Yaşayan In Beyik Intellektuallar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)
7- Abdulkarim Suroush >>> Din Alymy (Eyran)
8- Tarik Ramadan >>> Din Alymy (Şweycariya)
9- Mahmood Mamdani >>> Antropologist (Uganda)
10- Shirin Ebadi >>> Hukukçy (Eyran)

Çeşme >>> ForeignPolicy.com

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

...

ay şu orhan pamygy ayirmaly ekeninglay...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Dogry diyyan Muhamed,Orhan

Dogry diyyan Muhamed,Orhan Pamugy ayyrmaly.O öz döwletini "aşak düşürerek" o nobeli aldy.Hazir Tr yaşamana yüzü yok on :(

şu 1nji durany, 1njilige

şu 1nji durany, 1njilige yetirmek üçin türkiyede köp gayratlar edildi, her adama, 25 sany mail açyp, şeylak ses bermek barada aytdylar.
kabirleri bolsa, sonky günlerinde, yörite bir komyuter alyp, 10lap-100lap dal, 1000lap iberyadiler..
bir tanyşym, 6 sagadyny berdi, şol mail açyp, şeylak ses bermek üçin, hatda spamyn gapdaly bn gelyan, birnaçe maillerin hemmesini, şeylak yazyadylar.

_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Lemandan bir sahypa

Lemandan bir sahypa ...

şeyh uçmaz mürid uçurur.
paid tha cost to be da Bo$$

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahha :D"

Yusuf Kardawi bilen Amr

Yusuf Kardawi bilen Amr Haled i nireden tanayanay dost :) ?
Olar su zamanyn in degerli alymlaryndan.Bir Turkmenca terjime edip bolaysa bara edil yaran dermanda.

Mena tanamok olary, tanatsan

Mena tanamok olary, tanatsan begenjek yone, Gurban!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

francis fukayama bar, ony

francis fukayama bar, ony hokman yazyn.geljegi ykdysady-taryhy ugur boyunca goryar (yagny yoryar)

Jenap-Che

1nji bolan adam hakinda aydilmadik zat galmadi emma ol asra degisli bir proyekte gol cekdi ve yene birzadi yatladayin Foreign Policy bn Prospect magazinies olarin ozu sul adamlarin atlarini listde goydular. Eger olarin ozleri bu atlari goyyan bolsa diymek olar hakikatdanda intellectual. Edil Turkiyadan cikan intellectuallar yali beyleki musulman intellectuallarda oz yurtlarindan kowulan yada dasari yurtlarda yasayanlar. Munun yali alimlari icine sigdirmayan belli bir grup adamlar bar olarda hemise shunun yali opportunity'ye garasip durandirlar ve bir zat boldumi derrew olarin atlarini garalamak ucin ellerinden geleni ederler. Menem shon ucin 1nji bolan hakinda aytsam Turkiyada 1nji bolani ve onun egindeslerini icine sindirip bilmeyan gruppa bar olaram in sonunda kabul eder emma gic bolaymagi mumkin.Meni asil begendiren zat bar top 10 musulman bolmagi. Bu diymek indi West bir alim yada intellectual doretmeyar ve musulmanlar osmage basladi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aGaSh35 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry gepleyani dokuz obadan kovarlar diyyalera Turkler. Gaty govy yazypsyn minnetdar dostum"

Quote: Bu diymek indi West

Quote:

Bu diymek indi West bir alim yada intellectual doretmeyar ve musulmanlar osmage basladi.

Musulmanlar ösmage başlady, yöne bu West intellektual döretmeyar diymek daldir.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Toçna nirede okanymy

Toçna nirede okanymy bilemok ýöne mazmuny şeýleräkdi : '(türkçe) listenin top 10ynda batydan birilerinin olmamasy batynyn durdugu anlamyna gelmez,entellektüeller zaten daha çok zorluklaryn ýaşandygy sanjyly dönem we toplumlardan çykar' diýen ýaly bir zatlar bardy. Şonuň üçin günbatar ýurtlaryna 'durdy/durýar' diýmek heniz ir bolaýmasa...

1- Fethullah Gülen >>> Din

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)

bu ikisini tanaýan. ýagny işlerini okadym. muhammet yunus barada bu yerde bir forumam ýazylypdy. ondan tanaýan. ol garyplara kredit sistemasyny oňaran we nobel baýragyny alan.

umuman käbirlerimiz ýaman gybatçy bolupdyrys. käbirlerimiz bolsa heşelleçi-gybatçy. gowy häsiýet däl. bul adamlar islesek-islemesek iş bitiren adamlardyr. ýene bir turkmen intellektualy pyragy şeýle diýýär... kämil tapsaň goý ýolunda başyňy....
hakykatdanam kämile başyňy egmäge mertlik we gaýrat tapmaly.

umuman gülmek we daşlamak aňsat pişe...

bu 10-luga begendim.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpek, agam, goşulýan!"