HAYSI AYDA DOGULDYNYZ???

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Yanwar
6% (3 votes)
Fewral
8% (4 votes)
Mart
6% (3 votes)
Aprel
12% (6 votes)
May
8% (4 votes)
Iyun
8% (4 votes)
Iyul
12% (6 votes)
Awgust
6% (3 votes)
Sentyabr
10% (5 votes)
Oktyabr
10% (5 votes)
Noyabr
8% (4 votes)
Dekabr
8% (4 votes)
Jemi 51 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

...

Haysi ayda kan dogulyaka çaga şonyn istatistikasyny bilesim geldi
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Diýmek, Iýulda

Diýmek, Iýulda doglupsyň-da, Muhammet :)
Info-ňda "1985.05.06" ýazypsyň, ýa ýalňyşmy?!

Sahypanyň köp agzalarynyň doglan wagtlary ýazylan bolmaly.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

yokla sonradan düzeltdim 22sine dyip

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

owlak-guzular martda

owlak-guzular martda dogulýalar.
hazirlikçe hasapda mart we dekabr öňde barýar.

men oktabryng 11

men oktabryng 11 ine
11.10.1990

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

yazyn ing gowy wagtlary;

yazyn ing gowy wagtlary; sagat irden 08:00 :)
5nji aprel, 1988 yyly.
5 sany halayan, we aprel ady hem owadan, özem gyz maşgala öydyan. :D
_________________________________________
"Huday" diylende göz önüme erkek adam gelyar, men yylgyryp duran owadan gyz bolmagyny isleyan. :) natsemkam?

...

aprel - may dogry şo, sebabi iyulda awgustda toy edyaler köplenç onson 9 ay şo wagta gabat gelayyada...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

men-a ilkinji çaga dal-a..

men ilkinji çaga dal-a.. :)
toydan 5 yyl son dogylypdyryn. :D
_________________________________________

in gowusy oktyabryn 1-i

in gowusy oktyabryn 1-i bolaymasa.. hemme miwelerin bişyan wagty..:D

dogry aytyang

dogry aytyang

______________________________________
Live in the present, not in the past

oho, aprel bilen oktyabr

oho, aprel bilen oktyabr surun bashyny chekip gelyanlerden, apreldakilerden ozum bilen melikena tanayan, yene 3 kishi kimkarayt, gorup bolar yali edip bolanokmi
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

gyshda yagny dekabr, yanwar,

gyshda yagny dekabr, yanwar, fewralda dogulan az gorunyale.

8 Mart dalde 18 mart

8 Mart dalde 18 mart ansatjyk:) kop kishinin yadynda galyar

Biz pahyrynka 27 09

Biz pahyrynka 27 09 85.Hakyt terezi .

Menden göni bir ay ön

Menden göni bir ay ön gelipsin :-D

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Bah bu diydigi manadagy

Bah bu diydigi manadagy degislidaldirda :)

bu bendangkem

4. may

Mayda bolanima buysanyan

Yone Okuzce bolanima guwanamok. :D:D

...

öküzçe bolsana begenerdinem weli, arman inek bolayyangda...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

may halamok bir hili shonda

may halamok bir hili shonda bolanlaram bir hilirak gownunge alma welin :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

"gummatbaha dashlaryn"

"gymmatbaha dashlaryn" seyrek bolyanyny onem bilyadimle:))

ps. 23 yanvar.