Jemal Jorka, DOGLAN GUNIN GUTLY BOLSUN!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu gun Jemal turkmengyzyn Doglan Guni!!!Uraaaaa!!! Men hem Ony Doglan guni bilen Gutlasym Gelyar.
Jemaljan, Doglan Gunin Bilen Gutlayaryn. Ot vsey dushi sana berk jan, ishlerinde ustunlik arzuw edyarin.
Elmydama dash toweriginde dine gowy adamlar, dine dostlaryn we garyndashlaryn bolsun.
Koroche, jorajan, jelayu vsego samogo nailuchshego.

Live, Love, Laugh!!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Jorka, pozdravlyu!!! Sana

Jorka, pozdravlyu!!! Sana dolguyu i schastlivuyu jizn' arzuw edyarin, i esho samoe glavnoe zdorov'e, a galan zatlary ty sama v jizne dobyosh'sya, men bilyarin.

Life is just so wonderful!!!

Menem gutlayan onda

Menem gutlayan onda...Bereketli bir omur yasha hemme taraplayyn

men hem pylçaýyn

men hem pylçaýyn gutlagy:)

"Jemal, jigim, saňa Allah haýyrly, bereketli we uzyn ömür bersin! Näçe ýaş berse-de olary doly-doly, il-günüňe, watanyňa-milletiňe, diniňe we maşgalaňa peýdaly edip geçirmek nesip etsin! Başga näme gerek bagtly bolmak üçin?! Berk iman, wepaly ýanýoldaş, işde, okuwda we durmuşda üstünlik we saglyk! Täze ýaşyň gutly bolsun, jigim! "

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem oz gezegimde jemaly

menem oz gezegimde jemaly gutlayan , hemishe bagtly gyz bol

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Jemal, doglan gunun gutly

Jemal, doglan gunun gutly bolsun, onumizdaki yillarda okuwyny govyja okap, abyrayly "duhtor" bolup yetish enshalla...Sonam name, 1 mynasyp turkmen yigidi bilen gosh birikdirip, omrun otyancha bagtlyja yashamak nesip etsin !

6-njy Sentýabrda meňem

6-njy Sentýabrda meňem jigimiň doglan güni, ony hem iň oňat dilegler bn gutlaýaryn!
Enşallah, jigimi öz doganlarynyň(biziň) isleýän aýratynlyklarynda, ýagny, kämil iman, ahlak we ş.m. häsiýetdir ukyplarda ýetişdirip, amal etdirmegini Beýik Biribardan dilemek bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Jemkaa eshidyanmiiiii menem

Jemkaa eshidyanmiiiii menem gutlayandyryn seni:)))
uzak yasha bagtly bol, bar eden arzuwlaryna yet, nadeyus eden arzuwlaryn icinde mylayymy bir depip ursam diyip arzuw edyan dalsinlay, bir-den arzuw edyan bolsan onda ol arzuwa yetme:))))) bar gowyja arzuwlaryna yet

Jemalllllllllllllllllllllllll

Jemallllllllllllllllllllllllllll ! Sen nirede ?
Menem seni doglan gunun bilen gutlayan !Uzak yasa ,Arzuwlaryna yet ,Allam sana 120 yas ber sin .Edil su wagt seni yanymda oturan Tawusjanam ,Mahymjanam gutlayar .Olar sana egsilmez bagt jan-saglyk dileyarler !

Jemal, seni doglan gununde

Jemal, seni doglan gununde ayratyn hatda gutlapdym, yene-de barde gutlayan!! tmolympiad'da gornenok diyipsin, ine barlay men :)
gowja gechdi dami doglan gun? :)

Jemal ýene bir gezek

Jemal ýene bir gezek gutlaýan. Üstünliker hemme ýollarda :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

aý, telpekler üçinem

aý, telpekler üçinem saňa sagbol :)
ýatlatmakbar eken-ow, başga doglan ýok-may :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

turkmengyzy wrote: Sizede

turkmengyzy wrote:

Sizede edil shol dilegleri arzuw etyan!

Agyz, men yokarda

Mergen wrote:

1 mynasyp turkmen yigidi bilen gosh birikdirip, omrun otyancha bagtlyja yashamak nesip etsin !

diyip dileg edipdim, mana-ha edil shul dileg gerek dal, hiy bolmanda yigidin yerini 1 nazenin bilen chalysh ahyry :)

Quote: Oglanlar sizede ay

Quote:

Oglanlar sizede ay yaljak, oz kriteriyanyza uyayjak -- Turkmen Gyzy bn bagtlyja durmush gurmagynyzy dileyan!!

Sen yekeje ahyry, a oglanlar bolsa kop :))

manga universitete dilesene,

manga universitete dilesene, edil ay yaljak oglan bolyar manga shol

_____________________________________
Live in the present, not in the past