Nadip?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Saglyk amanlykmy?
epesli aradan son blok açmaly boldum
Belki habarynyz,pişaniz bardyr?
Nadip Türkmenistanyn rayaty bolup bolyar we nadip başga döwletin rayaty bolanyndan sonam TM-a rayatçylygyny dowam etdirip bolyar
KA???

Yada-

şeylerak diysek,men mysal üçin Müsürin rayatlygyny alsam TM men syrtyma deperma yada türkmen rayaty hökmünde dowamlylygym yörarmi?
+
başga döwletin grajdany nadi,p TM pasporty alyp biler KA???

kömelekleşiberibermeli:)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Temanyn adyny uytgedaymeli

Temanyn adyny uytgedaymeli ekenin. Turkmenistanyn rayatlygyny nadip alyp bolyar? Diyaymeli ekenin.

Tm-nin rayati bolmak uchin yazga duryp(propiska) yedi Tm-de yashan bolmaly.(Isle wizaly ya-da hemishelik yashama ygtiyarnamaly). Yedi yil yashandan song 14-15 sany dokument tayyarlap yurdun bashtutanyn adyna arza yazmaly. (Dokumentleri 3 ay onunden tayyarlap bashlaber sebabi gaty kan). Tm-nin rayatlygyny almak uchin bashga dowletlerin hich birinin rayaty bolmaly dal. Yagni niraning rayati bolsang shondan otkaz etmeli. (Gysgacha aydaninda Tm-den bashga dowlete gulluk etmejekdigini subut etmeli.)

Onun yerine hemishelik yashamaga ygtiyarnama diyip bir resminama bar. Shol paspordin yerine yoreyar we pasportdan yeke tapawudi saylawa gatnashyp bilenok we organda ishalp bilenok(Silowoy struktura). Hemishelik yashamaga igtiyarnama diyilyan zat Amerikadaky Green Card boldugy bolyar has anky aydanimizda.

Konstitusiya gora Tm-e 2 rayatlygy kabul etmeyar. Yagni Tm-nin rayati shol bir wagtyn ozunde yene bir dowleting rayati bolup bilmeyar. Yone shonda-da praktikada 2 rayatli TM-nin rayatlarina dushmak mumkin.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Diýeli Türkmenistanyň

Diýeli Türkmenistanyň raýady lotereýada utyp Green Card alsa, onda ol Türkmenistanyň raýatlygyndan çykýarmy?
Sebäbi soň ol amerikanyň hem raýady bolýara?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Green Card Amerikanyn rayati

Green Card Amerikanyn rayati bolmayar. Hemishelik yashamaga igtiyarnama alan yali bolyar. Green Cardli adam Pentagonda ishlap bilmeyar mysal uchin, ya-da FBI-da. Green Card belli bir wagt yashandon song Amerikanyn rayatligi uchin yuz tutup bolyar.

Ýo ony bilýän. Meň

Ýo ony bilýän. Meň soragym başga.
Men aýdýan, eger bir türkmen Green Kard alsa, onsoň ol Türkmenistan raýatlygyndan ýüz öwürmelimi? Ýa diýeli Amerikanyň raýady bolsa?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bir Turkmen Green Card alsa

Bir Turkmen Green Card alsa TM-nin rayatlygynydan chykmaz sebabi Green Card rayatlik diymek dal. Emma US-in rayatligini alsa onda Konstitusiya gora rayatlykdan chykarylyar. Emma Tm-nin rayatligindan chikarmak uchin ya-ha onun oz arzasy gerek ya-da dowlet dushmany bolsa(On dowledin gizlin edaralarynda ishlap song donuklik eden bolsa) oz arzasy bolmazdan chykarilyar. Hachan-da Tm-nin rayati iki rayatlik alan bolsa onda TM-e girende ikisinden birini saylamaga hukuk beryarlermika diyyarin.

Men käbirlerini tanaýan

Men käbirlerini tanaýan Amerikanyň raýady bolanlar. Ýöne Türkmenistanyňkydanam ýüz öwüresleri gelenok.
Bilmedimdä...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

birdennikkanyn men TR rayaty

birdennikkanyn men TR rayaty bolsam name?
tm-likden çykarylyanmy?
ol üytgemedimay name?
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Onurak turk gyza oylenjek

Onurak turk gyza oylenjek diyip yordun welin, gara chynynmay sen ?? :D

almany iy bagyny sorama

almany iy bagyny sorama how:))))

türk mürk oyun etdim welin edil şugünler şu tema möwç urya men wagt geçiryan yerimde gyzyklanyp başladym!

Emma bilemok türkmenler gyz bermese türkler berya:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Ay dost senem gel-gel

Ay dost senem gel-gel Müsüri mysal beryanay :D , nirankini alsanam Müsürinkini bir alma how :D ,su wagt Müsürde okap yorenime 6-yyl boldy weli , "EJEEEEEEEAA" TurkmenistanJAN diydirya how , beyleki yerlerem su yerden gowulygy yokmyka diyan , TM seredeninde.
"Müsürde sa bolandan Turkmenistanda geda bol" dooost :D .

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "nakylyn ucin"

alyo

agam name telefona jogap yoklay hayran galşaymaly hiç zat sorajak dalhov no ash no dyrdyr yani men ahmet bu arada

haysy ahmeday namay

haysy ahmeday namay telay?
pul soramajak bolsan açayyn how:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr