DÜŞLERİNİZ BARADA ALADA ETYANİZMİ???

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Düş gormek bu adamyn has hem gyzyklanyan zadydyr.Bu düş ylym işidir.Bu ylmy hic kim aydyp bimez.Yone bize yagny musulmanlar dini yorgutlar bardyr..Olaram biz Hadislardan mysal alyp bileris.İne kabir maslahatlar:
Gowy düş bu müjdedir
Erbet düş goren düşüni hic kime aytmasyn.Alla sygynsyn.
Gowy düş gören Alla sygynsyn we Şükretsin
Esasan gündiz görlen düşler cyn bolar
Esasanam özüniz düşünizi gowa yorun..sebabi yorguda göra bolar.
Düş görmek nygmatdyr..İn gowy nygmaty Hem Pygamberimiz Muhammed (s.a.v)i gormekdir.Pygamberimiz(s.a.v) seyle diyyar:
Meni düşünde gören ol hokman meni gördigidir.sebabi Şeytan menin şeklime girmez.
Meni düşünde goren huşunda goren yalydyr.
Meni düşünde gören jehenneme girmez
Herkim pikirlenyandir nadip bilip bilers pygamberi gordugimizi..Pygamberini goren ol hokman anar düşünde..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1-nji soragym anar

1-nji soragym anar name?
2-nji mujdedir name manyny angladyar?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

"anar" -> "anmak" ->

"anar" -> "anmak" -> ýatlamak;
"mujde"-> "buşluk"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "kop kop kop kop sagbol"

Dostum, men turkchani

Dostum, men turkchani turkmen diline garyp gepleyanler bilen tazeden gohlashasym gelenok. Yone yagdayin agyr.
Dush diymek bide "mashyndan dush" diylen yaly manyny beryar. Diysen "duYsh" diy!
Dush? Dushdush?
PS Beyleki turk sozlerin barada-ha yazjagam dal
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Siz bir sowalym bar .Eger

Siz bir sowalym bar .Eger adam pahyr duys diyilyan zady sonky bir asyr gormeyan bolsa name etmeli .Pahyrjygy hacan duys gorenama yadyna dusenok .

maya dushi onda men zakaz

maya dushi onda men zakaz ederin , OK:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Selbis gayrat et ,seni

Selbis gayrat et ,seni gorsem dagy men monca borun.