Eyranda ghullugh

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam dostlar. 2ay gullugh talimini alip sag aman geldim. Erandayokari oku taliplari uchurum bolansong ghullugh yerine 2yil mughallim bolup bilyarlerelbette kop kinchilighler hem bar . sinaghlarinden gechmeli we oz basharjaghlighingi gorkezmeli. olarsening mashghalang dan. geyym geyshingden we dostlandan ve bashgha zatlardan soragh edip barlap goryaler ,Ine sholardan hem sagaman gechip 2 yyl mughallim bolup ghullugh etmekchi.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

siz name eyran

siz name eyran turkmenimi?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

howwo

men Eyran turkmeni. bahardening ghabadinda serhedde yashayars

ha ! a bu site nireden

ha ! a bu site nireden tapdyngyz?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Amangeldi, Eýranda gulluk 2

Amangeldi, Eýranda gulluk 2 ýylmy?!
Sen 2 aý tälim alyp, 2 ýylam mugallym bolsaň, 2 ýyl 2 aý bolýar - bu nämä görä?!

Gulluk ýatlamalaryňdan aýdaýsaň mümkin bolsa, gyzykly gelýär maňa. Özümem 11 gün ýaly gulluk edipdim-laý ýalanjykdan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

salam

barde ghullugh Iki yyl ve oku okolyan vaght 9 ay bolsa 2ay ussune ghoysagh 20 ay bolya song nirde ghullugh edenge gora azaldyalar 2 ya 3 ay azaltyalar dash yerde bolsang

gulugy

gulugy agyrmy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

salam

ay ongushsa boljak dowre gorngde horlayalar yone songi yokari oku li bolsang kin dal.hazyr mogallimchylik edmeli 2 yyl gullug yerine

Gutlayan, eyranda mekdep

Gutlayan, eyranda mekdep yagdayy nahili, okadyshlary bilim beirshleri?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

pis dal

bade 12 yyldan uchurum bolyarler 7inji yyldan arab ve english dilini owredip bashlayar lar . ve 4 yyldan talyplyk dowri gutaryar ve lisans derejesini beryaler. men hazyr 7-8-9inji kilaslara bilim owredmeli.

okuwchylar nahili,

okuwchylar nahili, terriplimi?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ol ýerlerde-de barmy

ol ýerlerde-de barmy ilkinji aýlarda öňki gelenlerden urulmak (demble-duh)<=>(öňkiler-täzeler).

Eliňeýarag alyp, atyş tälimi geçýäňizmi?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"