Yashamaga wagt yok

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

1. Irden turmaly...
"Irden turmaly". Hachandan bari eshidip gelyaris?! Her gun... her gun ir bilen eyyam 17 yil bari. 17-18 yil on mekdebe gatnap bashlanymdan bari. Ilki bashda irden 8de sapaga yetishmeli bolany uchin. Son, eyyam turk mekdepde, irden tayyarlyk klasa yetishmek uchin 5:45-de turmalydy. Men in halamayan zatlarymyn biri irden turmak, edil gowrulan ya gaynadylan gok-onum, esasanam sogan, iymekden azajyk beterrak. Azajyk koprak yatyp bolmayarmay?1 17 yil bari shu bela bilen soweshdim, yenip bilmedim. Indi gunde 6.5-7.5 sagatdan kan yatamok. Yatybam bilemok. Owretdiler.
2. Turdym. Sagada seredyan. 9-9:30 aralygy. Chaltjak yuwunmaly we uniwersitede tarap ok yaly atylmaly. Eyyam gijirak galypdyryn. Sebabi uniwersidede 10da barMALY.
3. Ishe geldim. Sagat 10:00-10:30 arasy. Hemmesi diyen yaly shol yerde. Menden beterrakleri entagem yok :).
4. Ishlemeli. Wiy, eyyam nahar wagty bolupdyr. Sagat 12:30-2 aralygy, naharam iymandirin. Pizza-mizza iymeli. Ozun nahar bishirip bilmesen, gunin sholda :).
5. Nahary chaltjak gutarmaly, sebabi depande 1000 adam 1000 soragy bilen. Ichimi gepledyan, "1-2 yiljik on shu wagtlar sport sahypalary ya tmolympiad'da dynch alaymak bardy arasynda, indi olam yat".
6. Nahar gutardy, ishlemeli.
7. Kop ishlap, guyjem galmady. Ichimem yene eljuk diyyar. Hmmm... hemmeler eyyam gitdi, ine professoram gitmanka yene 100 ish buyrup gidip baryar. Yeke ozum galdym. Sagat 6:30.
8. Habarlary okayin inetde, chayjagaz icheyin offisimde... Dynch aldym. Bay keypay. Shu sonky dowur ishlemekdenem keyp alyp bashladymow. Amerikanlar yaly workaholic/trudogolik bir bolmayin :).
9. Galanja etmeli ishlerimi edeyin. Etdim. Sagat 7:30-9 arasy bolupdyr. Oye gitmeli.
10. Oye geldim. Sagat 8-10 arasy. Ey yadaway. Oglanlar bilen hikirdeshmeli. Gulushman, degishman yashasan robot bolayyan. Naharam iymeli.
11. Garyn doydy, samsygrak gurrunler edildi. Azyndan bipeyda gurrunler. Youtube, google, internet... kino.
12. Sagat 1 toweregi. Azajyk dynch alayin we PES (Pro Evolution Soccer) oynayin.
13. Sagat 2-2:30. Ey yatasym gelenok, yadaw bolsamam. Yene inede seredishdireyin. Ey eyyam 3 towerek, yatmaly!
--
Irden turmaly...
Ey hachan arkayin yatyp bolarkaray?! Kanikul zatjagaz yokmay?! :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Shu grafigin moraly.

Shu grafigin moraly. Turkmenistanda 60 yashap, ortacha, olyanler, Amerikada 80 yashap olyanlerden has kop zatlary goryaler, we goraymage "uzak" yashayalar. Tekiz wagt yok.
Ony etsen ony etmeli... gutaranok zynjyr. Ozem etsena patysha, etmesenem geday. Yagday shol. Sistemanyn ady kapitalizm :)
Gowy zat, shu grafikde yashabam keyp alyp bolyany. Kynrak, yone alsa bolyar. Yone ishini halamasan bolanok, sebabi ishin kop wagtyny alya. Ozem gulup, degiship, zat edip yadawlygy ustunden ataymasan, gonshy temada yazyshym yaly terkidunya bolsan, yashasynam gelmeya!
Yashasyn SHADIYANLYK! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bah kapitalizm bilen gaowy

Bah kapitalizm bilen gaowy baglanisdiripsinay tuweleme. Kabirleri islerini seyle bir halayalar welin hic dync alissiz isleyaler. Uzyn gun ish, agsamam piwo bilen gyz, keypcilik. Masgala gurmak, caga guwanmak kellelerine de gelenok. Su yasayis bolsa ha dash etsinlay. Elbetde men TMdaki bir firma hakinda aydyan. Westde de yasayis sundan kan uytgesikdir oydemok. Arassa adamlaryn yaninda yasamagam uly bir bagt.

ikisem bir..

Yaşap name etjek.. Unam Yok ,gaygy gamam yok..

. . .

ay howwa hemme kishing guni bir hili gechyar. yone menem 12 yil bari bayram agangki yali irdenki ukim bilen sowashyan. ka wagtlar diyyan hani ukini satin alip bolmazmika diyyan. :D
ay olam bolanok.. turk mekdepdekanga terbiyeciler ir bilen turruzyadilar. unversitede okayakangam sapakalringa yetishjek bolup. turmali bolyang. sapakalara gitmesengem bolyar veli. ichinde galyarda. ay indem yene okap gidip otyrs intak kenara gornenok. bu gidish bilen bogulman kenara yetiship bilerin mi bilmerin mi onida bilemok. yone shu gunlera keyip edip irdenki ukimimi sypdiramok. hezil edip yatyan. hani yene okuw bashlasa uki suyjap ugrarda.

hayati yashamani bilmek gerek. yone nahili?
derslere tayinlanip robot yalak mi?
piwa siwa bilen mi ?
ish gujing bilen gyzyklanip ahli unsingi ishine berip mi?
ya keype sapalik bilen mi?
ya takva adami bolup Allang adlarini zikr edip mi?
ya yurdum duymazlik bilen mi?
bularing haysysy hayati yashamak ka?

sizler name diyyangiz dostlar?

"Dogrusy ortadyr"

"Dogrusy ortadyr" diýýälermi? :D "Zolotaýa seredina"=golden middle. Ýagny bir balans bolmalydyra?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

. . .

yone balans herkime gora uygeyandira..

meselem meng balansim 25 dir

senki 53 dir ..

bu balansi name gora gabat getirmeli..?

Aý kim bilýä. Maksat

Aý kim bilýä. Maksat goýmak bilen bolmagy mümkin. Meselem, işiňde, durmuşyňda we ş. m. maksat goýýaň we näme gerek bolsa edýäň. Aýtmagy aňsat ýöne :D Meň meselem jennede düşesim gelýä, ýöne berjaý etmeli zatlar kyn gelýär, baryny gowy derejede berjaý etmek başardanogam. Erbet däl maksat, şeýle dälmi?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!