İKİ SYGYRYM BOLSA!!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yakynda mana bir e-poçta geldi, içindakiler mana gyzyklyrak geldi we hormatly agzalar, sizin bilen paylaşmagy yüregime düwdim. (türkçeden terjime, mazmuny birazajyk üytgedilen)

SOSYALİZM : iki sygrynyz bar bolsa, birini gonşa berersiniz

KOMUNİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine süyt berer

FAŞİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine süyt satar

NATSİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine sizi atuwa çeker(oka tutar)

TEOKRASİYA : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, süyt dogasyna/dilegine çykarsynyz

BÜROKRASİYA: iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, birinin damagyny çalar, beylekisinin süydini sagar , süyt küyzanizem döküp göyberer

DEMOKRASİYA : iki sygyrynyz bar bolsa, ikisi-de zabastovka gider

TÜRKiYE'DE : iki sygyrynyz bar bolsa, kisini-de satyp pulyny prosendine berersiniz, gazanan prosentlerinize-de süyt satyn alarsynyz

TÜRKMENİSTAN'DA: ... bilemok, hiç sygyr nesip etmedi, siz naderdiniz iki sygyrynyz bolan bolsa?

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "=))"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "edil şu wagt menem okadym ..:P facebook'da.. yanymda DR.Türkmenem bardyt.. ...D::D:DD:d"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy tema. Kellani işledyar :-)"
 • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dost gül päpe welin,

Dost gül päpe welin, terjimäň orta ýolda ýaman mojuk bolup, soňy bulaşdy :)
Gaýrat kylda, türkçe wersiýasynam goýsana, özüm terjime edip bereýin.
"Teokrasiýadan" başlap, yzyna düşünmedim
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

e-adresini bersen...

göyberayerin, türkçesini bari yerleşdirsem yerliksiz bolaymasa... sebabi yokardaky asyl mazmunyndan birazajyk üytgedilen, azajyk

put on a happy face:))

Tuweleme........

Berekella"GOWY"

Iki sygyrym bolsady, Birine

Iki sygyrym bolsady, Birine Gagarin, ikinjisine Armstrong adyny dakardym. Kosmonavt eşik dikdirip Aşgabada gezelenje gidip, roketa menzeyan meşhur 3-ayaga münerdik. Sonam belki Parija gidip Eifel başniasyny hapalp gaydardyk.

Koroche fantaziyamyz gin, edere kan zat bar...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

+ Olara okamagy öwredip

+ Olara okamagy öwredip hersine bir sany Ruhnama we başga okuw kitaplary alyp bererdim. Okadyp uniwersitede sokjak bolup ugraşardym.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

+ Ikisininem süydüni

+ Ikisininem süydüni "Warryk Saz Topary"na paylardym. Sesleri gawy çyksyn diyip...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "göwnümdakini kagyza dökaydin, parahorlarynam payini unutma;))"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

+üstesine süyt pulyndan...=...

+üstesine yignanan süyt pulyndan sygyrlarymy üniwersitete yerleşdirmek üçin parahorlara bererdim diyen bolsan= edil bizde bolup bilayjek waka bolardy:))

put on a happy face:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty dogry yazipsin ;-)"

Iki sygyry bolan turkmenin dushen guni

Garaz bir sigirini nira yetirjegni bilmeyan Turkmen

2 sygyr

iki sygrym bolsa, birini turkiya, beylekisinem orsyede otlamaga (giderdiler) ibererdim.

olaram mana bolyan yerlerinden suyt ibererdiler.

shondan son menem gowy yashardym, sygrymam gowy yshardy.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Iki sygyrym bolsady men

Iki sygyrym bolsady men olary hezil edip bakardym hemde satyp puluna oyi remont ederdim.Ondan galanynada gyzyl koynek bilen gyzyl kowus we torbajyk alardym .Birden yene galaysa hezil edip galanyny sowardym.

eger iki sany sygrym bolsa

eger iki sany sygrym bolsa hezil edip bile futbol oynardym :)))hemde susushmek oynardym:)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

iki sygrym bolan bolsa

iki sygrym bolan bolsa derrew shoni 3 etmegin aladasina dusherdim..:)

Gadyr aga utandyrýaňaý.

Gadyr aga utandyrýaňaý. Biri öküz bolmasa 3 bolasy ýokhow ol 2 sygyryň! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha haaaaaaa"

Gonşulanka akidip 2

Gonşulanka akidip 2 sygyryny 4 etse bormay Bayram aga :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Aý ondan habar ýok. Gadyr

Aý ondan habar ýok. Gadyr aga eýýäm aladasyny edendir bu soraglayň, özi aýdarda :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Iki sygyrym bolsa ?? Shol 2

Iki sygyrym bolsa ?? Shol 2 sygyra bar, yone bular yaly gurrunini edere zat yok !!!

Yone yokarda Socialism'in "kesgitlemesi" bilen razylashamok, sebabi ol komunism dal gonshyn bilen denje zada eye bolmaga zorlanar yaly, socialism'de ishlan hakyna gora hak almaga hakyn bar, geregine gora dal, yagny, men 2 sygyr baksam, hich zat etmedik gonshyma 1'ini bermeli bolarn diyen zat bolmaz, bu komunism'de bolup biler, yone komunism'de-de sizin elinizdaki 2 sygyryn birini alyp, onam kg'lap gastronom'larda sataymasalar(belki payoga gora paylarlar), suyt ondurmek uchin yorite sygyrlar bar, her sygyr suyt ondurmek uchin bakylanok :)

2 sygyrym bolsa

Sygyra yok velin.. Blon bolsa name ederdim?
Dogrisi serderdim ve kopeltjek bolardim..
Yone aslinda hayirli bir ish uchin bererdim diyesim gelya yone etmejegmem bilemson govisi diyman gechayin..
Bizde sho yurek yokda bolan bolsa bunyali bologam bolmazdi 2 sigirimazam bolmazdi , Bolsa name etjegimiz sralmazdi.. Adamlara hayir etme malinam hayir yolunda ulanmak yalak dushunje gati pes bolonson sheyle yazmali bolyada., Bu aydanlam dine ozum uchin aydyan.
Pikirlendiryan tema...
Turkmenistanda nahili yagday o barada entak kan pikirlenmek gerek.

men naderdim..

İki sığırı üç etmek üçin Aşgabada giderdim.Gazanı göterip duran ,pali azanın aşağındaki öküz bilen tanışdırardım..

Eysem türkmeninki dine işlemek,gazanmak dalmi..Mena otdıha gelen Türkmen göremmok...
Kabir pali azan aeroportta immigrasiyada jogap beryarmiş..
--Türkiya name üçin baryan diyse..
-- Gezelence diyyarmiş,..
sonuç...
Uçubilman ızına çıkyar..

Kendi Ülkemiz Anne,Başkaların Ülkesi Üveyannedir...