::owadan nomerler::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar! Size düyn agşam yazyp goyan blogymy hödürlemekçi.. TM' e gelenimde tel no almaly boldum.. emma nomer saylamak baradaky talandymyn yokdugyny bolsa boynuma almaly boldum.. sizin pikirinizçe haysy nomerler (maşyn ya telefon) owadan ya da yatda galdyrmak ansat .. bolya.. şony aydayayyn diyip geldim saglygynyz..:D

bir oglab 66 - 906090 gözlap yördi ..:d tapyp bolmazmyka diyip..
köp kişi simetri bolmagyny isleyar emma kabirinin bolsa hususy sanlary bolya..:D

66 996699 ya da 66 66 66 66 ya da 65566556 yaly..:D
ya da maşyn nomerlerdenem in owadany I 11 11 MR öydyan.. sizin pikirinizçe:D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

aý, men-ä zat dannap

aý, men-ä zat dannap ýöremok-laý, ýöne öz ýakynlarym baradaky nomerler, elbetde, ýatda galyjy bolýar.

Häzir öz maşynymyzyň nomerini hem bilmok. Doganlarymdan käbirleriniň doglan gününi takyk bilemok. Özümiňki meşhur günlerden biri bolansoň, kän ýatdan çykanok :)

Tel nomer wakasyny men hem başdan geçirdim. 115 müň manada MTÇ 2 kart berýärdi. "Nomeri saýlajakmy ýa özümiz berip goýberelemi?!" diýdiler welin, me hem ýaltanyp:"Aý, bir-birini ýakyn 2 nomer beräýseňizläň!" diýip goýberdim :) Häzir ýadymda däl, duşuşyk blogynda ýazypdym öýdýän, onam dostlaryma berip goýberdim, barsam taparynmy ýa däl - gümana :)

Käbir maşyn ýa tel nomerlerini almak üçin, tel ýa maşynyň pulyça pul töleýänler bar diýip eşitdim. Meselem, tm-da adaty el tel bahasy 110$ bolsa, şoňa ýakynrak pul töläp, owadan (öz islän) nomerini alýalar diýip. Ýene bir gezeginde 1 zaparožy 300$-a almandyrlar näçe wagtlap, soň 500$-a nomerini alyp gidipdirler diýip :))
Dogry däldir-laý, hä?! Elbetde, nyrhy bardyr gowja welin, onça-da dälmikä diýýän:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aý atam dogry däl diýme

Aý atam dogry däl diýme hoow! Men bir moskwiç maşyn gördüm nomeri 0505 AH bir zatdy. Aý şony aljak bolýanlar bardy ep esli pul berip :)

bäh, türkmenlerem geň-eý

bäh, türkmenlerem geň-eý bar-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

05'lik bilen bashlayan

05'lik bilen bashlayan nomerlerden kop kishi gorkyar! Yalnishmasam GM'yn nomerleri shondan bashlayar.

Howpsyzlyk komitet'inin

Howpsyzlyk komitet'inin mashynlary hem 05 bilen bashlayan bolmaly, kop
adam shol komitetchiklerden chekinyaler !

mena dogrysyny aytsam shul

mena dogrysyny aytsam shul zatlara dushunmeyan emma bizinkilerde sheyle bir hobby bar. men yadima dushyar heniz 90'li yillarda gonshylardan biri 99 mashin alipdi ve 7272 nomer almak ucin sho mahal 200 dollar ustune berdi ve 3-4 ay diyen yalida garashdi shol nomere.10 yil gecipdir henizem shol bir dushunjeli bizin halkimiz.

...

bular yali pikir turkiyede de bardi.

meselem turkcell ing ilki cikan nomerlerini 1000$ zat diyip eshidipdim.
plani nomerini satyarmish 0532 bilen bashlayan nomeri diyip. ay mena hayran galyan sheyle adamlara. name tapawudy barka ha 532 bilen bashlayan ha 539 tapawudy yokla.. menki 0555 bilen bashlayadi :D:D

on songam bizing gozel turkmenistanimizda da sheyle adamlara gabat geldim. yadishingiz yali mashin nomeri oz doglan gunune getirjek bolyan haysysy. G 9999 AH aljak bolyan haysysy. ing meshhuram mashinlarda 04 bilen bashlayan bolmasi modady.

bu tema 347.478- nji gradusdan seredip goreling.
ay herkim bir zatdan keyip alyar. kimi uklamakdan, kimi oturup matematika soraglari ustunde kelle dowmekden, kimi bazarda pul sowmakdan, kimi kimileri komputer oyunlarindan, kimi pul yignamakdan, kimi adamlaring yoreyshini ynlamakdan, kimi sohbet etmekden (turkmenler gybat diyya :) ), kimi mashinini yuwmakdan, ay dogryda kimilerem nomerleri oz islegleri boyunca secmekden keyip alyarlarda.
shong ucin goy degme alsinlar. Degme yashan dowirleri keyipli shadiyan yashasinlar..

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "347.478- nji gradus... :)"

04 no-lar polisiýa ýa-da

04 no-lar polisiýa ýa-da içeri işler min işgärleriniňki bolmaly, şondandyr.
Nä ony her öňýetene berýälermi?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay islesen ata aga sana shol

ay islesen ata aga sana shol nomerden aldirdaris onson name etsende hic kim saklamaz

bäh, ýa jübiň galyň,

bäh, ýa jübiň galyň, ýa-da arkaň :))
hmm, bolup biler, näme üçin bolmasyn :))
haçan we nädip ?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

islesen hazir.yada meni tm

islesen hazir.yada meni tm vatandashliginda kowmasalar islan mahalin

gara çynyň-maý :) neme,

gara çynyň-maý :)

neme, ýajynda ýüzbe-ýüz çözeris-laý bu meseläni :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men nomer satjak alsang ,

men nomer satjak alsang , yone gaty gymmat kayyl bolsang aydayyn:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

owadanja sany bolan telpek

owadanja sany bolan telpek mukdaryny hem bildirmeli ekeniň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga siz nahili

ata aga siz nahili dushbuje:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

....

selbishka wrote:

men nomer satjak alsang , yone gaty gymmat kayyl bolsang aydayyn:)))

namang nomeri?

ata wrote:

owadanja sany bolan telpek mukdaryny hem bildirmeli ekeniň :)

ata aga shu setirlere dushunmedim :)

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

meselem, 33 telpek :)3

meselem, 33 telpek :)

33 nomer owadanja, känje we ş.m, ýa şeýle dälmi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

telpek ber aydayyn, indi men

telpek ber aydayyn, indi men mugt yazjakdal biri men den bir zat sorasa ilki telpek berjekdigingizi aydyng halayyk , eshdim eshmedim diymang song!:))))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Shu mahal MTCde

Shu mahal MTCde owadan nomerler satylyar, Altin ve Kumush nomer diyip atlandiryalar...Altin nomer yalnishmasam 3970000 bolmali, kumush nomer bolsa 1milyon 700 nachedi oydyan...Altin nomere mysal 66 223322, 66116611 ve sh.m.Kumush nomere mysal bolsa 66 235665, 66443663 ve sh.m....mena bilemok alanyna degyarmika...Mena biri nomer aydanda telefonyma yazyan bolany, 2min son shol nomeri yatdan sorasanam bilmeyan, sebabi gerek dal biderek kellani doldurmak, telefonun abonent knijkasy yone yeremi...

name gerek altyn nomer

name gerek altyn nomer kumush nomer, bir nomer ulansang bolduda, galanlaram nadip yat tutsa sheydip yat tutsyn nomeringi, yada kurutoy bolyangmy shon yalak bolsa?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Ay pullyjalar shonun

Ay pullyjalar shonun yaly nomer alyp grutoysyrajak bolyanlardyrda, yone olar kim uchin krutoy, ozleri uchin...mana sana ona bize name::)))Hatda olarada name::))

ola dogry:)) yone ozung

ola dogry:)) yone ozung baydygny yada krutoydygyny gorkezmelida gyzlar:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Shol krutoylara

Shol krutoylara aldanyan gyzlardan bolujy bolayma...

Bolya Resul aga :)) aytyngyz

Bolya Resul aga :)) aytyngyz gutardy,
siz aytdyngyz, biz boyun egdik:))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Seresap bol

Seresap bol boynun gysharaymasyn:)

ay bu wagtlar I11 11 MR

ay bu wagtlar I11 11 MR nomeri dine kamazlarda zatlarda gorersin, shu wagt kamazlaryn nomeri gaty owadanay bar owadan nomerleri sholara berildi,

Sen nomerin

Sen nomerin nahilidi, ya senkinem elinden aldylarda shona gynanyanmy::))

dushunmedim! Milka-da indi

dushunmedim! Milka-da indi kamaz suryarmi?:)

bushluk milka kamaz suryar,

bushluk milka kamaz suryar, bushluk payyma name erjek , telpek beray?:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

yalnysh

yalnysh bushlygyn -1 telpek Selbishka:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "men aldap aljak boldum"

yok

yok kamaz dal poyezd duryan, kamaz modadan galdy indi,
toba toba tizden belki samolyot suryar diyseniz belki iller sheyle diydilshi yaly samolyodam surerin ha:)

Meni gitjek yerime

Meni gitjek yerime mugt akidersinda onda::))

samalyot surseng aytsana

samalyot surseng aytsana meni Tm alyp gayt:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

dubayda nomerler

dubayda mashyn we telefon nomerleri bile paket gornushde satilyar
mysal uchin
050 1234567 tel nomer
A dubai 12345 mysaly
ka wagtlar ouction-da 1500000$ bahadan mashyn nomerleri satilyar
adamlaryn tapawutly bolma egolary her yerde we hemme wagt bolar we dowam eder
mes adamlar

tupoy prikollar bizar etday.

tupoy prikollar bizar etday.

!

GaraDag wrote:

tupoy prikollar bizar etday.

kime kakydyrang? barda goni ashagynda reply basda , size aytyan diy, yogsa her kim ozune cheker

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Hmmm... gerek dälmikä

Hmmm... gerek dälmikä diýýän muň ýaly ýazgylar. Başgarak şekilde aýdyp bolanokmyka?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

nahili

nahili shekilde?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ya da şeyle bir sorag

ya da şeyle bir sorag sorasam nahili bolar ... size şeyle teklip bilen yüzlenseler..:D

islan nomerini al diyseler nahilegini alardynyz..
1.mts
2.islan sanynyz
3.maşyn(Türkieyede)

meselem men şu nomeri kan gözledim.. 866011087---> menin doglan günümin çislosy...
2. ya da simetri diyilyan zada seretyan.. +99365556399 altyn asyr:D

34 VS 101 ha ha:D

1. 66 77 88 99 66 12 34

1. 66 77 88 99
66 12 34 56
66 35 00 00 (Bega Dj)
66 15 00 00 (Pälwan)

2. S 19 83 MR
M 25 00 MR

3. 35 MR 557
35 GS 1905
Maru Şahu Jahan

Omur gyzygyan zadym dal shu

Omur gyzygyan zadym dal shu nomerler, 1 gezek adyny telefona yazanson, nomeri name bolanda-da ona seredip oturan barmy ?? Kashga gunde 100 adamyn yat tutyan, kop jan edilyan firman dagy bolsa....Yone taze nomer alanymda 7 sany sim card galan ekeni, birisi hem 68824 bilen gutaryar, men doglan gunumimem 24.6.88...Yone shu nomer uchin 1-2$ islesediler, yene-de bermezdim, mana name haysy nomer bolanda, barybir her nomerem goni yat tutyan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry. :)"