Aşk ve Osuruk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ine size soygi barada yazylan gaty uytgesik we gyzykly yazgy(dili Turkce gynanyan)
Men dine bir bolegini shu yerde yazjak hemmesini in ashakda beren linkimden okan.

Gri atly oglan halayan gyzyny onkusi yaly soyup bilenok. Ona bolan duygularynyn sonup baslandygyny duyyar. We munyn sebabini bilmek ucin psihology Dr. Mavi bilen dususmana gidyar. Original Turkce bolan shu yazgy shu setirler bilen baslanyar:

GRİ, KIZ arkadaşını terkettiğinden beri huzursuzdu. Aslında hayat boyu huzursuz bir insandı Gri. Aşkın kalbini yatıştıracağını, onu başka bir yaşam boyutuna taşıyacağını düşlemişti. Hayatı boyunca saplantılı bir şekilde arkadaşlık aramış, ama hiçbir zaman başka herhangi birinin varlığında kendisine ‘kendisi olma’ izni vermemişti.

Gri kız arkadaşını neden terkettiğini bir türlü anlayamıyordu. Bir sabah kalkmış ve artık ona eskisi kadar ilgi duymadığını hissetmişti. Ters giden şeyin ne olduğunu çözemiyordu. Nasıl olmuştu da ona karşı tüm duyguları aniden tepetaklak olmuştu? Görünürde arkadaşlığını bitirmeyi gerektirecek kadar aksi giden bir durum yoktu. Neden ona karşı ilgisini birdenbire kaybetmişti? Ona karşı hissettiği o yoğun duygular şimdi neredeydi?

Onunla ilk tanıştığında, yıllardır hayalini kurduğu varlığın artık yanında olduğuna inanmış, çok sevinmiş, artık hayattan birşeyler umabileceğine kanaat getirmişti. Demek ki, hayatta insanın istediği şeyler olabiliyordu.

Onu tam anlamıyla;

Sevecek,
Takdir edecek,
Her yönüyle beğenecek,
Hiç kırmayacak,
Hiç incitmeyecek,
Hiç terketmeyecek,
Her halini anlayacak,
Her halini bilecek,
İhtiyacı olduğunda hemen yardımına koşacak

bu çok özel insanı bulduğuna inanmıştı.

... Shu iki arada birtopar zat bolyar, ony asakda berjek linkimden okarsynyz...

Bu hem sonlaryn bir yer.

“Bunu biliyorum Dr. Mavi. Çünkü bu dediğiniz şeyi çok yaşadım. Benim merak ettiğim şey şu: Onu neden bıraktım?”

“Şimdi” diye devam etti Dr. Mavi, “‘Bir gün kalktım ve ona olan sevgimin azaldığını hissettim’ demiştin. Ben o güne dönmek istiyorum.”

“O günü özellikle çok düşündüm. Basit bir gündü. İnanın buradan birşey çıkaramazsınız. O günü didik didik ettim ve hiçbir şey elde edemedim.”

“Bir kere daha deneyelim mi?” diye ısrar etti Dr. Mavi.

Gri, bir sabah kalkıp da kız arkadışına eskisi kadar birşeyler hissetmediği günden bir önceki gün, kız arkadaşının evine yemeğe davetliydi. Kır arkadaşı onu annesi ile tanıştırmak istemişti. Gri bir demet mavi gülle evlerinin kapısını çalmıştı. Kız arkadaşının annesiyle tanıştırılmış ve aralarında koyu bir sohbet olmuştu.

“Sonra yemeğe oturduk.”

“Şimdi bana olayı şu an yaşıyormuş gibi anlatır mısın? Şu an kapıdan giriyorum, yemek yiyorum gibi. Hatta gözünü kapatarak anlatırsan daha iyi odaklanırsın.”

“Zili çalıyorum. Biraz bekliyorum. Kız arkadaşım kapıyı açıyor.”

“Eve giderken neler düşünüyorsun? Neler canlandırıyorsun zihninde?”

“Hımm, kız arkadaşımın annesini merak ediyorum. Nasıl birisi olduğunu hayal ediyorum. Kız arkadaşım gibi güzel birisi olmalı diye düşünüyorum. Beni nasıl karşılayacağını merak ediyorum yine.”

“Sonra?”

“Sonra annesi geliyor odaya. Kız arkadaşım beni tanıştırıyor annesine. Annesini görünce hayal kırıklığına uğruyorum. Oldukça yaşlı geliyor bana. Yüzünde yüzlerce kırışıklık görüyorum. Kafamda tasarladığım insan çıkmıyor karşıma.”

Yazgyny hemmesini shu yerden okan: http://www.aleviweb.com/forum/archive/index.php/t-19356.html

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Osuruk Osrak

Osuruk Osrak diýmekmi?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

"osuruk" sozunin turkmencesi

"osuruk" sozunin turkmencesi "osluk" bolmali.. Harezming aydishi yali "chikan howa" A osrak bashga zat bolyar turkcede yone yatda dal shuwagt..:)

chykyan "howa" manysynda

chykyan "howa" manysynda barde. Adamyn sypaty dal. Sho linki oka, hacanda gyz sho herekedi edyar welin, oglanyn hemme duygulary gidyar gyza bolan...

Bezirgen bilýäňä, şu

Bezirgen bilýäňä, şu günler yzky kapoty gaşamaga ýaltanýan, senem ýene okatjak bolýaňaý...
Jemläňde şol dälmi?! Gyz zartyldadypdyr, oglanam bir hili soň işdäsi almandyr? :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "zyrtyldadypdyr diyenin ucin :)"

quote

Bayram wrote:

Bezirgen bilýäňä, şu günler yzky kapoty gaşamaga ýaltanýan, senem ýene okatjak bolýaňaý...
Jemläňde şol dälmi?! Gyz zartyldadypdyr, oglanam bir hili soň işdäsi almandyr? :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

o dine hekayanyn bir bolegi :)
sho aralarda edilyan kommentler gyzykly edyar yazgyny.
Turkiyede meshur bolupdur oydyan shu yazgy. Esasan hem oglanlaryn arasynda.

PROŞLA LYUBOV ,ZAVYALİ POMİDORY ha ha

ha ha ya Harezmi inan bar romantikany yer bilen den etdin."Aşk we osuruk"ha ha illahi ya nalay siz uf.Hakykatdan bu erkeklerin pragmatlygy,daş yürekliligi erbet bolya. İndi bize gyzlar "batalyonu "bolup sizin o - minuslary sanalymy meselem

-ysly joraplar

-3 günlük alynmadyk sakgal

-futbol ya başka bir agyr işden sonra sonrasy o "erkek" der ysy

-nahardan son yabany ayy yaly gagirmeler we şagallar we möjekler(we ş.m)
Gyzlar muny diline çolap yöranoga.Hawwa diline çolanam bardyr yöne hemmesi dal.Akylly gyz ya ayal o der ysly,sakgaly alynmadyk üstelik porsy joraply "ayynyn" bir govy tarapyny tapyp öz gözünde "ak atly prinse" öwürya.Ay oglanlar gayrat edin sizem birazajyk.Fantaziyanyzy işledin ha ha :D
Ay osurupdyr bir gezek gyz,i name boldy ynsanlykdyr."BİR KEMSİZ GÖZEL BOLMAZ"diyipdirler :D

hmm

osluk bir dengizdir
ony saklan donguzdur.
bu setirleri sananam
oz bolshuna bir okuzdur

Onda gyzlara sorag.

Onda gyzlara sorag.
Eger bir hili simpatiýa bar oglanyňyz bilen dogry tarapa progress bar bolsa, duşuşygyň bir ýerinde olam kümsüdip alsa... näderdiňiz?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Jogap gelmedi. Onda osluk

Jogap gelmedi.
Onda osluk barada nakyl:
Osluk bir deňizdir,
Ony saklan doňuzdyr
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ay diri organizm,kümsüdüp

Ay diri organizm,kümsüdüp biler,osurup biler.Mena görman,eşitman kişi bolardym. Wah erkeklerin bu dünyada in erbet eden günasi osurmak ya gagirmek bolsady.... Mena razy,şon bilen çaklense bu erkek milletinin etyan günaleri :D

Dogry welin... estetika

Dogry welin... estetika nirede? etika?
son jynyn alarmy? ishdan alarmy? osuransonam tutup ogshap bilermin? :D
Ay mena bir 4-5 sagat gechip, azajyk gechishenson yatdan chykaraymasam, edil shol minutda erbet negatiw bolarda :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hahahaha,menem shu wagt

Hahahaha,menem shu wagt menin sheyle bir-zat bolsa name ederin pikirlenip durun.Name bolsada romantika bet oler sho bada,bolmawersin beyle zat.

soygi barada..

Bezirgeniñ beren linkindaki yazgyda şu ýeri gaty gowy aýdylypdyr:

Quote:

Aşk konusunda kimse yalan söylememeli. Aşkın bir başkasını sevmek olduğunu söylemek koca bir yalandır. Aşk karşılıksız yaşanamaz. Buna en büyük itiraz karşılıksız seven insanlardan gelir. Ancak onlar da en azından fantazilerinde aşklarına karşılık bulmadan yapamazlar. Aşkı besleyen sevilmek, önemsenmek duygusudur. Aşk bu anlamda bir başkasının dünyasında varolma çabasıdır. Kendi varoluşunun bir başka varoluş tarafından onaylanması ihtiyacıdır. Bir çift gözbebeğinde yansıma, varoluş kazanma ihtiyacıdır. Bir başka varoluşun içinde iyi bir yeri olduğuna inanmayan bir insanın aşkı biter. Bir de, bir başkasının o kadar da önemsenecek biri olmadığını farketmek aşkı öldürür.

Bu hem sony: “Herşey

Bu hem sony:

“Herşey sönüyor burada artık. Âşık olduğum kız bu olamaz diyorum. Bu yüz de annesinin yüzü gibi olacak. Buna dayanamıyorum. Cildinde oluşacak yaşlılık lekeleri canlanıyor gözümün önüne. Buna dayanamıyorum. Bacaklarının güçsüzlüğüne dayanamıyorum. Saçlarının dökülmesine dayanamıyorum. Dudaklarına sürdüğü rujun yaşlılık çizgileri arasında sırıtmasına dayanamıyorum. Benim kız arkadaşım da böyle olacak. Tüm dünyadan soğuyorum. Herşeyden soğuyorum. Hayat birden gözümde küçülüyor. Yaşamak saçma bir hale dönüşüyor. Artık herşey anlamsızlaşıyor.”

“Herşey anlamsızlaşıyor. Herşey. Aşk da mı?”

“Herşey yaşlılığa, ölüme gidiyorsa, yaşlılık lekeleri bedenleri örtüyorsa, otuzbeş yıl sonra yürümekte zorlanacaksam, âşık olmak sıradanlaşıyor şu an gözümde.”

“Fantazilerindeki kız arkadaşına ne oluyor Gri?”

“Onların birer fantazi olduğunu anlıyorum. Herşeyiyle mükemmel kız, bedenindeki yaşlılık lekelerine engel olamayacak. Yirmisekiz yıl sonra kemik erimesi olacak. Belki on yıl sonra menapoza girecek. Östrojen hormonları ile ayakta duracak. Sevdiğim kişinin yaşlanacağı gerçeği midemi bulandırıyor.”

“Sonra neler oluyor Gri?”

“Yemeğe oturuyoruz. İştahım kaçmış durumda. Konuşmak içimden gelmiyor artık. Kız arkadaşım beni sıkıştırıyor. ‘Yolunda gitmeyen birşey mi var?’ diyor. ‘Yok birşey’ diyorum. Yemeğimizi yiyoruz. Yemekten kalkıyoruz. Koltukta oturuyoruz. Annesi kahve yapmaya gidiyor. Kız arkadaşım ‘Affedersin’ diyor?”

Gri duruyor. Yüzünde hafif bir utangaçlık ile karışık bir gülümseme beliriyor.

“Bu kısmı anlatsam mı bilmiyorum.”

“Haydi devam et Gri.”

“Kız arkadaşımın gaz çıkarma sesini duyuyorum. Çok mahçup oluyor. ‘Affedersin’ diyor. ‘Önemli değil’ diyorum.”

“Ne hissettiriyor bu sana?”

Gri gülümsüyor. “Koku hissediyorum” diyor. Dr. Mavi de gülümsüyor. Her ikisi de gülüyorlar.

“Onun yellenen bir varlık olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorsun belki” diyor Dr. Mavi.

“Onun osuran bir varlık olması” diye tekrarlıyor Gri.

Gri âşık olduğu kızın gerçek halini görüyor o gece. Dr. Mavi böyle yorumluyor o geceyi. İnsanî zaaflarıyla, acizliğiyle, ölümlü, zamanın etkisine maruz bir insanı görüyor Gri. Yaşlılık, ölüm, çizgiler, yaşlılık lekeleri, acziyet, yellenme sesi, Gri’nin kalbinde derin yaralar açıyor. Kalbindeki sevgiliye karşı kalbi soğuyor. Gri’nin kız arkadaşı Gri’nin kalbini dolduramıyor. Gri eksikliğe, ölümlülüğe, faniliğe, mükemmel olmayana tahammül edemiyor. Gri sonsuz mükemmelliğin, sonsuz güzelliğin sevgi nesnesinde olmadığını görüyor.

Yellenme sesi Gri’yi kendine getiriyor.

Aşkı öldüren yellenme sesleridir. İnsan yellenen bir varlıktır ve her aşk ölmeye mahkumdur.

” Aşkı öldüren

” Aşkı öldüren yellenme sesleridir. İnsan yellenen bir varlıktır ve her aşk ölmeye mahkumdur."

Hava welin, ýöne ikisinem saklap bolyandyra. :)

quote

Hatice wrote:

” Aşkı öldüren yellenme sesleridir. İnsan yellenen bir varlıktır ve her aşk ölmeye mahkumdur."

Hava welin, ýöne ikisinem saklap bolyandyra. :)

:) Sonyny super gutarypdyr awtor. Ay bilmedimda 1ay saklarsyn,1 yyl, 10 yyl, son ynsanyn ejizligi orta chykar...

Oyde iki sany fizik

Oyde iki sany fizik doktorantura studenti bilen galyan. Bilyaniza, fizikler filozof bolyar.
Sholaryn ikisi hem sheyle. Kawagt bir tema ustunde baslayarlar gije 12 de. Dandan 5-6 da turaysan hazirem dowam edip oturushlarydyr. Sholar gorkezdi mana shu yazgyny hem.

Bah, ol oglan name ol gyz

Bah, ol oglan name ol gyz howa chykarmayandyr oydyadimika beydip "senden beklemiyordum" dagy diyer yaly ?? Men pikirimche herkim soyup-koyyan bolsa-da garshydaky adamyn perfect daldigini yatdan chykarmaly dal...Mena sheyle yagdaya dushsem bilmediksiran bolardym gyz utanmaz yaly, bir zat edip onam unsuni bashga zatlara bolerdim oda yadyndan chykarar yaly..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

sen rahat ol, ben shey, duymadim:P

sen rahat ol, ben shey, duymadim:P

Ashakdaky anekdot sana

Ashakdaky anekdot sana jogap, eshitmezlikden gelmek barada.
Yone bir tarapdan goshulyan. Kawagt ichin gechya welin, zurruklap gechyan :D
Yone bir hili... eger gyzy soymeyan bolsan, shol bada ishda gachar, az wagtlyk gachmagy tebigy. Osurmak guna dal welin, momentini bilmelida :D
Barde bir amerikan PhD edyan oglan, yakynda alyaram, osuryp halys edya, ona aydybam utandyryp bolanok. Ankadya, protiwogazly gelaymeli edya ishe :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Mergene jogap

Eshitmezlikden gelmek barada Mergene anekdot jogap.

Bayram wrote:

Dört sany soldat we bir gyz otlyda ýolagçy. Ýolda gyz osurýa. Esgerler bir hili... näme diýjegini bilenoklar.
-Bagyşlaň ýoldaşlar, bir zatlar iýäýipdirin...
Diýip bir esger boýnuna alýa.
Soň ýolda gyz has erbedräk osurýa. Ikinji esger:
-Ýoldaşlar, bagyşlaweriň!
Ýene azrak wagtdan gyz zartyldadýa. Üçünji esgerler:
-Men günäli, bagyşlaň!
Soň gidýäler... köp wagtlap ses ýok. Dördünji esger çydamaýa:
-Neme, dostlar bagyşlaň! Menä çilim çekmäge gitjek tambra. Bu gyz syçaýsa meň boýnuma ataýyň! Men boýnuma alýandyryn günäni!
=)

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Osurmak 1 bashga, osurak

Osurmak 1 bashga, osurak bolmak duybinden bashga...Men yokarda 1-nji gornush
uchin yazdym, sen bu text'indaki gyz 2-nji gornushe giryan yaly...

ay name fiziologik yagday

ay name fiziologik yagday adam bolar howa cykaryp biler. mysal ucin ukyda hemmamizde-de bolyandyr. naharda mas; noyba, fasulye yaly zat bardyr...ol oglanynky soygi dal dostlar. 15-nji yas fantaziasy menin pikirimce.bolmasa her adam garrayar. alla seydip yaradypdyr adamy. her halimle sevecek diyipdir,onda olam zamana inat her haliyle sevsin de.yok yok ol soygi dal.

osluk barada
bir dostym hacanda kasir, suyt, sarymsak (cesnok) bile iylende in ajy ysly bolyar diyipdi.oglanyn yalancysy men:)

birem fraza bu barada: oslygyn yili yerden cykmak=agzynda ash gatyklamak

ask temasy

howwa yokarda mergening aydishi yali hemme adamda kemchilik bar. ony hemme adamam kabul edyar.. hic bir adam ozine men "perfect" diyip bilmeyar. edil shong yalam
hany ashyk mashuk bolunan yagdayinda her iki tarapam bir birlerining yalngyshlarini hatalarin kabul edip, yagni birek bireging hasyetlerini kabul edenleri ucin ask masuk bolyalarmyka diyyan. bilemok sizler nahilek pikir edyangiz. Mr. Gri de soygulsini doly tanaman ask bolupdyr, (kimi soyenini bilman soyipdir) we hayal kirikligina ugramis.

p.s: yone bezirgening ugradan yazgysy sheyle gowy jay bolupdur. (sagja bol)

öňem ýazypdym, tç-de bir

öňem ýazypdym, tç-de bir oglan 4 gatly binanyň her basgançagynda görledip ýöreýärdi:)
Oňa galsa, adyny aýtyrjak-how:)
Kämahal bize gaharlananda, şantaž etmek babatda:"Eý, gaharymy getirmäň, ýogsa ýel goýberýän!" diýýärdi :) Bizem derrew gaçmagyň aladasyny edip başlaýardyk. Sessiz goýberse-hä maslyk bar ýaly bolýardy, sesli goýberse şeýle erbet däldi, nämedenkä :))

Men ýazgyny doly okamadym ýokardakylary, ýöne oňat zatlary hem maslahat berýäne meňzeýär aşakdaky sitatalar boýunça.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bah. Shu temany achanyma iki

Bah. Shu temany achanyma iki yyl bolup baryar eken.
Yenede okap guldum.