Gazpromun ikiyuzlulugi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gasprom CEO' sy Aleksey Miller su ayin basinda European business congressde cikis edende seyle diydi China, USA and EU Turkmenistanin gazina eye boljak bolyar emma prove edilen gas reservi yok diyip cikis edyar ve ozleri bizden gas almak ucin jan edyar. Su habari okamda prezidente ozum hat yazasim geldi emma Prezident hasapli adimler edyandir. Eger esitmedik bolsaniz Putin heniz Prezident mahali Nabucco gas pipeline'nina garsi kan basgaca yollar alip bardi.In sonki sertnamalardan 1-2 sanisi Bulgaria b/n sertnama gol cekdi ve South Stream diye proyekte gol cekti. Sol mahal Putinden sorag soraldi Nabucco hakinda name dusunyarsiniz diyip.Ol "South Stream de belli gas reservi bar emma Nabucco'da yok" diydi. Rossiyanin gas siyataninn asil maksadi EU b/n US Turkmen gazindan basarip bildiklerice uzak tutmak. Gecenlerde bilsiniz yali Aleksey Miller Ashgabada gelende Prezident Balkan velayatinda bolanligi sebabli kabul etmandi bu Rus analystleri yaman gaygilandirdi.Hormatly Turkmen watandaslarim seyle habarlardan habardar bolup duralin ve yanimizdakilara yetirelin.Biz yurdumuzun geljek bilimli nesilleri ve tayyarlikli bolalin.
PS eger menin bu habarlari nireden okanligmi isleyanler email ibersinler men Inlis dilinde yazilan habarlari bermage tayyar.Sag salamatta bolun...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

2 yuzlilik ?? Name uchin 2

2 yuzlilik ?? Name uchin 2 yuzlilik bolsun bu ?? Haysy firma oz oncha girdeyjisini paylashmak islesin Nabucco yaly, ozlerini by-pass edip gechyan project'lere goldaw berip ?? Bolmanda herkim oz peydasyny pikir edyar bu dovurde, Gazprom'yn hem bazary we gaz reserve'lerini paylashmak islemeyanligi adaty zat, olar ellerinden gelenini ederler bu yagdayi sheyle tutmak uchin, asyl gurrun TM'nin bu oyunda nirede yer aljagy, yagny EU'ye achylyp, mushderilerin arasyndaky gyzgyn bazardan peydalanmagy, ya-da GazProm bilen dilleship, EU'ni bile "ütmek", yagny "Sen alyan bahany artdyr, men EU'ya bermayin" diymegi we etc...

Yaşuly sana göra GP

Yaşuly sana göra GP 2-yüzli, ona göra BP.

Gaz bar, imperializm bar, kapitalizm bar, diymek syyasat we 2-yüzlilik bar ;-)

Mena taze prezidentimizin akylly syyasat yöretjekdigine ynanyan. Göreli bakaly...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Hic-haca orslardan bizin

Hic-hacan orslardan bizin peydamyza bir zat bolmaz , yone ozun ozune berk bolmasan , ozlerne 5 tenne galjagyny bilse hic zatdanam gaytmaz , yone su watanmyzy dolandyryanlar berkje durup alyp cykaysynlar.

Dine orslardan dal...

Dine orslardan hiçkimden peyda gelmez... yokarda diylişi yali siyasat... Oyunyn kadasy şeyle. Şol sebapli hem köynek matany yedi ölçüp bir kesmeli

put on a happy face:))