"Spiderman" imperiasy, we onun bastutanlygyndaky yuze cykyp baslan netijeler.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Howa hakykatdanam spidermenin kerebi yaly.
Bizin hazirki hokumetimizin basyny spyderman, asagyndakylary bolsa onun kerebi diyip atlandyrasym gelya.
Bisimiz yaly garassyzlyk alanmyza 16-yyl boldy, yone hazirem sol bir sistemalar sol bir eden-etdilikler , hokumetimiz henizim sol haramhorlan elinde.Gonsy bloglan birinde agzap gecilsi yaly, gornusune gora taze neslin ylymly bolmagyny islenmeyan yaly , cunki taze nesil gelse, hazirki "kerebi" yyrtymaly bolya taze sistema baslamaly bolya.Son ucinem taze halal okap dowlete halal islap berjek talyplara YOL YOK .
Sol zerarly hem watanymyzyn gun-gunden hal-yagdayy yaramazlasya, netijede one-gidislik dalde , yza gaydyslyk artyar. A biz yaly TM-ny dasyndan goryanlerin bolsa jany yanyp dodagyny dislap oturmakdan basga elinden gelyan zat yok.
Gelin indei bilelikde , Turkmenistanda hemme pudakdaky osusleri we yza tesisleri birin-birin yazyp denesdirip gorelin! sonunda(-) belgisi (+) belgisinden kop cykarmyka diyan.Her kim oz basy cykyan pudagynda bolup gecen uytgesmeler osus yada yzagaydyslygy barada yazsyn, muny kopculuge goymagymyn sebabi bizin herimiz durli yurtlarda hermizi bir ugurdan ylym alyas , son ucinem her kim basy cykyan zadyndan basga biri gurlese sawlikler bolup biler.
Spidermen hokmurowanlygyna bolsa biz girip bilmers giraysegem bizem kerebe colacyp galmaly bolarys yada pyzyp goybarler.
Ilki bilena her kimin su meselede , yagny bu meselani hal etmekde elimizden gelayjek zatlary aytmagyny isleyan sonam
yokarda agzap gecisim yazly gecen yllyaryn dowamynda pudaklarda name peyda goruldi, name de zyyan goruldi sony sanma-san bilelin hemmeler peydalanar yaly MAGLUMATLARNYZA GARASYAS.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gurbanjan sen mowzugy

Gurbanjan sen mowzugy açypdyrsynda özin hiç zat yazmandyrsynla ?
Galybersede sen hökümedi özine duşman dal dost yaly görmesen alan galan bolmaz we bugune çenli şeyle edenlerinde alan galasy bolmady .
" Watanymyz bir gami , bizem üstinde dami ? " gör nahili yerlikli aydylan söz .

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Oran yerlikli we peydaly maslahat!"

Gurban, shol 1 zat uchin 9

Gurban, shol 1 zat uchin 9 sany mowzuk achmak gerek dal, ichlerinde 20'den az post'ly birgiden mowzugyn bar, birinji bilen sholary doldur(t), son gayrat etde shol 1 mazmunly 2,3..-nji mowzuklary ach, yogsa post yazyan yaly edip blog achyp yorsuna sen her "janyn yanyan" zat kellane gelende...Hemme zady limitinde goyalynla, 100 sany 10 post'ly mowzuk gerek dal hemmesini 5-10 mowzukda jemlap bolyaka.

mergen natdingay agam

mergen natdingay agam biderek biderek meseleler, gyzlar girmesin, oglanlar girmesin diyip biderek biderek mowzuklar, gyr gyr şamat doly yerler hakynda şeyle garşylyk yok, pahyrlar içini dokjek bolsa garşy çykyangay, hakykatdan hem bir zat bar, agzalar mowzuk hakynda yazylan jogaplary doly okanok yone şol yere yazylyp bilinjek yazgylar hem möhüm we derwayys mesele bolsa yazylsaynda how, gaty görüşmek yok..

Aslymarly:

Aslymarly:
1 mowzugyn bidereklik ya-da hezillik/manylylyk derejesini olchemek hich kimin edip biljek zady dal, sebabi bu bir subjectiv pikirliligine galar. Sahypada herkim islan mowzugyny achar we ichinde hapa-hupa, ya-da shahyslara insult yaly gurrunler bolmasa biz zat diymeris, mowzuk achmaga herkimin haky bar. YONE, menin bardaki agzan problemam: Ichi entak "bosh", 10-15 post'ly blog'lary doldurmagyn yerine, shol 1 mazmunly 2,3..-nji bloglaryn achylmagy. Sen diyyan "biderek" mowzuklaryna 1 seret, olaryn ichi dolyar in azyndan, ol mowzuklaryn ichinde gurleshilyanler sana/mana ya-da bashga birilerine manysyz gorunip biler, yone bu olary "2-nji sort" blog yglan etmek uchin yeterli sebap dal.

Gepin tummek yeri, menin uchin tapavudy yok blog'yn ichinde siyasat/soygi/palan/pismidan yazylyandygy, yone shol 1 mazmunly 20 sany blog 1 wagt'da achyk bolmasa govy, goy yazyljak zatlar, pikirler 1 mowzukda toplansyn, post sany gaty kop boluberse achybersinler 2,3..-nji bloglary hem.

Mergen, bu yagday düzelmese

Mergen, bu yagday düzelmese gerek, galanynam bilmedim-da.

Ýeńiş

Aydyanlarynyz 100 % dogry

Aydyanlarynyz 100 % dogry oglanlar, basymyn ustunde yeriniz, menem gozuni cykarmalam dal welin, janym yanan wagty gygyryp hemme kisa esitdirjek yaly , hamana bir blog acmasan okalmayan yaly yuregim yarylyp barya. Ay baryaka duzelerda menden ayyplasman!menem owrenerinda yuwas-yuwas, bolmanam biz bir-birimiz b/n adam, menem su tayyk kamillesyanlen arasyna girip kamillesmek ucin giryan.

Wah dostum hokumet bilen dostam-doganam biz welin , yone su hokumeti saklap oturanlar bir hili dost bolslary gelenokda.

bergili bolup gidenimden

bergili bolup gidenimden algyly bolup gidenim gowy:D

Her gyşyn bahary, her gijan

Her gyşyn bahary, her gijan bir ertiri bardyr..

____________________________

_________________________________________________________
Kim bu dunya gelip bir zat artdyrmasa , dunyade onun ozi artykdyr!