Ýewropadaky haýsy futbol toparyny goldaýarsyňyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Real Madrid
10% (3 votes)
Barcelona
24% (7 votes)
Milan
10% (3 votes)
Manchester United
10% (3 votes)
Chelsea
10% (3 votes)
Arsenal
10% (3 votes)
Bayern Munich
3% (1 vote)
Liverpool
7% (2 votes)
Juventus
10% (3 votes)
Monaco
0% (0 votes)
Inter Milan
0% (0 votes)
Hijisi
3% (1 vote)
Jemi 29 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam hormatly agzalar we

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňki ses berlişikde 42 agza gatnaşyp, 14 agza "4 doganly" bolup, bu babatda birinji orna mynasyp boldy - gutlaýas :)
Ideal çaga sany 4 bolup görünýär sahypanyň statistikalaryna görä we "2 gyz+2 oglan" has amatly hasaplanýar umuman:)

Indi täze ses berlişik: Haýsy Ýewropa futbol toparyny gyýaby goldaýarsyňyz?!
Tm we TÇ toparlary ýokdur, şoňa görä seçiň!
Sebäplerini, garşylygyňyzy, tankytlaryňyzy we ş.m. ýazyp bilersiňiz toparlar we oýunçydyr tälimçileri, toparyň eýesidir janköýerleri we ş.m. barada.

Men-ä hijisinem tutamok welin, gaty görmersiňiz-dä:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bolun Topcylar! Arsenaly

Bolun Topcylar!
Arsenaly taze yylda taze taze ustunlukler garasyar!

Eger aranyzda Arsenal jankoyeri bar bolsa, oyun gormek isleyan bolsa biletler barada komek edip bilerin!

islan wagtynyz hos geldiniz!

Hemme kisa ustunlukler!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

biletiň bahasy näçekä

biletiň bahasy näçekä onsoň?! Tapyp beräýjekmi çynyň bn:)
Özüň bir gitdiň-maý ýekeje oýnuna, pakgaran bolýaň welin:)
Bir oýny 100$ barabar-a bardyr, kim(haýsy akylly) alsyn-aý onsoň ol bileti :))

Men-ä hiç birine gitmedim.
Ýokardaky toparlar gowy welin, men-ä haýsy ýeňilse, şony tutýan nebsim agyryp:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ozuma Manchstery tutyan, in

Ozuma Manchstery tutyan, in succesfull klubam sho shu sonky 5 yilyn ichinde, pahyr Arsenalam jalko :) gaty gorme Arsenalyn altyn eyyamy henry pires lyundberg bergkamp campbell lehmann viera bilen gutardy!

mena dinge HTTU -ba beryan ,

mena dinge HTTU -ba beryan , ata aga siz nahili tm toparyny goymalygyngyz eken?

______________________________________
Live in the present, not in the past

jigim, indikilerde Tm

jigim, indikilerde Tm toparlaryny hem goýaýarys, enşallah, häzir ýewropa toparlary:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

real-i tarapdary 5-6 yylş

real-i tarapdary 5-6 yylş bari welin
ata aga hijisi dalde---HİÇİSİ bolmaly
jedelem etmeli:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • a_man 1 telpek goyyar we yazyar: "Sana bir telpek dost.real-li bolanson.menem real-li..."

aldama dost.. hijisi

aldama dost.. hijisi dogry..:)

jedel etyasmi:) hiç giç

jedel etyasmi:)

hiç giç möwç .. yaly sözlerden kada uymayan dine hiç doss:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ata mugallymyn aytdymy

ata mugallymyn aytdymy :)
men hem Gadyr aga goshulyaryn!
Aslynda, pyragy hem yanymdady we sen diyenini diyipdi, men hem gulak asman, oz diyenimi edipdim :)
jedel gerek dal, shuny aA aga cozsun, yalnysh bolsam, sana 1 nahar menden:)
men yensem hic zat gerek dal :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

her gezek nahar diyip zat

her gezek nahar diyip
zat göremzoklay ata aga:)
tabak boş:)
sizin berginizi alypo bilsem işleman yatsam 50 yylym gecer:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

:)) "Elinden we dilinden

:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga

ata aga chynym, turkmenchan ishini gordunizdaray:((
k,p,t,ch harplarynyn g,b,d,j harplaryna owrulmegi uchin soz iki bogunly bolmaly we chekimli bn bashlanyan goshulma goshulmaly..ikinji bogun yapyk we uzyn aydilmali.. eshidishinize gora diyayyaniz oydyan?! omurem "hijisi" dal how.. yokarda Annan aydan sozleri: "hich, gich, mowch" sozleri hem gije ya-da mowjemek yali yerlerde ch==>j owrulen hem bolsa, ol chekimli bn bashlanyan goshulma goshulany uchin dal-de asyl soz sheyle bolany uchin..

Düşünmedim, sen "hiçisi"

Düşünmedim, sen "hiçisi" dogry diýýäňmi, "hijisi"?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hichisi

hichisi.. shuncha yazdim welin, dushnuksiz bolayipdirmi:D

ata mugallym görsa pitiklap

ata mugallym görsa pitiklap alardy anna.menem Gadyr aga goşulyan.aslynda dogrysy hiç yöne yzyna çekimli goşulsa hijisi bolyar."ketçap bizdede geçerli galiba...değilmi?"

BARCA 4 EVER Barcelonan

BARCA 4 EVER
Barcelonan owadan oynyny hic lezzete calysmaryn , ahli futbol yylldyzlarynyn howurtgesi Barsa.

ay gechen yila barcelonan

ay gechen yila barcelonan oynayshyny gorup uhlap galyadym.olenlay.

2001-nji yilda,yevropa

2001-nji yilda,yevropa klublaryndan birinji machymy gorupdim. aklar bilen gyzyllar oynashyady.hasap 0-0,men gyzyllary tutup bashladym.birinji taym 3-0 boldy.Owen atanda gaty gynanypdym.Ikinji taymda gyzyllaryn utuljagyny boyun alypdymam welin 3-2 etdiler,yone son gowy oynasalaram gol atyp bilmediler we oyun 3-2 gutardy.Gyzyllary esasanam Lizarazuny gaty halapdym shonda,nache yil gechenson sho machyn 2001 UEFA Super Cup,liverpool-bayern Munich machdaygyny bildim.Sonam bavariyany tutup bashladym.
Bir-a Bavariya,birem Fener!!

dinge chelsea..:)

dinge chelsea..:)

FORZA MİLAN!!!

FORZA MİLAN!!!

Barca tuweleme bu yilam

Barca tuweleme bu yilam guyclenip ugrady. Gaty owadan oynayalar.

juventus'u menden bashga

juventus'u menden bashga yene bira tutya eken... juventus shu vagt biraz ich gysma oynasa-da real madrida hemishe utyar:)
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

manchestry

manchestry goldayan
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Messsi

Bu yyl chempiyonlar ligasyny barcelona alarmyka diyyan sebabi ligada eyyam etjegini etdiler diyen yaly real bln 10 puan one gecdi messi henry etoonun sol oynaysy bilen ligadada yewropadada chempiyon bolarlarmykan diyyan birem 2009 yylynyn oyuncysy mana gora MESSI
_________________
**FENER FOREVER**