Konferenciya & Seminar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

PS: Bayram aga bu stilde bir blog açypdy, yaman haladym. Bu blogymy Bayram aga bagyşlap açyan ;-)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bizde 4,5 we internaturada

bizde 4,5 we internaturada her yil bir seminar bermeli. mugallymyny saylap almaly we belli bir wagtda seminar bermeli. menem 4. kursadkyny hirurgiyadan aldym. temam benign (howply dal) gowus keselleri. semianara epesli tayyarlandym. aljyrap renkden renke burundim. 5. kursda bolsa orta gulak sowuklamasy temasyny aldym we tabsyrdym. hic hili bu yil aljyramadym. gaty gowy boldy. adam owrenisyar ekeni.esasy zat aljyramazlyk.
birem taze cykan dermany doktorlara tanadyarlar otellerde zatlarda derman firmalary.sona gatnasdym. kan gowy dal yone ol, dine gowy nahar beryar birem podarka zat beren bolyar. biz pahyryn sona-da gowni munca bolyar :)

Sefer, men hem bir blog

Sefer, men hem bir blog açypdym öňler, ynha, linki:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1408/
ol ýerde iňlis dili boýunça UK-da geçirilen konferansiýa barada habar berlipdi.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"