Olimpiadacylaryn dykgatyna

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Oglanlar turkmen-turk mekdeplerinde olimpiadalara gatnasyp bayrakly orunlara mynasyp bolan oglanlarymyzyn burcuny doretmegi maksat edinyaris.
bu yerdaki esasy maksat, okuwcylary bilim olimpiadalaryna gatnasmaga howeslendirmek bolup duryar.
Dowlet olimpiadalarynda we halkara olimpiadalarda (taslama degisli dal) yer alan oglanlar Murat Kol beye(murat_kol@yahoo.com) su asakdaky maglumatlary yollamaly.
1. Haysy dowlet mekdebinden gelendikleri
2. Haysy TTM girendikleri
3. Haysy TTMden ucurym bolandygy
4. Haysy universitetde okayandygy, ucurym bolandygy
5. nirede haysy karde isleyandigi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mugallym, seret, şu ýerde

Mugallym, seret, şu ýerde Kakish diýip 1 agza bar, şol şu işi edýärdi ýörite Aşgabatdaky Genel Müdürlikde (Gurbansoltan eje kinoteatryň ýanyndaky). Ol aýratyn sahypa taýýarlaýardy we bu babatda gerekli we ýeterlik magumatlar bardy, maňa görkezdi sebäbi.

Onuň mail adresi bar, özi Başkent TTM 2004 uçurymydy öýdýän, ýaňy-ýakynda hem şol ýerde işleýärdi, indi Istanbulda bolup biler, ýagny ýa ITÜ-da ýa IÜ-da.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Oglanlar(olimpiyadachylar)

Oglanlar(olimpiyadachylar) shu islenyanleri gayrat etdan yazyp iberin. Men eyyam iberdim. Aslynda sholardan edilmeli ish dine bir suratynyyz tapmak. Yok bolsa suratynyzy chekdirdan goyberin.