Turkmen interneti. Nirede NAME bar?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Umuman bu yerde turkmen internetindaki taze sahypalar we taze materiallar barada habar berip bolar. reklamalar diysegem bolar. mysal uchin bu gun men http://www.yaprakpress.com/htm/turkmen/index-tm.htm saytyny reklama etjek.
2-nji bilenem taze proyekt barada. HARPLYK kitaby dashary yurtly turkmen chagalary uchin.
http://www.yaprakpress.com/htm/turkmen/elipbiy/index.htm - bu yerde.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gowy zat ekeni

Gowy zat ekeni.Sen tayyarladynmy?Yone kop adam bu hakda bilyarmika?Eger bilselera gowy ekeni.Menem doganyma aydaryn.Olaryn alty yasynda gyzy bar.olar angliyada yasayar.Indi olam okuwa gatnap baslamaly.yone turkmen harp zat bilenok .otayda turkmen mekdebem yok.

Gowy proyekt ekeni.Peydaly

Gowy proyekt ekeni.Peydaly bolar,yeke çagalar dal ulylaram bar,eyranly owganly.

Yadiniza dushyami,kichke

Yadiniza dushyami,kichke vagtymyz ulanyan depderlerimiz ?? Harplarin kichi yerini dar yere sygdyrmaly, yokary ya-da ashak gelyan boleginide'de ginirak aralyga yerleshdirmeli..bize sadik'de ovredipdiler, yani shony gorup kichiligim yadima duship gitdi...Ynah shular yali chyzgyly depderler :

gorkuzduňyz

badboy wrote:

Yadiniza dushyami,kichke vagtymyz ulanyan depderlerimiz ?? Harplarin kichi yerini dar yere sygdyrmaly, yokary ya-da ashak gelyan boleginide'de ginirak aralyga yerleshdirmeli..bize sadik'de ovredipdiler, yani shony gorup kichiligim yadima duship gitdi...Ynah shular yali chyzgyly depderler :

başda okap başlamda harplaryň ýazylyşy, ýagny saýlap alan şriftim nädogry boldumyka diýip gorkdum. Edil depderde ulanylan şrift-ä däl welin ýakynrak bir şrift tapyp täzeden ýazdym. we harplyk kitapdaky örän könelişen gadymy suratlaryň ýerine häzirkizaman suratlary goýandyryn. nämede bolsa 21-nji asyrda ýaşaýarys. bu sapaklar dowam etdiriler. (bir azajyk şokdan açylalyň.)

ýagşy sözleriňiz üçin minnetdar.

Men bir gun 1-nji klasdakam

Men bir gun 1-nji klasdakam "k" harpyny gecipdiris. Menem shol oye gelip "k,k,k,k,kk,k,k,k,...." diyip otyrmyshyn ejemem:
-Name "kk,kk,k,k,,k.." diyip otyrsyn.
-Yadymdan cykyara.