David Letterman,Obama we senator McCain

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Belki kabirleriniz bilyandirsiniz youtube.com-da David Lettermanyn showunda durli tanymal adamlar bilen sohbedeshliklerini tapyp bolyar.Intervyular gaty gyzykly,koplench gulkinch we yenil gechyar.Gechen yildan bari bosh wagtlarymda intervielary gorup gelyadim, egzamenler sebapli,sonam tomus kanikly bolany uchin kop wagtlap gormedim.Duyn gorsem Lettermanyn Obama,Hillary Clinton we McCain bilen interviewlary bolupdur.Mana chynymy aytsam Obama gowy tasir etdi,siz bilen paylashayin diydim.
McCain


Obama

sho gyralarda beylekilerinem videolary bardyr.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • vatan 5 telpek goyyar we yazyar: "berekella"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Shu wagt anketalar gora

Shu wagt anketalar gora Obama onde we eger bir adatdan dasary bir yagday bolmasa onda prezident bolar. Amerikadaky taze nesil yagny shu saylawda ses berjek 1978-1996 yyl aralarynda doglanlaryn aglaba bolegi Obama ses berjekmis. Yagny Obama gelmegi bilen Amerika "uytgesiklik" geler diyip garasylyar...

obama

Amerika eyyam ozuni dunya yigrendirdi ve yuwash-yuwashdan guyjuni yitirmage bashladi. Muna prove diyip Orslarin urushy arkayin bashlatmasini mysal alyp bileris ve yenede beyleki tarpdan Hytaylar osyar bu diymek Amerika dunyade ortaya cikan taze guyleri kabul etmek isleyemeyar.Obama meselesinde Ol diyalog sozunin namedigini bilyar ve birnache gezek okadym eger President bolsam problemasi bolan yurtlar bn diyaloga girerin diyyar. In bashda gelyande Iran. Emma McCain'e gelende ol shu mahalky bashlaryndaky samsyk yali ur, al-ber, dep ve urush yaly manyda solemler gurleyar ve shon kellesinde sheyle zatlar has kan. Ol sheyle sozler bn yene cold war yillarina akitmegi hem mumkin.Gruziya urshunin arkasindada sheyle planklar bolup biler diyip okadym men gecenlerde. Yagny urushy basladyp yene bize Obama yali yuwash biri dalde Mccain yali urushyjy biri bolsa Amerika yene birlesher diyip pallar cizilyamish.

Beyleki tarapdanda Obama'ni yaman erbet sen musulman diyip gisyarlar ve ol ozunin musulman daldigini subut etmek ucin kabir erbet hereketlerde etmegi mumkin. yone yenede shondan gowusy yok shu mahal.

Yes, We Can! diýýämi

Yes, We Can! - Si, Se Puede!
Views: 9,060,499
Song & video, featuring a star cast, by will.i.am of The Black Eyed Peas. Inspired by Barack Obama's 'Yes We Can' speech

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "if u can't do it:) come to us:)"

Gecende 1nji Obama-Mccain

Gecende 1nji Obama-Mccain "debate" y boldy:
http://www.youtube.com/watch?v=oD4mspMtYzc

McCain gaty nerva degyaray

McCain gaty nerva degyaray bara, erkek yaly point'e gelip, pert-pert jogap berip bilenok, shol adamlaryn yumshak damarlaryny tapjak bolup, gynanchly zatlara gynanch bildiren bolup yor...Ahow, sen ol yere debate'e chykyan ahyry, yonekey speech ya-da sh.m. zat dala, soraga goni-goni jogap berde, oz pozitsiany belli etmek bilen bolda, beydip samsyklap, hassa dostlaryna saglyk dilap yoreninden...

Men Obamany has haladym,has

Men Obamany has haladym,has gonumel we has akylly adama menzeyar.Berilen soraga goni jogap beryar.
McCain obshiy gep edyar,yone debatyn ortalarynda ursh barada gep bashlanda McCainyn has tejribelidigi bildirdi.
yone yurdy krizisden chykarmak baradaky problemalary McCainin chozup biljegine ynanamok.Biznes naloglary azaltjak diyyar(taze biznes kompaniyalaryn achylmagyny encourage etmek uchin).aslynda uzun vadede erbet planam dal,yone beyle plan yurdy chalt krizisden chykaryp bilmeyar sebabi kompaniyalaryn achylyp osmesi uchin wagt gerek,ustesinede beyle krizisde taze kompaniyalaram kan bir achylyp peyda getirip barmaz. Obama bolsa naloglary artdyryp,chykdayjylary azaltmaly we infrastrukturany tazeden gurmaly diyyar...
Gysgacha Obama vpered:))

Naloglary artdyrmak hich

Naloglary artdyrmak hich hachan US yaly kapitalist yurtlar uchin plus dal, sebabi gaty uly firmalar uchin nalogy n% kop tolaninden, firmanyn nalogy az yerdaki fabrikasyna agyrlyk berip, Us'dakini yatyrmak has kop peydaly...Shu wagt hamala az yaly US'daki ishsiz galyanlaryn sany, nalog'y galdyrsa ondanam beter bolar !! Yone chykdayjylary azaldyp, $ pechat edilshini hem regulirovat etseler, onda yuvash-yuvash'dan duzelermikan diyyan mena. Yone edil shu wagt, gysga mohletli krizisi nadip sowjaklaryny bilemok, sebabi risk gaty uly we adamlar gachmak bilen bolar, bu bolsa "vicious circle" diyyanini emele getiryar, yagny "Risk bolany uchyan gachyalar, pullaryny chekyaler", "Pullaryny chekyanleri uchin banklar'yn batma risk'i kopelyar"...Dovlet 700 mlrd $'lyk bill'i chykarsa govy bolup biler, sebabi shu wagtlykcha Us'e in azyndan "Indi batayasy yokla" diydirmek gerek, pullaryn gachyp gitmezligi uchin..Birnache yil son yene-de hususylashdyrybermeli bolarda.

Men hem Obama-nyň

Men hem Obama-nyň gepleýşine telpek goýdum. Pert-pert wajyp meseleleri aýdýar we olara çözüw ýollary barada gürlejekdigini aýdýar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gechenlerde kichijik

gechenlerde kichijik bir waka boldy mende:
okuwdan bosh wagtym ishlap yoren yerimde bir oye bardym: ol yerde 4 sany dayza kichijik oturshyk(party) edyan ekenler. olar menden kime President VOTE etjegimi soradylar. menin azrak hem bolsa Obama simpatiyam bardy, menem aljyrap Mccain agzyma geldi we sholdugyny aytmanmi, bular masgara boldylar: ay tolejek dal, berjek dal diyip, zordan sonra sebabinin Republicanlardan bizardygyny shu Democratlari gormek isleyanimi aydamson olar dushunip menin hem Obama vote etmelidigimi ylalashdyk:) gepin gysga yeri shu 4 sany Garryja dayzalaryn Obama simpatiyalyrydy:)
PS: ay gowyja Tip bediler:))) sonunda.

mendenem soradylar mena name

mendenem soradylar mena name bilmamsong shu wagt , dushunmedim name bolyaka diyip , am sam bolup durdym:)))
haysy bolanda yone tapawudy yok , ursh etmeyan bolsa bolyar:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Amerika da saylaw sistemasy

Amerika da saylaw sistemasy uygesigrak. Sen hemme seslerin 51 % yada ondan kopusini alsan hem prezident bolman bilersin. Her shtatyn ses haky bar ilat sanyna gora.
Mysal in uly shtat Kaliforniyan 55 ses haky bar, Texasyn 34, New York un 31. Jemi 538 sany ses bar. Mysal eger Obama Kaliforniyadaky seslerin yarysyndan kopusini alsa onda 55 sesin hemmesi shona gidyar. Yagny shtatda kim kop alsa hemmesi shona gecyar.
Jemlande 538 den kiminki kop bolsa shol hem Preziden bolyar. Shol sebapli saylawyn sonuna chaklamak kynrak Dine 1-2 sany shtatda chalaja uytgesiklik bolsa hemme sesler bir kanditatdan beylekisine gecyanligi sebapli, hemme zat uygeyar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Statewide_opinion_polling_for_the_United_States_presidential_election,_2008