Medenyet

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly ildesler!
Mergen dostumuzyn "arassacylyk" barada acan blogundan sonra , menem sona gosant hokmunde, medenyet barada bir azajyk sohbet etmani makul bildim.
Umuman medenyet diyenmizde , gozegmize name gelyar?
Medenyet , medenyetli bolmak , medenyet owrenilyan zatmy?
Sona degisli hemme zat.
Siz medenyet diyip nama dusinyaniz?
Ilki men bu barada oz pikirmi yazjak sizdenem gosantlara , we elbetde gerek yerinde duzedislere garasyan!
Aslynda men bilsime gora , her halkyn , her milletin , her yurdun ozune mahsus medenyeti bar. Gadymdan gelyan dap-dessury , milli geyim-gejimi , doredijilik we aydym-sazy , sungaty bar.
Yone men gurlejek bolyan mowzugym mundan basga , hazirki dowurde biri mylakatly , onat geynuwli , suyji dilli , yumsak sozli bolsa , bellije bir sozlemleri ,bellije wagtynda adamlara diyip duran kisilere "medenyetli adam" diyaler.
Mysal ucin Ir b/n turamyzda "ertiriniz hayyr! sag-aman ordunizmi? " ya gunertanlar " gundiziniz hayyr , sag-aman otyrsynyzmy? (sag-aman gymyldayanyzmy?) Islap yoren bolsa
"isiniz ileri! armawerin!"(yaslar "armada") nahar basynda "isdaniz acyk bolsun , nosh bolsun!"agsam "agsamynyz hayyr!" , "gijaniz rahat bolsun!"
Jemgyyetcilik yerlerinde " jenap" , "hanym" , "yasuly" , "uyam" , "agam" , w,s,m sozler ulanylyar , we solary yerine yetirip aydan kisade, medenyetli kisi diyilyar.
Emma kop kisi bolsa bu zatlary yerliksiz goryaler , ylaytada obaly adamlarmyz , saherlilermizema yerine yetirip baranok welin , kopler bolsa shilkermek diyip hasap edya. Men pikirmce sujagaz sozler ahlagymyza , ara-gatnzsyklarmyzyn sazlasyp , birek-birege bolan hormatymyzy artdyrmakda ullakan tasiri barmyka diyan ,sebabi gownumiz kicijik bolanyna gora ony hosal edip bilmek hem sular yaly kicijek sozlerden baslayamyka diyan, dine soz ulanmak dal eysem , ozuni alyp barys hereketlerinem asyllyja bolsa medenyetli eken diyaler.Dogrusy su meselede ozum obaly bolamson bir-entekler kosendim , edil hazira obalylaram azda-kande ozgerdiler , emma 5-6 yyllykda , sahere bir obaly gelse ozi geplemesede usti-basy , yuzi , geynuwi "men obalydyryn" diyip durandyr , olan ustesinede , bir-iki soz oklaysa dagy gowy yetik bolya.
Belkide muny medenyetsizlik dalde , zat gormediklik diyip hem atlandyryp bileris.Mysal ucin dasary yyurtlarda okap yoris welin , okamaga diyip taze oglanlar geler , kocede yorap baryansyn welin , uly ila aziyatlar gecip baryar diyip bize serederler (Afrika Egyptyn gurruni) , bizem ay somukak diyip gomparsan bolup baryandyrs welin , yanky taze gelen oglanlan birem barmagyny commaldyp , ysarat edyan zadyna durtayjek bolup , uly sesi bilen " ey ine Hammer mashyney" diyip gygyryp goyberer welin , yanky gozleri gidip seredip duran afrikanlar indi "bular colden geldimika" diyip pikir ederler.Ay umuman sonun yaljak hereketler bizinkilerde cykyp duryada , sozlerem ka wagt godek cykyp goyberya , garaz azajyk ozune basalyk edip , gulkin gelsede , "medenyetli" boljak bolsak , olam an-dusinjamiizin , dilimizin osmegine azajyk hem bolsa peydasy degermika diyan , aslynda onca zatlar ulllakan bir problemada dal welin , "Pesi gorde sukur et! , Beyigi gorde pikir et" diyen nakyla eyerip, Turkmenem beyigiraklen hatarynda bolsa kem dalda.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Cool

Brat watanyny medenyetini soyyan oytyan..Tak derjat