yadlama

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

bir gun kirmanshah shaherinde(Iraqa yakin bir shaher)dowregorup yorkak bir gije aghsham ki chozushlara gharshi edmeli ishleri owretmek uchin yatyrkak duydansiz ok we guyshli yaraghlari atip bashladilarbiz ayak ghabimizi hem chykarman yatdik . yone bir yoldashimiz hoelighip barshina ustning yorghanibilen ghapa ylghap baripdir......

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

As siz name uchin eyranda

As siz name uchin eyranda gulluk etdingiz? ya siz eyran turkmenimi?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

howwa

bizeyran turkmeni

a kim size ot/ok

a kim size ot/ok açýardy?!

Hakyky söweşmi ýa tälim?!

1-2 aý ýaragly tälim berip, soň kän golaýlaşdyranoklarmy ýa ýaraga?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"