginin ve US banklarinin beyle uli rollara gelmeginin asyl yili 1860-70 lerde bashlan hadysa. Yagny shol taryha chenli hemme yerde sowdalar altin hasybynda edilyardi emma shol mahallar Osmanlinin cokushi ve dunyaye taze birinin aktiw derejede rol almagi gereklidi bu dunyade bolup gechyan zatlarin gerekdiryandigidi. Yene bir zat sho mahallar Istanbulda US ilchiligi yokdam. emma perde arkasindan oynalan oyunlar sebabpli duran yerde guycli dowlet gurulip oturyberdi ve birden karar berilyar sowdalar kagizda edilsin ve bu pul Dollarda bolsun. Sheyle bolanson US banklari hem ulaldi hem hazina dolup ugradi. Wagtin gecmegi bn dollar dunyade yeke gecerli pul bolup galdi ve uzak vagtlap.

Clintonin president bolan vagtlarina gelsek ol US ekonomikasini diysen osdurdi ve saglykda ve educationda kan reformlar etdi. Hatda US hazinasi yene dolup bashladi. Mortgage systemi has ayaga galdy ve credit almak halk ucin diysen ansatlashdi hatda credit check edilman kartlar ve kreditler berildi. Bush gelende hazinada artik pul mukdari 5.6 trillion dollardi ve indiki acik 3.4 trilliona cenli geldi.Bu ol artik pul harjalip onun ustune minusa dushulen yagday. Bu statistikani gecenlerde gazetlerin birinde okadim shondan sanlary arkayin yazyan yogsam beyle biler yali adamam dallay.

Shu gunku habar gora congress 380 milliard dollari markede beryar.

Eger Amerika chokende name alternative bar. Amerika birden cokermi??? Birmahallar biri mana diyipdi eger Amerika cokdum diyenden son yenede guyjuni 25 yil yitirmez diyip. Bu na dereje dogry belli dal. Men sheyle umydigar bolasim gelyar. Eger Amerika chokayen yagdayinda dunya bashga birinin Super power bolmagyna garashman ele-ele osushe dowam etse. Yone unrealistik bolup dur. Beyleki tarapdan Hytay osyar ve inanilmaz tizlikde. aslynda kan gowy systema bn osenok. Komunistik systema ve Super power bolsa dunyaye name garashyar??? tazeden KOMUNISM my???

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! "

Menin pikrimche bu hich

Menin pikrimche bu hich kimin oyny dal. Yagday kontrolden chykdy.
Amerikanyn chokushi dal. Yone shu krizis Amerika mundan beyle dunayde yekeje ozi karar berme guyjune pasgel berer diyyarler. Yagny, Amerikanyn "superpower" lygy peseler.
Amerikanyn shu wagt bergisi 10 trillion USD golaydy(yalnysmayan bolsam) Indi onun ustune
700 milliard dollar hem goshuljak. Kim tolemeli ony, 30 yyl sonky Amerikanlar.
Yagny karz alyp krizisi gijigdiryarler. Yone hacana chenli beyle bolup gider, ine o belli dal...

Congresin bill'i ok'lani

Congresin bill'i ok'lani eyyam bazarlara tasirini yetirdi, euro/$ gatnashygy gechen hepdelerem 1.46 toveregidi, bu gun bolsa 1.38. Rumynian puly 2 gunun ichinde $ bilen garshylashdyrylanda 10% hummedini gidirdi, orslaryn rubl'y 23,7 rubl/$'dan 25.8/$ bolup, ~9% hummeti peseldi....Yerli pulda aylyk alyan, yone ol pulyn kop bolegini dashary yurt bazarlarynda, yagny $/euro yaly pullarda sowyanlar uchin erbet habar, dovledin ichinde sovyanlar uchin bolsa gaty govy habar !