Oraza Ayy hem gelip yetdi!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly agzalar we onun komekcileri!

Yetip gelen Oraza ayyny tuys yurekden gutlayaryn. Tutjak orazalarynyzy, berjek sadakalarynyzy Alla tagalla oz dergahinde kabul etsin!

Londonda 01/09/2008 de bashlayar!

Kabul Bolsun!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • shetdaly 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

menem goshulyan hemme

menem goshulyan hemme ynsanyng tutjak orazalary alang ozu kabul etsin !

_____________________________________
Live in the present, not in the past

salam. parahat men seni

salam. parahat men seni asmandan gozlap, yone bu site' dan tapdim. belki tanarsyn meni. viva fcbarcelona.
we musulman dunyasinin Ramazan ayi gutlu bolsun we orazalar kabul bolsun.

menem size

menem size dushunmedim

_____________________________________
Live in the present, not in the past

El_mariaçi häzir orazaly,

El_mariaçi häzir orazaly, ýagny, agzy bekli bolmaly Remezanyň ilkinji güni mynasybetli. Selärlik ýa agzaçar üçin, oňa wagt takyklygy gerekli, şoň üçin sorandyr ol pikirimçe.
Eger ir açaýsa, onda garamaty wagty ýalňyş aýdanda bolýar :)

Jogaba gelsek, häzir TM bn UK wagt tapawudy 4 sagat, TÇ bn iki sagat bolmaly onda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha dushundim welin barda

ha dushundim welin barda olang wagtynda ach

_____________________________________
Live in the present, not in the past

menem gutlayandyryn

menem gutlayandyryn millet!!!
tm-de 2.09.08. bashlayar
we agzalardan etjek hayyshym bardyr shu oraza ayy cykyanca hic hili turkmen naharlary ya eyle beylem diyip naharly blog acmak yokdyr, acana jerime 5 telpekdir:)))))

o name uchin tm'de ikisine

o name uchin tm'de ikisine bashlanyarat? tc'de eyyam herkim bekleyar.
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

+1 ýöne tç we tm-niň öz

+1

ýöne tç we tm-niň öz hasaplaýyş usullary bardyr-da bu babatda, aram-aram üýtgeýär.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem hemmanizin oraza

menem hemmanizin oraza ayinizi gutlayan. Allajan bu ayda bize sogaplardan ganyp ganyp doymagy nesip etsin
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Menem Remezan ayiniz bilen

Menem Remezan ayiniz bilen gutlayan, orazalarynyz kabul bolsun!
Bize hem doga-dileg edin!
Dogrymy aytsam, orazanyn dine ach we suwsyz galmakdan ybarat daldigini sizem bilyansiniz, ansat dal oraza tutmak. Gaty kyn.
Nesip bolsa, kabul bolar!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men hem Remezan aýyňyz bn

Men hem Remezan aýyňyz bn gutlaýandyryn!

Umumy manyda:"...oraza aýynda diňe agyz(nahar iýmezlik bn) däl, eýsem-de bolsa, gözüňi - harama seretmezlik bn, eliňi - harama uzatmazlyk bn, aýagyňy - harama gitmezlik bn, diliňi - gyýbat/söwünç etmezlik bn, gulagyňy - gyýbata/söwünje gulak asmazlyk bn, kalbyňy - hemme zady ýigrenmezlik bn, aňyňy- erbet zatlary pikir etmezlik bn, nebsiňi - erbet zatlary islemezlik bn hem tälim etmeli, ynha, şonda Biribar seniň gören gözüň, eşiden gulagyň we tutan eliň bolar..." diýilýär!

şol ýagdaýy hemmämiz üçin dilemek hem-de dilegleriňizde ýatlanmak dilegi bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hemmanizin tutyan

Hemmanizin tutyan orazalarynyz kabul bolsun !

Orazalanyz kabul bolsun!

Yetip gelen Remezan ayiniz bilen gutlayan, hemmanizin orazalarynyz kabul bolsun!

Omyn, hemmamizinki bile

Omyn, hemmamizinki bile kabul bolsun!

Bee bu tema yylda bir gezek

Bee bu tema yylda bir gezek update bolyar oydyan :). Sizenem Orazalarynyz kabul bolsun.

Orazalarynyz kabul bolsun.

Orazalarynyz kabul bolsun. Gutly-mubarek bolsun!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

wagt çalt geçyär...

Oraza ayina baslanimiz yañy yalydy eyyäm 1 ay geçip gitdi. Bayramynyz gutly bolsun gijiräk gutlasagam.Dilegleriniz, orazalanyz kabul bolsun.Her kime manyly ömür sürmek nesip etsin