Angelina Jolie vs Rachel McAdams

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Angelina Jolie
27% (7 votes)
Rachel McAdams
35% (9 votes)
Aishwarya Rai
38% (10 votes)
Jemi 26 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Shu gun irden otagdashymyn

Shu gun irden otagdashymyn dosty(menem dostum) geldi,malayziya oyune gidip baryar we oz zatlaryny bize getirdi.Onsan yanky ikisi,otagdashym bilen dosty,kimin has owadanlygyny barada ertirden bari jedel etdiler we ahyram mana soradylar.Men "Original Sin" kinony goren adamyn Jolieden,"Notebook"-y goreninem Rachelden bashgasyna ses berjegine ynanamok.Men ikisinem gordum we chynymy aytsam kararsyz galdym.Menin forumda otyranymy gordulerde davay poll ach,altynjy gune chenli kime kop ses berilse shol utyar diydiler.Edil shu wagtjyk Jolienin fanaty msn-den shu suraty iberdi:

Bu bolsa Rachel

eger ikisinem halamasanyz yorite Aishwaryanam goyyan:)

aslynda achjak daldim,yone ozuminem gaty gyzyklandym we netijani bilesim gelyar.Gollivudyn kop aktrisalaryny halamok yone shu ikisine degishli dal,ikisem biri-birinden beter,ikisinede ashyk.kimin yenjekdiginem bilemok,shon uchin achdym.
Hany goreli bakaly tmolympiad name diyyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Aishwarya üçin"

Aishwarya yali gelnim bolaysa...dilim baranok

Aishwarya yali gelnim bolaysa armanym yok diyjek bolyan welin, adalgym yadima düşende dilim baranok.
yene-de Aishwarya ses berdim, name-de bolsa hindi gyzy gözel bolyar:))

put on a happy face:))

Aishvarya

Men pikirimche Aishvarya has owadan. Sho tans edende pocti hemme sunkleri hereket edya diyp eshitdim, bilemok chynmy yalanmy :D. Yone chyndanam owadan, ona soz yok.

Where is Hereket, There is Bereket!

Rachel on gechyar!!! a men

Rachel on gechyar!!!
a men hemme kishi Jolia ses bererler oydupdim,yalnyshypdyryn.

1 - Aishwarya 2 - Jolie 3 -

1 - Aishwarya
2 - Jolie
3 - Rachel

mena rachel bn aishwarya

mena rachel bn aishwarya arasinda kakarsyz galdym..

ikisem ozuce uytgeshik owadan..

Sesim Rachel'e

Sesim Rachel'e gitdi...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

HIÇISEM OWADAN DAL

HIÇISEM OWADAN DAL :-P

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

shu suratlarda dogrydanam

shu suratlarda dogrydanam Jolie owadan dushupdir. yone Alessandra Ambrosio hemmesindene owadan....

in owadany türkmenlerinki

in owadany türkmenlerinki lay.. esasan gyzyl köynek geyenlerinde.. :D türkmene tay yok..:D senem poll açjak bolsan türkmenler hakynda aç indiki gezek.. birine sahydursuny goy.. birine jemal sapary goy.. birine de laçyn mammedi goy.. yene birine leyla şadurdyny goy.. yene birine gülşirin alyjanowany goy.. yene birine jeren durdy ny.. goy .. :P na kan zenan kan.. :D

eger 3-sinden diysen rachel

eger 3-sinden diysen rachel has owadanja
emma men üçina hijisem aa owadan dal...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

kino göra baha bersen ol

kino göra baha bersen ol rolyna göra ya-da şol kinodaky hasiyedine göra-de baha berdigin bolya, menem Notebook-y göremson RachelMcAdams-yn beyleki kinolarynam tapyp seredipdim, Rachel olara garanda kan owadan dal, yöne şol kinodaky roly gowy gelşipdir, notebook-a göra baha bersen Rachel gowjarak))

yokardaky menin goyan

yokardaky menin goyan suratymam notebook-dan dal,bashga bir programmadan.
ine notebookdan

sary saçly we gök

sary saçly we gök gözlileri halap bilemok-da :D
gyz diyanin gara göz , gara saç bolsa has mylayym bolyar men üçin.
men türk aktrisa Özgü Namal'y halayan.
owadanlygy göze mylayym, we has asylly, edepli gözelligi bar.
türkmene hem menzeyar diysen boljak :)

_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry aydyan!!! Menem shuny halayan."

Bu kim? Azajyk gurrun

Bu kim? Azajyk gurrun berda?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Özgü Namal, ol özüni

Özgü Namal,
ol özüni film yyldyzy dalde, teatr aktrisasy hökmünde görülmegini isleyar. hazir türkiyede ing halanyan aktrisalaryn biri, birnaçe ady belli firmlerde şuna rol beryaler.. birnaçe reklamalarda hem ol oynayar.
we mundan başga hem önrak 3-4 kanalda tv programma alyp baryardy.
yaşy 29 bolmagyna garamazdan, gaty eyjejik, gurjak yalydyr. :D
ozgunamal.com 'da has owadan suratlaryny tapmak mümkin :)
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Özgü Namal birazırajık

Özgü Namal birazırajık küykilay

Elif

Kv-daky Elifmay bu?

Where is Hereket, There is Bereket!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hawa"

Gaty gorme dost, mena in

Gaty gorme dost, mena in halamayan gyzlarymdan biri. Sen son fan saytina girip gor. Her hilije dusunjeleri bardir.

gaty göremok dogan, men ong

gaty göremok dogan,
men ong bn durmuş gurjak bolup durunmy name, onyn düşünjesi bn gyzyklanar yaly. kinoda we alyp baryan programmalarynda menin halayşym yaly, meni doyuryp biljek şekilde oynasyn yetyar.
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Özgü Namal:"biraz bedenime

Özgü Namal:"biraz bedenime we görnüşime göra galynrak sesim bar" diyya bir programmada
hakykatdanam şonun biraz galyn sesi bar, erkeklerinka menzap duran yaly)), gülende hasam belli bolya

Aishwariya

Mence Aishwariya Rai sebabi ol has owadan!!!!!!!!!!

türk näme?

türk näme? eredýärahow
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Tak, şu wagt hezreti

Tak, şu wagt hezreti google'yň kömegi bilen suratlaryny gördüm, türk şeýleräk ekeni. Birinde gowy, beýlekisinde nemeräk. Aişwariýa öňde, dogry aýdýaň!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

şu Anjelina Jolie diýip

şu Anjelina Jolie diýip ölüp ýatan kän Günbatar döwletlerde. Görýäňizmi, dünýägaraýyşlar nähili tapawutly! Owadanlyga PR gaty täsir edýär, TWde her gün owadan diýip aýdyp durlar, bolmasa Anjelinaň ýüzi atyň ýüzi ýalylaý :D
Menem meselem Aziýatlara we Afrikanlara we Afrikan Amerikanlara owadan görünýän öýdýän :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ay olmezchede dal,bet gyz. o

Ay olmezchede dal,bet gyz.
o turki voobshe halamadymlay,biderek ekeni.

ey adamlar, aziatkalaryn has

ey adamlar, aziatkalaryn has owadan, has goze yakymly bolyandyklaryny boyun alyn!! :)

Rachel we Aishwariya

Rachel we Aishwariya "turkmen stil" owadan, yagny eyjejik, gowja, bir hili jenstwennaya, onsonam bir hili perishdejik yaly. Bizinkilerin keypi shon yala tutya.
Anjelina seks simwol, yelninin yaryny gorkezip, dodaklary pokgerip dur :D
Jolieni halamaýanymyň bir sebäbem... agzy. Seretsene, atyň agzy ýaly, Laçka Mämmedowa meňzäp dura jänäwer
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ine görüň

Ine görüň :D
Laçka


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

koynegi gaty dar.

koynegi gaty dar.

Hawa, bilýän. Menem

Hawa, bilýän. Menem aýdýana, Laçka türkmenleriň Anjelina Jolie'si. Şakäse ýaly edip, galgadyp gezip ýörä :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ine şu klipdäki türkmen

Ine şu klipdäki türkmen gyz nädýä?! Ýokardakylaryň baryny pytradanokmy näme?!


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Eý dostlar, men şuňa ses

Eý dostlar, men şuňa ses berýändirin :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Gyz ýöne gaty bet

Gyz ýöne gaty bet harakterli ekeni, Amaşjanyň suradyny ýakaýdy mugt gazda :D
Aý ýok, görüň, ýylgyryşy, bir hili boluşy. Ýaman sada, 100% natural we organiki. HÄzir Jolieni gazyp başlasaň silikondyr plastmassalar çykyp başlar :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yoklay,namesi owadanay?

yoklay,namesi owadanay?

uch gyzada owadan dal

uch gyzada owadan dal diyenler tapylday,olsemem armansyz giderin:)
beyleki tarapdan na vkus i cvet tovarisha net.bayramyn goyan klibindaki gyzam,turk gyzam halamadym.Lachyny voobshe hijem halamokdym,gujuge menzeyar.J Lo,Paris Hilton,Ambrosio,Eva Mendes,Nicole Scherzinger hichisini halamok,hotya kop kishi oljek sholar uchin,shon uchin bulary halamasalaram gen galmajak bolmaly.

Quote:

Rachelin namesi owadan, mena shonda owadanlyk gormedim..

entak perishde gormedim yone Rachele menzeshdir diyip chak edyan:)

))

Quote:

GaraDag: entak perishde gormedim yone Rachele menzeshdir diyip chak edyan:)

Perişde görmedigin belli bolya))

Rachel utdy,menem bu gun oye

Rachel utdy,menem bu gun oye gaydyan.

onda poll-y üýtgedäý has

onda poll-y üýtgedäý has gowy bir zat tapyp:)
tmolympiad tomus 2008-e degişli bolsa, elbetde gowy bolar, Mekan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Angelina Jolie

Angelina Jolie garrapdyrlar, owadanlygy galmandyr on :D

Where is Hereket, There is Bereket!