::edil şu wagt name edesiniz gelyar::- 2nji seriyasy

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hemmanize! yzyny shu yerde dowam edyas.

.. edil şu wagt.. şu yazgylary okap otyrkanyz name edesiniz gelyar.. elbetde hemme kişin kellesindaki pikirler, etsem goysamlar üytgeşikdir.. gyzykly bolayjak yaly..
bash ustune!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "berekella..:D"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gidip juma namazyny okasym

gidip juma namazyny okasym gelýär :)
Hemmäňiziň jumaňyz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz hem kabul bolsun!
Dilegleriňizde ýatlanmak dilegi bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men edil shu wagt sayta

men edil shu wagt sayta giren mahalymam Milkany, akguli, Mayany, Dunyani we yene yene birilerini goresim gelyar. son dal edil shu, shu, shu wagtjyk. son nesip bolsa gorsherislay.

Yakyn bir dostum bilen hazaryn...

Yakyn bir dostum bilen Hazaryn kenarynda tolkunlaryn sesini dinlap pikire batmak isleyan... Aram aram Hazaryn kenardaky gara daşlara uryan sesi bilen tisginip sarsylasym gelyar...

Emma arman diyyan öz yanymdan özüme... Hazaryn yerine Stambul suwynyn sesini dinleyan, yöne Hazaryn yerini dolduranok...

put on a happy face:))

Mun yaly sorag

Mun yaly sorag soramasanyzlan, men edesim gelyan zatlaryma standard zatlar.
Men hayran galyan, nadip beyleki tema sheyle uzap, eyyam ikinji tema achyldyka?!
Adamyn bir keypi tutyan zatlary belli dalmi: iymek, ichmek, yatmak, turmak, sport, oynamak, yuzmek, kino, aydym, toy-tomasha etc.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • pyragy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy yazypsyn agam! 100% gosulyan! "

telpegimi synadym ishleyami

telpegimi synadym ishleyami ishlanokmy diyip!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "men hem synaýan, al ýene biri :)"

bary-ýogy 3 telpegiň bar

bary-ýogy 3 telpegiň bar ekeni welin, telpek beren bolýaňmy telpek "milýonerine" :)
Hmm, köp telpek alasyň gelýär, diýmek:)
Onda sen oňatja ýazgylar goý, agzalar halasa köpeler:)
Höwri köp bolsun:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

manga telpek gerek ata aga

manga telpek gerek ata aga

______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "aglamasaň bolýar:)"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Munyň mugt gitdi. Gowja

Munyň mugt gitdi. Gowja ýazgylar ýaz-da, jigim, telpek aljak bolsaň! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wah shu wagt kan tomus

wah shu wagt kan tomus bolansong keypim bolmayar, entek gysh bolsun baryngyzyng agzyngyzy ashdyraryn :))))
gorersingiz onsang telpegim mengem kan bolar :D
______________________________________
Live in the present, not in the past

ha-ha, "bizinem kocamize

ha-ha, "bizinem kocamize yolunyz dusher!" diyjek bolyanmy :)
hany, goreli bakaly, agzymyzy acdyryp bilyarmikan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

nahili siz ata aga

nahili siz ata aga ,utandyryangyz :)))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

edil shu wagt bir zady

edil shu wagt ceshmanin bashynda otyryp cay icesim gelyar, suw sepishesim gelyar, sowujak garpyz iyesim gelyar, tejen gawunam iyesim gelyar

Aglasyň

Aglasyň gelenokmy?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yok

yoklay aglajak dallay:) indi aglatjak dine:)))))

Meninem tejen gawuny iyesim

Meninem tejen gawuny iyesim gelyar :) (yone yumruk yaljak gawuna 10$ beresim gelenok, birem tejeninki dal :) )

shu

shu tejen gawuny diyilyar welin, bir zat hic yadymdan cykanok,
bir sapar Marydan marshurutkaly gaydyp gelyaris, onumizdene nace mashyn gawun gecip baryar, dashyndan bildiryar suyjiiiiiiidigi, oz mashynyn bolmasada yolda satylyan yerlerde sakla diyip bolyarmay, ahyr sony ol mashynlaryn biri bilen zaprawkada den geldik, barden ekeje birini satay diyyas bir topar gyzlar bolup, yokk diyip durda ay gayrat ekeje biri satay diysegem yene yok diyyarda, bir mashyn gawundan berma anyrda dursyn satmadam hat-da bay gaharym gelipday shonda shu wagt shol dayy bolsa kellesinde bir gawuny dowsedim:))))))

1 Menem gaty betlik edesim

1 Menem gaty betlik edesim gelyar .Kimdir birin uwladasym gelyar .
2 Gyzlary Hatyjany Jemaly Dunyani Milkani Feyany Akguli we yeneyene gyzlary edil suwagt garsymda goresim gelyar .
3 Oye gidip oyde gozum acylyanca yatasym gelyar .

hehhe bilyadimle

gyzlari goresim gelyar diyipsing weli uwlatmak ucin mi di ya..???

Her kim sen daldegyzlary

Her kim sen daldegyzlary uwladar yaly!Bu zatlar sizler yalylara degisli:)))

maya shu wagt seni hezil

maya shu wagt seni hezil edip uladasym gelyar , bir ichingi yaksadym :))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

goryang mi ulatmak ucinem goresi gelyanler bar ekeni HAKIKATDANAM.

wah

wah hawwala
______________________________________
Live in the present, not in the past

hehe ________________________

hehe
______________________________________
Live in the present, not in the past

ay menem şol ahli gyzlary

ay menem şol ahli gyzlary garşymda göresim gelyar.. :D
_________________________________________

...

senem aglatmak ucin mi goreseing gelyar..?

yokarda bira uwlatmak ucin diyipdir..:D:D:D

garaz dek gezjegin yokda senin

put on a happy face:))

oye gidesim gelyar toyda

oye gidesim gelyar
toyda tans edesim gelyar
edesim gelyan zat koplay. yone dowre gora bolmaly-da
hemme zady edip yorsenem gowy dal

Edil shu wagt uly zalda yeke

Edil shu wagt uly zalda yeke ozum icimi gysdyryp oturman ertirlik edinip okeana gidesim gelyar...

...

tmchata girip chatlashasim gelyar :D:D

edil yanja gören zadymy

edil yanja gören zadymy göresim gelyar:)))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Shu saytda gyzlaryn sany

Shu saytda gyzlaryn sany oglanlaryn sanyna gora az bolsada, olaryn islegleri oglanlarynky bilen denesdirlende has kop oydyan ...

Ay Turkmen pahyryn edesi

Ay Turkmen pahyryn edesi gelmeyan zadyny sora :) ! hemise bolsy yaly bir gowyyyyyyyyy gyza oylenesim gelya :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "hemise bolsy name diymek bolyarey?"

Edil shu wagtmy? :D Ahow,

Edil shu wagtmy? :D
Ahow, bizde ertirin iri... wiy sizde agshamdyrow... :D
Yassygyny gujaklap yatansyn onda :D

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

edil şuwagt öylenesin

edil şuwagt öylenesin gelya diydin welin ola şuna bardy:
Berdan Mardini:senden çocugum olsun istiyorum ...walwalwlalwa

aydymda öwrüp sen bn diyya senkem şona bardy:)))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Ay how bey diysem goni

Ay how bey diysem goni yassyga gecmali entek :D,yassygama gujaklanya welin , umumy aydyanlay , naharjygyn bisip , kirjagazyn yuwulyp , esijeklen tayynjak dursa , agsamam bir massazjagaz dagy edayse bar onsan , bizin gyzlarmyz bolsada arine hyzmat edya, son ucin olara oylenesim gelya , basga milletlen erkekleri ayalyna hyzmat edya.
Yone hic hyzmat etmayendede , yassygam gowy zat :D.

...

gowyja pointlara deginipsing. barde turkler yada bashga milletden oyli ishikli bolanlar bar. olaring diyyan zatlari kan mana dogry gelenokdy. nameden ka diyyadim. indi jetonlarim yerine dushdi. ay sho yokarda parashut bilen gaymalap yoren ekenlerda..

turkmeni turkmen etjek yene turkmendir (yalnishmasam ongki prezidenting sozidi)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "turkmeni turkmen etjek... gaty prikolow shu zat"

hmm... borda... ustunden

hmm... borda... ustunden dushmali Gurban :)
Sen aydyanlaryn janyma balzam boldy, oglanlaryn baryna sheyledir. Name uchinmi? Men nahar bishirmegi, oy ishlerini etmegi yigrenyan. Hazir bolsa, alach bolman etmeli bolyan :(
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

wah dashary yurtly oglanlar

wah dashary yurtly oglanlar sheyle gowyda

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmmm.... --------------------

hmmm....
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

bayram senem gowylan hatarinda oytyan HMMMMMMMM diyyang weli..:D:D:D

ay Turkmenistanyn gyzlary a.

ay Turkmenistanyn gyzlary
a. dashary yurtda okan
b. Turkmenistanda okan
c. ishli
d. gurply
oglanlara ashyk bolyalar mydama.
Shu teoriya yene bir gezek dogry bolayan yaly.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

Hmmmmm....

...

name yazanam bolsan, pozmaly

name yazanam bolsan, pozmaly dal ekenin diyyan mena :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men dashry yurtly oglanlar

men dashry yurtly oglanlar gowy diyyan , turkmen oglanlary dal

______________________________________
Live in the present, not in the past

Wiý, düşdim indi. Aý

Wiý, düşdim indi. Aý hawala, daşary ýurtlylar bal ýaly
PS "tugeleme" ýalňyş, "tüweleme" dogry!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

edil shu wagt ot yakyp

edil shu wagt ot yakyp oynasym gelyar,
yada shu wagt elime gaychy berseler oglanlaryng sachlaryny hezil edip kel edip beredim , wah jynym atlanyarda oglanlar osdurse uzyn sach gorsem

______________________________________
Live in the present, not in the past

hazir

hazir garash shu wagt yanymda goyun gyrkyan gaycy bar, alyp barayyn yanyna:) sacy uzyn oglanyn tapyp goyuber:)

...

siz aladalanmang.

shonsuzam kel bolup baryan oglan gitdal. goyun girkilyan gayci alip gyrkmasangyzam..
ad berip sanap duramyin utandirip...:D:D

meng goryanlerime tugeleme

meng goryanlerime tugeleme meng sachymdanam gowy

______________________________________
Live in the present, not in the past

wah kanle kochede . yone

wah kanle kochede . yone goyun gyrkyan bilen kellesi bilen alyp gidaymesem :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

yok

yok how men goyun kesyna pycak bilen diymedima:) goyun gyrkyan gaycy bilen diydim, yone bilyanmi goyuny gyrkjak bolsan elini ayagyny danyalar, olarynam elini ayagyny danmaly bolarsyn:)

selbishka,

selbishka, name kochede gechip baryan uzyn sachly oglanlary synlayanmy??:D

selbishka wrote:

Live in the present, not in the past

dont live in the past, think about past and dont make same mistakes in the present:P

tuguleme shu wagt oglanlang

tuguleme shu wagt oglanlang barysy sachyny osdurensonglar ,men barde diyip dura olang sachlary :))))yone synlamokda geng gorup gechyan , ichimden toba toba olmeseng hemme zat gorjek diyip gechyan :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

wah bashrtmaya manga , yone

wah bashrtmaya manga , yone dahsyndan gyrkasym gelip gityar , yada bogasym gelyar yada orup beresim gelyar

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

söweşme söyüş :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

tuguleme gowy zada

tuguleme gowy zada owretyang... sizden mena sizi agam yalak goryan , beter gowy maslahat berayjek yaly , soyushme jigim shu oglanlar yaman erbet diyyajek yalydym ,
onsangam men oglanlar bilen hich hachan soweshmeyan!

______________________________________
Live in the present, not in the past

Sol gyrkan saclarynyzy

Sol gyrkan saclarynyzy yignap sacy yok gyzlara daksanyzlan şeytsenız kimin gyz kimin oglandygy belli bolar :)))

mena sachy yok diyyan gyz

mena sachy yok diyyan gyz eshdemok!

______________________________________
Live in the present, not in the past

Howalay , sonky dowur indi

Howalay , sonky dowur indi gyzlan sacy bir garys bolupdyra , uzyn sac goyberyan oglanlaram sona jany yanyp edyan bolaymasa , galybersede uzyn sacam gelisyane gowy gelisya , kabir oglanlar bar welin sacyny kiceldayse juyja menzeya :D , gyzlaram sac barada gaty gidibermesin :) bir nakyljyk badyr "Her kimin oz gaygysy, kel gyzyn ar gaygysy"
Onsan baran oglanyn sacynyn uzynlygyna guwanyp yormeli bolman :D .

okeana suwa düşmäge

okeana suwa düşmäge gitjek ýanymda bile gider ýaly adam bolmagyny isleýän :)

...

dogryny ayt, gyzmy ya adam?

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Ey korpe ol yashuly

Ey korpe ol yashuly oylenen-how!*
*oylenen gyz islemez diydigim daldir
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

borlay edit hem edip bolanok reply edenin üçin... galybersin :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

toba toba :) yuzubilyan

toba toba :) yuzubilyan bolsa bolya hoow! dine yuzmane gitjeklay walla senem uly ilin unsuni ozune chekyanay bara :)

Hmmmm bu gunler hic kim

Hmmmm bu gunler hic kim girenokla tmolympiada.
Wah su wagt oye gidesim gelyar, masgala dost yarlarymy goresim gelyar

tomus we dync alysh bolany

tomus we dync alysh bolany ucindir ol :)
men hem gidesim gelya TM welin, ay, bor-da :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yanymdaky gyzy depesim

yanymdaky gyzy depesim gelyar, baklashkadaky suwy depesinden goyberesim gelyar, kellesinde garpyz dowesim gelyar,

sho gyz kimay bilesim

sho gyz kimay bilesim gelyar...

gelay

gelay depilesin gelse:)

ay depilmek hichlay,shu yol

ay depilmek hichlay,shu yol puly problema boljaga menzeyar:(

wiiii

wiiiiii sana yol puly problem bolyan bolsa , ozume ayt men baryp depip gaydayyn seni:) shu wagt gaty urshasym gelyar:)

name boldy mylayym , bu gun

name boldy mylayym , bu gun nastrenyang yok oytyan :)))
menga shu gun nastrenyam sheyle gowy , ozumem bilemok namedendigini :)))) he he

______________________________________
Live in the present, not in the past

Uniwersitetdäki ýaly

Uniwersitetdäki ýaly türkmen oglanlar bilen üýşüp palow iýesim gelýär :)

hich zat edesim gelenok

hich zat edesim gelenok men-a, chepbe dusup yatasym gelyar

onsuzam shu wagt name ish

onsuzam shu wagt name ish edyangmi?

______________________________________
Live in the present, not in the past

şu "reply" etmäni

şu "reply" etmäni öwrendiňmikäň diýýädim welin, entägem doly öwrenmänsiň öýdýän :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga menem jan edip elimi

ata aga menem jan edip elimi guradyp reply edyan yone name uchindir kawagtlar bashga yere uchup dushyar
______________________________________
Live in the present, not in the past

hemme zat gowy bolar,

hemme zat gowy bolar, ensallah :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sheyle bolsunda

sheyle bolsunda :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

sag bolun

sag bolun:)
men-a Tokio gidip baryan.. sonam nesip bolsa 1 hepdeden Ashgabada..

Sag-aman baryp

Sag-aman baryp gel!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yolun acyk bolsun,

yolun acyk bolsun, Yslam!
Salam ayt how agzalara :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sag bolun:)

sag bolun:) nesip bolsa..

edil şu wagt ýatasym

edil şu wagt ýatasym gelýär:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hemmaniz

hemmaniz wicked!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

kop kop sagbolung jenaplar

kop kop sagbolung jenaplar

______________________________________
Live in the present, not in the past

Ach Aya

Bir zada iyesim gelya yone namani bilemok , mantam dal, shashlygom dal, polovam dal, shoolad marmeladam dal, gatyk dal, garpyz, gavun, kertichke )) yoklay ...
Yone iyyesim gelyaa sheyle beyle... Achh uly chaga

şu aydan başlap(bu ayam

şu aydan başlap(bu ayam içinde)tr-de injenerlen aylygy artdy 2000 YTL töweregi boldy ... şony menem alasym gelya:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Howlymyzdaky pishik bolasym

Howlymyzdaky pishik bolasym gelyar shu wagt:) shonynkydan hezilligi yok, ajygan wagty biraz kilceren bolyar, bashga wagtam nire -de salkyn yer bolsa yatandyr:)

Menin yaly biri bolsa her

Menin yaly biri bolsa her gorende guyrugundan basarda yada top deperdi.

menem kawagt gujume seredim

menem kawagt gujume seredim olje yerde yatyarda menem aytyan menem gujuk bolsadym shu wagt diyyan , shu pahyrynga gaygysy yokdyr diyyan dinge iymek gaygy bolaymasa shu wagt sholara :)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Ujasno yatasym

Ujasno yatasym gelyar!!!

Life is just so wonderful!!!

...

gyzyl burcl bilen sogani garip ceynasim gelyar

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

barda cheyneda

barda cheyneda

______________________________________
Live in the present, not in the past

shu wagt dalirap lezginka

shu wagt dalirap lezginka oynasym gelyar elime el yalak alyp
Ata aga toy hachan>?:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

1 ýyl soň, enşallah

1 ýyl soň, enşallah :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

onda gowy tans edmani

onda gowy tans edmani owrenibereyinmi ata aga?

______________________________________
Live in the present, not in the past

şu wagt şony edesiň

şu wagt şony edesiň gelýän bolsa, basyber, jigim :)
tans edip bilýänsiňdr-le şu wagdam, a ýöne men-ä öz toýumda tans etjek däl, iň azyndan walsmydyr nämemidir - şon-a etmen :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

oho bey diyme ata aga biza

oho bey diyme ata aga biza sizi gelnigingiz bilen walsa chagararys :)) ay dogurdanam aslynda wals gerekdal , fatamy shonam mena halamok uffff :)))sachyngy prchoska etmanem halamok uffff bir tona yuzune kraska chalyarlar ufffffff :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

anha, munyň bole :) häzir

anha, munyň bole :)

häzir tm palow iýesim gelýär.
Bişirjek-laý soňurak şoň üçinem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga yeke iyseng suyji

ata aga yeke iyseng suyji bolmaz bile iyeli

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, gijä

hmm, gijä galdyň:)
Bişiren ýerimde entägem durandyr gelseň-ä welin, senem ejeňe yrsaraý indi tm palow bişir diýip, ýogsam UK-dan US-a barýança zaýalanar ol palow :)

Häzir bolsa, şekerli çaý bn wafli iýmek isleýärin, olaram bar, az salymdan başlaryn-da :)) Eý, börekmidir ýa pasta - takyk biljek däl welin, şol zadam bar öýdýän, dadyp görsem bilerin-laý :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he wah gynanayan wah

he he wah gynanayan
wah bizem shu gun taze jaya goshduk ;))) nahary indi ozum bishirmeli boljak UFFF
ay bermesengiz bermang menem hazir haladininikde name barka goreyin :))
palawyng name biza duyn unash iydik widjik onynga :))

______________________________________
Live in the present, not in the past

günlerim gaty monoton

günlerim gaty monoton şony üytgedesim gelyar yöne nadip etmeli çözüm tapamok.

monoton sozung

monoton sozung name?

______________________________________
Live in the present, not in the past

``mono`` latyn dilinde

``mono`` latyn dilinde ``bir`` ya da ``birlik`` manysyna gelyar. ``ton``-y bolsa ozun bilyansin, tone da garaz, turkmence aytsak uytgewsiz, birsydyrgyn yaly manylara gelyarmika diyyan

a dushundim :)) menem

a dushundim :))
menem uytgedesim gelyar , yone .........

______________________________________
Live in the present, not in the past

edil turkmencesa birsydyrgyn

edil turkmencesa birsydyrgyn oytyan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hawa shonga baryar

hawa shonga baryar

______________________________________
Live in the present, not in the past

EDIL SUWAGT OZUME MAHIRBAN

EDIL SUWAGT OZUME MAHIRBAN ,we gadyrdan adamlarymy goresim gelyar ,hakyt suwagt.

...

shaheri terk edip gacip gidesim gelyar

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

wah pahyrjyk, yurekdesh

wah pahyrjyk, yurekdesh ekeniga:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

quote

selbishka wrote:

wah pahyrjyk, yurekdesh ekeniga:)))

Selbi sen uniwersiteti Amerikada okamakcy my?

ay shu wagt bir yyllyk dil

ay shu wagt bir yyllyk dil owrenmage geldim songunam goriberesisda . yone mende ing erbet tarap bar bir yyldan song hokman tm barmaly galap bolanok
pikir yokda dal , enshalla galanam hudayyng ishi :))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Name isleyanimi bilemok,

Name isleyanimi bilemok, yone shu wagtda youtube dan Annush dinleyan(Ayperi)...

mena youtubeden hindi aydym

mena youtubeden hindi aydym dinglap yadydymay chaltyrak okuwym bashlasa
ejemi goresim gelyar shu wagt edil hazir gujagynda yataysang :((((

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Nämehow, senem ýaňy

Nämehow, senem ýaňy detsaddan=çagalar bagyndan çykan ýalylaý kommentleriň?! :D
Menä okap çekinýänow, Alla bar!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bilengokmy men yangy sadiki

bilengokmy men yangy sadiki gutardyma :(((sadikdan alyp gaytdylay meni :(((

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Düşünemok, sen näme

Düşünemok, sen näme üçin gaýtdyň beýle "crybaby" bolsaň?! Ýa sen gelmeseň bolanokdymy?!
:)
Aý gyzlaram gaty sentimental we emosional bolaýýalarda... Meň ýaly doň ýürek däl
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

dil owrenmage gaytdym ,

dil owrenmage gaytdym , onsangam meng omur arzuwumdy bu
ay yone aytyan men nabeleyin beyle bu tayy yurek gysgynchdygyny
sizem uzak gun oyde oturyng nahili bolyanyngyzy goreli bizar boldum sho supermmarketlere aylanyp
aytyana okuwym bashlasa ing erbet tarpy bar howasy adamyny oldurjega

_____________________________________
Live in the present, not in the past

quote

selbishka wrote:

dil owrenmage gaytdym , onsangam meng omur arzuwumdy bu
ay yone aytyan men nabeleyin beyle bu tayy yurek gysgynchdygyny
sizem uzak gun oyde oturyng nahili bolyanyngyzy goreli bizar boldum sho supermmarketlere aylanyp
aytyana okuwym bashlasa ing erbet tarpy bar howasy adamyny oldurjega

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Dogry, Houston gaty yssy yer diyip esitdim.
Amerika da gaty sowuk yerlerem bolmaly, aramyzda Chicago lylar yokmay?

shu wagt meni biri buzly

shu wagt meni biri buzly okeana zyngsalar minnetdar bolardym :)))
bayram aga sizing bolyan yeringiz nahili howasy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Yssy günlerem bar, sowuk

Yssy günlerem bar, sowuk günlerem, ýagyş ýagsa guýýaram.
Ýöne käwagtlar Türkmenistana hem meňzeýä.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bara huday sakalsyn africa

bara huday sakalsyn africa dushdumika oytdum
bir hili yuregim gysyarda name etmela bayram aga yureging gysa?
sizngka hezil oglanlar bilen bolyansyngyz. menem gyzlar bilen bolyan bolsam yuregim gysmazdy

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Näme etmeli? Sen gowusy

Näme etmeli? Sen gowusy menden sorama bu soragy, sebäbi meň aýtjak zatlarymy ýa sen etmersiň/edip bilmersiň.
Bilmedim, Houston'da türkmen tapmasaň, bu töwereklerde hijem ýok.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

turkmen bar yone bashga

turkmen bar yone
bashga chykalga yokmay
ayt belki peydasy deger belki ederin

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Başga çykalga? Sen maňa

Başga çykalga? Sen maňa sanatma wariantlaryny, köpüsi biderek. Meň özümem işläp wagtym bolman içim gysanok.
Internet, kino internetde, youtube, kitap okamak... başga näme maslahat bereýin?!

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men internetda kino tapyp

men internetda kino tapyp bilemokal nadip tapmalay?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

meng pikirimche okuw

meng pikirimche okuw bashlasa ichim gysmazla diyip umyt etyan

shu wagt asha dushum hindi aydym dinglap
_____________________________________
Live in the present, not in the past

men link beripdim başga bir

men link beripdim başga bir ýerde, işiňe ýaramadymy?!

Galyberse-de, KZAA+ (?!) we ARES ýaly kino download edýän programmalar bar, şolar arkaly islän kinolaryňy gözledip we download edip, seredip göräýmeseň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

beren kinongynga

beren kinongynga gordum
beyleki linka kan dushunmedim ashdym welin

_____________________________________
Live in the present, not in the past

shu yerde taze cykan (new

shu yerde taze cykan (new releases) kinolardan birnäçesi bolmaly

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onsoňam, iç gysmagyň

Onsoňam, iç gysmagyň depressiýa getiräýmesin. Gelnejeň bar bolsa, şondan soraýda.
Men bilmedim, ýöne özümem şony pikir edýän. Öýlenip gelnimi bärik getirsem, sen ýaly aglap oturarmyka diýip...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gelnejem gurrung beryar kan

gelnejem gurrung beryar kan agladym diyip
bilmedim ayrylyp gormedik bolsa nabileyin

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aglasa hiczat diyman goni

aglasa hiczat diyman goni oyden cykyp gitmeli ekeni:D
son ozi goyar yene aglar welin yene:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

nira gitsin

nira gitsin ol?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

kino gormage dostunynka

kino gormage dostunynka gitsin bazara aylansyn agysy gutaryanca gezsin name
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

dosty yoga

dosty yoga ong

_____________________________________
Live in the present, not in the past

yok how gelnin aglasa diyeli

yok how gelnin aglasa diyeli glan cykyp gitsin
mysal Bayramyn gelni aglasada bayram gezmega zada gitsin goyyancadaaa
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ha dushundim yone gelningi

ha dushundim
yone gelningi kosheshdirmeli bolarsynga

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ozi

ozi kosessin:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yok ol bolmayar hazir

yok ol bolmayar
hazir gelningi istambula akitseng olam owrenishman aglasa yuregi gysyp, aglap gechsene diyip oyden chykyp gidiberjekmi?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hawa :D aglabermeli bolarmay

hawa :D
aglabermeli bolarmay gelin bolubam ejesi aglasa son sonlar cagasy natsin onda -olan bary aglap otursa kkaasy natsin
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

wah intak taze name diyilyar

wah intak taze name diyilyar taze mashgala chaga yok intak

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ay mana namay aglamasyn

ay mana namay aglamasyn :D
mena oyden cykarynda giderin aylanyp zat edip gelerin yzyma henizem aglayan bolsa yene 1 krug:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

agsham aglasa name

agsham aglasa name etjek?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

beylede bolyamyshmy? trde

beylede bolyamyshmy?
trde agsam gezsenem zat bolanok
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

onda bolyarla yone yeke

onda bolyarla
yone yeke ozung agsham gezip yorsheng nahili bolar?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

barde ayaly tarapyn

barde ayaly tarapyn kowlanlan uyshyan yerleri bar shona gatnap bashlarysda:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

he he ondan kosheshdirening

he he
ondan kosheshdirening gowy dalmi?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ha-ha-ha :)"

Mena na vremya chaga bolup

Mena na vremya chaga bolup hich hili otvetstvennost'syz bolasym gelyar.

Life is just so wonderful!!!

nasin aytyang chaga bolsadym

nasin aytyang chaga bolsadym hezil edip dinge oyun oynardym
chagalyk oyunlam yadyma dushyar shu wagt

_____________________________________
Live in the present, not in the past

goyhow onsuzam aglap-aglap

goyhow onsuzam aglap-aglap şu yaşa zordan gelmedinmi yene çaga bolsan yene-de tazeden şol zatlar gaytalanarda.

chagajyk bolsang nahili

chagajyk bolsang nahili hezil , gaygyng yok , okuwy gaygy edengok nahili hezillik

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

chagajik bolmak barada men kicikam (9-10 yashlarindakam) kakaming dostunung sozi yadima dushdi ol (ol 40-45 yashlarindady) sheyle diyyadi.

"ozinga 1-2 yashingda bolsang. songam suytlegem ejeng bolsa. molerde islan wagting gujagynda suyt emde yat." ing hezill dowir sho dowirlerdi hak. diyip okinen bolyadi.

henizem yadima dushse yilgirman gecip bilemok. :D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

kakaň daýow ekeni degişme

kakaň daýow ekeni degişme babatda, senem kakaňa meňzeýäňmi ýa bu ýagdaý boýunça :)

häzir men aç, agzaçarda gwy naharlar iýip, doýasym gelýär :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:))) kawagtlar chagalara

:)))
kawagtlar chagalara seredip oturyan shular yanjak eyjejik bolaysang diyidirya:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

edil shu vagt nastolnyi

edil shu vagt nastolnyi tenis oynasim gelyar. yone adam tapamok oynara.
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

barik gel menem oynajak

barik gel menem oynajak

meng elim bosh

meng elim bosh gelay:))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hahaha

Gutly bolsn telpeginiz!

Haa kim nirde tennis oynaya?

Haa kim nirde tennis oynaya? Ylgap baryan.

menem hazirr bir suyji ejemin naharyny iyesim gelya. Inshallah ertir iyyerin!!!

ishdaniz achyk bolsun...,

ishdaniz achyk bolsun..., bize-de nesip etsin
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

bey diymang meningem iyesim

bey diymang meningem iyesim gelyar
shu wagt gomme somsa iyesim gelyar
tamdyr chorek
Chorba
Unash
Dongrama
manty

_____________________________________
Live in the present, not in the past

wah agzachara shu oyun

wah agzachara shu oyun naharlaryndan bolaysa-da
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

...

dogrydyr, men kakama cekipdirin.
kakamin aytayan zatlari bire-bir manga deng gelyar.
kicilikdaki eden zatlaram :D:D
yone men kakam yali dile ceper dal.

kici jigim inha ejeme mengzapdir.:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

mumkin bolup biler ata aga

mumkin bolup biler
ata aga bizem dok dal shu wagt , iyesim gelyan zatlara yazdym ,
shu wagt daga gidesim gelyar , ustune chykyp joralam bilen picnik yapasym gelyar:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ňşdäň sogan alýar

ňşdäň sogan alýar ekeni:)
kim islemez-aý ol zatlary:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

barik gaytmakam airportda

barik gaytmakam airportda gechdik (tm) bir palow iyesim gelyar hich chydamok , ichimden aytyan oydekam aydaymaly ekingda diyyan gowy doyup gaytjakdyma diyyan :)))barik gelyancham palow iyesim gelip helak bolup geldim:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

busa-nyň hem reply edip

busa-nyň hem reply edip bilmegini isleýärin şu wagt :)öň selbişka, indem busa iş boldy-laý :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ah ata aga adynga reply

ah ata aga adynga reply goyaymaly boldy:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

menema elimden geldigice reply a basip yazyan weli bolyan daldirda...

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

men yalak bar eken

men yalak bar eken :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

menem edil şuwagt sapagam

menem edil şuwagt sapagam okatman gidip yatasym gelya. elim ayagym diyen edenok.. irden (dandan) selalige turup bilmandirin.:D

Bää, başladyk diý-ä,

Bää, başladyk diý-ä, özüňi nähili duýdyň ilkinji sapagyňda:)
wiý, aýdypdyň welin, haýsy mekdepde mugallym sen?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha-ha sapaklara başladynyz

ha-ha sapaklara başladynyz diymek. size üstünlik arzuw edyan!

yandaky "haysy sporty gowy

yandaky "haysy sporty gowy goryaniz" blogyny okap volebol oynasim gelip gitti. 6-7 ay dagy bolandyr volebol oyanamadygyma
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

men hem şeýle. bärde bir

men hem şeýle. bärde bir klub tapmaly öýdýän öňki edişim ýaly:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa .. ilkinji sapakda

hawa .. ilkinji sapakda yaman aljyradym emma syr bildirmedim.. mundan ön awtobusa münende kan aljyramayan emma şopyr bolanyaly bir zatdaray.. balkanabat tt m.. ayratyn maglumatlar üçin www_balkanttm_com a girip bilersiniz..:D başlangyç mekdepde de sapak beripdirler.. in kyny şolar ekeni.. in ansat zatlary hem in azyndan 5-6 gezek sorayalar.. 30 minutda zordan öy iş düşündirip bildim.. internete telefondan baglanyas (elden:) muna da şükür.. galan tazelikleri son yazarynd a ..:D indi bolsa gidip akvaryumyzy arassalasym gelyar.. saglygynyz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpeksiz 1 galma :)"

...

dos okuwing web sayti turk dilinde yazilipdir. ong turkmen dilinde yazilan bolsa has gowy bolardy ing azindan isleyanlere turkmen dili versiyasini goymali ekengiz..

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella !"

dogry aydyan .. sahypa yany

dogry aydyan .. sahypa yany yakynda tayynlandy hem de onun professional dal.. emma gynanma.. Remezan ayyny sag aman sowaly olam bolar:D

essalawmaleykim

essalawmaleykim tmolympiad jemagaty:) tm dynch alyshy eyyam gutaryp yzyma gaydip geldim..
kop zatlar yazilipdir.. yuwash yuwash okarysda..

Ay nabileli, biza TM'de seni

Ay nabileli, biza TM'de seni biri ogyrladymyka oytduk, ne ozunden, ne-de
oyunden habar tutup boldy, 1 hepde ish boldun oza :))
Yaponia hosh bardyn :)

oooo hosh gelding

oooo hosh gelding tmolympiada :)))
kim gelipdir :))) yuregimiz gysyp gitdi islam aga:))))), arasynda sheydinga , shutka:)))
tm name habarlar bar,durmy yerinde ashgabat:)))?

___________________________________
Live in the present, not in the past