Turkmenistanyn yalnysmasam 75% chol bolup duryar! Name careler gorulup bilner, chaganin komegi, cholun komegi bilen?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
dort kunjeginden yol gecirmek!
0% (0 votes)
gaytadan isleyan fabrikalary gurmak
11% (2 votes)
ekin pudagynyn usulyny tapmak
78% (14 votes)
ozgerdilen binalary gurmak
11% (2 votes)
Jemi 18 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

chol

o diyen kan maglumatim yok.
yone choldaki gumung duzumunde altin, silicon, kumus sh. m zatlar bar diyip eshidipdim.
sholar yali hummetli elementleri bir birinden ayiryan fabrika zawotlar gurulsa has gowy bolarmika diyyan. yone ong ucinem elbetde sermaya gerek we shol ugurdan bilyan bilim adamlari gerek..

agzalar eger shu barada pikirleringiz bolsa yazawering..

Hmm

Choldaki chagan duzuminde altyn bar diyip menem bir yerden eshitdim. Jany bar oydyan shon, onki dowurlerde garagum cholunde altyn bolupmysh. Yone dine myshmysh-da, anyk maglumat yok...

Where is Hereket, There is Bereket!

....

ay altin bar diysemem lokga loga altinlar dal meng eshidenim. naceton gumdan ishlenilip alinyan altin azirak mocerberde diyip bilyadim.

hany kinolardaki ya ertekilerdakini diyjek bolmadim men

edil çöli üytgediba

edil çöli üytgediba bolanok welin bent gurup suwumyzy tygşytly ulanyp bileris...tr-de damja bn suwarmak çykdy,ösümligin köküne yerleşdirilen turbalardan suwy damjalap akdyryp suwarylyar...
köp suw ulanmak yeri takyrlaşdyryar we minerlalleri uçuryar,gerekli suwy hasaplap ulansak boljak
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Altyn? NIreden çyKdy? PS

Altyn? NIreden çyKdy?
PS Meň Alym Ýaşlardaky eden çykyşymyň ýary şu tema bilen baglanyşyklydy, gaýtalamaga ýaltanýan :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bir geografiya

bir geografiya mugallymymyz(berdi nuriyew):'bizin çölümüzde uranyum kan yöne spesialistimiz yok şon üçinem marynyn elektrik stansiyasyna ummasyz pul berip uranyumy daşardan alyas'diyyadi.

ashgabatda bir-a mana

ashgabatda bir-a mana uranium zavodyn gurulyanlygy barada aydypdy.eger gurulsa onda gowy boljak.