Hemme kisa salam

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

MEn su gun oydakiler bilen gurlesdim hemme kisi salam aytyar.Esasanam Maryda okanlar MOllymlarymyzam salam aytyar.Gulnar mollym NArjan mollym,we bashga mollymlar.Basga welayatlardakylarada salam aytyarlar.
Taze gelenler hos geldiniz.
TAze sahypany halarsynyz diyip umyt edyarin.Mnea gaty haladym.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Merwezi, onda mimilat

Merwezi, onda
mimilat :D
majorna :D
teleziwr :D
hem tanyş sözlerdir, hami? :D
ŦΛГΛН Эль-Мерви

yglamak diyenem soz bar

yglamak diyenem soz bar oydyan

Yglamak--Saryklar "aglamak"

Yglamak--Saryklar "aglamak" sozi manysynda ulanyalar !! Bir gezek yatakhana-da oyun edip goresh tutdyk, Sarahs'da bu yaman meshhur ekeni ve bilman 1 oglanyn kellesi krovadyn gyrasyna uruldy,olam aglap bashlady..Onson yanindaky Sarahsly 1 oglan "Iy yagey,biza senin bilen goreshjek dal,sen yglayan onson belki apanada* aydarsin" diydi :D
Men Tejen TTM'e yani girenimde yaman kop gyrlyshyadik Tejenli Tekeler ve Sarahsly Saryk'lar bilen, her kim birhili gurleshyar ve aram aram gulmekden gyrylyadik...Menin ozum Kakaly bolanym uchin oz oglanlarimiz bilen "Gaday" diyip gurleshyadik t.e. Gardash manysynda, Tejenli 1 oglan hem 1 gunlap dushunip bilman ahyr sony bizin yanimiza gelip "Oglanlar sizin haysiniz Gaday'ay ??" diyip sorady, ol pahyrjyk bizin birimizin adymyzdyr oydupdir :D
* Apa--Saryklar Eje sozunin yerine ulanyadilar.. Biri birlerine kamahal "Apan ayradromy" diyip sovyadiler :D

yglamak diyip ylgamak sozuni

yglamak diyip ylgamak sozuni dogry aydyp bilmeyanlerem kop aydya...
bizin saryklar yanlarymyzdaky saryklara aglamak diyiba aglamaga aydyalarmyka diyyan, ylgamak diyibem ylgamaga. Yglamak bolsa yalnysh aydylyan soz

Sarahsly oglanlar shony

Sarahsly oglanlar shony aglamagyn yerine ulanyalar, bilemok Marydaki saryklar tapavutly bolsy !! Menem bashda senin yokarda yazishin yali yalniship "ylgamak" sozi uchin ulanandir oytdim, yone ol kellesi demire degen pahyryn ylgajak haly yokdi, onson soradym bilen oda bizde sheyle sheyle diyip aytdi..

bizde ylgamak- ka yerlerde

bizde ylgamak- ka yerlerde "yortmak" :)
we men kabir oglanlaryn.. esasan bayramalylaryn.. "turuz" dal-de..
"tuzur" diyyandigine göz yetirdim.. :)
hozor tuzur yogran...yglamak..

salam

men bu yerede sizn yazanlarynyzy okadym, bir birimizin bilmeyan zatlarymyzy ogrenmek onat ,yone tire taypa arzasindaki şiwe tapawutlarynyn üstinde uly bir zat barmiş yali çekeleşip dursak bolmaz.
Birde Sarahsda halkyn aglabasy Salyrlar we bu yerde sen rus hem bolsan turkmenje gürlejek bolsan halkyn gürledigi dilde gürlemeli bolyan we başga bir şivede gürlaninde sizinki yali dusinman bilerler şonun üçin gelin şu diymek şu yerde şu ma-na gelya diyelin. yone teke ,yomut ,saryk ,salyr diymalin ...
Dildaki şive hemme dowletlerde bolşi yali bizin hem watanymyzyn gorkine gork goşan bir gozelligidir ...

Yokla, mena biri birinden

Yokla, mena biri birinden pes diyemok! Mergenem diyesi gelen daldir, yone kimlerin sheyle gepleyanini aydandyr. Bardaki oglanlar dushunjeli oglanlar, tirelerin ustunden guljek bolyany yokdyr. Bir tire beyleki tireden beyik daldir, bir taypa beyleki taypadan beyik daldir, BIR MILLET BEYLEKI MILLETDEN BEYIK DALDIR!

Ola asly

Ola asly tireden gulmek ucin daldi.

maşynda 4 "tire" bar,

maşynda 4 "tire" bar, hemmesem menzeş :D
ﻦﻐﻂ

Gor gor, Bayram aga perevod

Gor gor, Bayram aga perevod edyara menin yerime :D
Men chyndanam hich hili tirani pes gorkezjek bolmadym ya-da olara Turkmen dal diymedim, yone olarda uytgeshik bolan sozlerin ustunde durdym...Soltan Sanjar: Hava, Salyr'dy sholaryn kopusi, Saryk azajykdy,men yerini chalshyrayipdirin...
Men vopshe garshy dal adamlaryn tirelerini bilmeklerine, Turkmenchilikde shu tirelerin yitip gitmegini hem islamok, yone 1 tiranin beyleki bir tira "Sen chumolay, biz sheyle sheyle edip yorkak sen cholde tayagini suyrap goyun bakyadin" ya-da shuna menzesh zatlary diymeklerini, biri birine gyz bermediksiran bolup ya-da ary galan yali goren yerinde sogup yormegini duybinden islamok...Tire diylen zat hem millet yali, bizin elimizde bolmadygy halda bizi beyleki adamlardan ayiran 1 zat, barde hich hili erbet zat yok...menin adym Mergen, onyn ky Bayram, yene birinki Atamyrat,bashgasynynky Ahmet ve ol Ozbek ve etc...Shular bizi biri birimizden ayiryan zatlar, yone bu namani uytgedyar ?? Hiy aramizda gyrlym turyami shu sebapler uchin ?? Ahmet'in ozbek bolmagy menin ony turkmenler'den has az govy gormegime getiryami ?? YOKKKKK !!!
Adam Tiresini'de bilmeli,Taypasinida bilmeli,Milletinide,Dininide,Dovletini'de bilmeli, yone bularin hemmesinden onurti ozunin hich kimden yokarda daldigini, bashgalaryna yokardan seredip, olary ashakda gormane hakynyn yokdygyny yatdan chikarmali dal !!!

Baybooow...

Ahli Maryly mugallymlary sanap kabirlerini yatdan chykarayipsiniz oydyan.

Atajan Berdiyew : Gadymy inlische sozlerine chenli owredip chykdy."Men 8 dil bilyan " diyerdi. Dogrymy , chynmy bilemok.

Berdi Nuriyew : Ay muna soz yok. Geografiyiada kartany owretjek bolup azap baryny chekendir. Gaty betje mugallymdy. Garram bolsa gowni yash.

hawa

Atajan mollymyadyma dusdi.Meni yaman kop okadypdy.Son ol mollym oglan liseya gitdi.Son bir gun gorup salam bersem way gadymy MAysa sen henizem barmyn diyyar.Ay name ol mollyma salam bermanime bas yil bolupdyrda.gormesem name .
Berdi mollym ay oza gowy mollymdy welin bahany keypine gora goyyardy.keypi gowy bolsa bas bolmasa dort.Hemme soraga jogap bersenem Gec gyz yerin egowyja ogrenip gel diyyardi.Hemme gahrly wagty meni cagyryardy tagta ay ondada mena bas alyp gecdim.

Hawa...

Berdi mugallym shonun yalirak özi. Keypi gowy bolsa gowuja baha-da beryar. Gowy bolmasa dagy ishin gaytdigi. Bir gezek birine yzly-yzyna 7 sany 2-lik goyupdy. Ay yonhe shonda-da gowy mugallymdylay.

manada goydy bir gun

manada bir gun 5 sany ikilik goydy.menem mollym name ucin beytyaniz diysem gec gyz yerine samyrdap durmada diyyar.yone cyndanam yaman gowy mollymdy mena halayardym sol mollymy.oz isinem yaman gowy bilyar.diyjek bolyanym geografiyany .Ol mollym gecen yil bizde yokdy welin kosenip olduk bir mollym geldi welin turkmenistanyn kartasynam doly bilenok.

Türkmen dilinde yglamak

Türkmen dilinde yglamak sozu bar, yone menin bilisime gora bu söz "myzzyldamak" manysynda ulanylyar.

Gadymy turkmen dessanlarynda gabat gelmeginiz hem mumkin. Esasan hem Gorkut ata dessanynda (mysal ucin : "Naçar yaly yglama") gabat gelmeginiz mumkunmika diyyarin. Sebabi şol dowurlerde salyrlar baş rollarda oynayan ekenler.

Yokardaky maglumatlaryn dogrydygyna güwa geçemok. Akademiki eserlerinizde ulansanyz seresap bolun. :)

"Ylgamak" bolsa kabir yerlerde "yüwürmek" seklinde hem ulanylyar.

myzzyldamak namay? yalnyshyp

myzzyldamak namay?
yalnyshyp ylgamaga yglamak diyilyar. aglamaga bolsa yyglamak diyilyar. birinjisi "ye" harpy. "Nacar yaly yglama" hem shol manyda bolaymasyn. nacar yaly aglama.

"Myzzyldamak" zeyrenmek

"Myzzyldamak" zeyrenmek bilen aglamagyn arasy birzatmyka diyyarin. Kop zeyrenyanlere "myzzyk" diyip at hem dakylyar.

"Yüwürmek" menin bilişime gora esasan Daşoguz we Balkanda ulanylyar. Lebapda hem ulanylyan bolmagy mumkin. "Yüwürek" şeklinde hem ulanylyar.

McMurry wrote:Yone ketje

McMurry wrote:

Yone ketje zady yanki " Nachar yali yglama " gabat gelenok-da.

"Naçar kimin yglama" has gabat gelyan bolaymasa. :) Gadym zamanda "yaly" yerine "kimin" köp ulanylyan ekeni.

Ahmal.

Haa. İndi yadima dushjek bolyar. Muzzik diyyas biz-a. ( Yagni obamyzda)
Elbetde bir welayatin ichinde ( hatda etrabyn ichinde) hem gepleshik uytgeyan bolup biler.

Farabi dostum, senin

Farabi dostum, senin aydyanyn yglamak dal
YIGLAMAK! Yagny turkmen elipbiyli alfabetim bolmanson dogry yazilishini yazip bilemok, birinji harpy y (yag), ikinjisi Myratdaky y. yyglamak, yagny yiglamak yali zat. Onun manysy aglamak. Yglamak diylip ulanylyshy duypden yalnysh. Turkmen dili we edebiyaty sapaklarynda yglamak we yogran yali sozleri mysal beryaler

Bayramyn yazany yagny

Bayramyn yazany yagny "Ýyglamak" dogry. Men yalnys yazypdyryn.

"Yüwrük"- diyip , gaty

"Yüwrük"- diyip , gaty çalt ylgayanlara diyilyar, (bizde,balkan)
we "yortmak" sözi hem ulanylyar "yglamak" sözi üçin. :)
Tejenli terbiyeçi her gezek gülyardi..
'"yortakam" gitdi' diyemde :)

Hawa...

"Ylgamak" bolsa kabir yerlerde "yüwürmek" seklinde hem ulanylyar.

Hawa. Esasan hem gullukda kabir esgerler ( nirelidigi yadima dushenok)
" Yuwrup gel-de suw getir " diyip duhlara buyran bolyan ekenler.
( Lebaplylar-a daldir-da herna ?)

Muzzermeg-a daldir-da ?

garyp wrote:

myzzyldamak namay?
yalnyshyp ylgamaga yglamak diyilyar. aglamaga bolsa yyglamak diyilyar. birinjisi "ye" harpy. "Nacar yaly yglama" hem shol manyda bolaymasyn. nacar yaly aglama.

Muzzermeg-a daldir-da ? Yone ketje zady yanki " Nachar yali yglama " gabat gelenok-da.

Bah Narjan mollym gaty gowy

Bah Narjan mollym gaty gowy mollymday.Turkmençani döwyadi,şonung sayasynda ögrendik bizem diyen bolayn. Orslara da okatyady Göroglyny Gorkut atanay:D

Hawa

Bir gezek yadynyza dusyan bolsa.Mekdebe bir ors gelipdir welin turkmencani hic hili bilenok ekeni.Son bir gun bizin mekdebimize geldi sol oglan suw yali turkmence gepleyar.basda turk mekdebe girende MEN BILENOGA TURKMENCE DIYYAR EKENI.MEN TURKMENCE BILEMOGA DIYJEK YERINE.
Ol gidenson narjan mollym bize gurrin berdi.

Mahri Gülnar mugallym

Mahri Gülnar mugallym diydin welin, keşa diyyanmi? Aydym sapagynyn mugallymy :D. Bizi yaman gowy göryadi ol. Sapakda kim aglasa 5-lik goyjak diyyadi welin, sonky sapakda klas soganyn ysyndan ankap dur. (herkim aglajak bolup sogan ysgady, naharhadan 1-2 kg sogan alyp geldi oglanlar :D). Yaman hezilday şol günler..

Biza Göroglyny Narjan mugallymyn sapagynda geçmedik Muhammed. Yöne yylyn sonuna çenli özümiz "Görogly" dal-de "Görgüli" bolduk :D

Merwezi, Kakageldi Hommadowy tanayansyn, tm dereje alypdy türkmençeden döwlet olimp.-da. Ana bir gün dönem sony gelende herhalde, gowy yadyma düşenok, türkmençeden 4 aldy :D. "C" klasda-da Narjan mugallymyn ogly Aman Şamyrat bardy, onam tanayansyn, ol bolsa 5 aldy. :D
Bir gün Aman "B"-lerin klasyna gelende (Kakageldin klasy), etütde, Kakageldi: "Ey Aman, sen nadip 5 alyanay? Sen ejen bilen kakan kesin torpil geçendir" diydi. Amanam samsyklyga salyp: "Ey manty*, gel goşgy aydyşsan" diydi. Klas gülüp yykyldy :D:D

* manty: şol pacanyn lakamy.
ŦΛГΛН Эль-Мерви

Hawalay şol Gülnar

Hawalay şol Gülnar mollymdanam menem kan chektim:D
Hawa tanayan Kakageldini,olam biolog olimpcidi bir sellem:D

Hawa sol gulnar mugallym

HAwa sol gulnar mugally.Ay yaman gowy mugallym.biza gecen yil ucuruma aydim aytmana gidenimizde guldurip oldi.Yaman degisgen mugallym.Indi kicijek oflam bar.BIlemok welin ikimi?yada uc yasynda?
Ka wagt mekdebede getiryar oglyny.

Onyng oglam bamay:) Ayoww:(

Onyng oglam bamay:) Ayoww:( :D
Çary Mereding degişmesi yadyma düşyar. Indi bir toya barypdyr weli teleşlang onunde iiki uch sany obang dalisi dur diyya da. Onson gygyryamy namemi yangky daliler gaharny getirya oytyan. Çary Meret aytyar- Bulary oylendirman köpelmesinler diyya:D

teleslang

Merwezi wrote:

Onyng oglam bamay:) Ayoww:( :D
Çary Mereding degişmesi yadyma düşyar. Indi bir toya barypdyr weli teleşlang onunde iiki uch sany obang dalisi dur diyya da. Onson gygyryamy namemi yangky daliler gaharny getirya oytyan. Çary Meret aytyar- Bulary oylendirman köpelmesinler diyya:D

Teleslang diyen sozuni gorup yaman gulkim tutdy.Obadaky toyun teleskesi yadyma dusdi.Onsonam bilman yalnys yazdynmy yada murgaplylar teleska seyle diyyarler mi?Shutka.

Yok yalnyşyp diydim:D

Yok yalnyşyp diydim:D Murgaplylar teleşke diyyar:D

şol at gazanan Mary ttmdaki

waleykumsalam, aydana-da, salam getirenede..
şol at gazanan Mary ttmdaki mugallymy köp eşidyan..
yalnyşmasam "8 synplar üçin türkmen dili" kitabynyn awtory.
şolmy Narjan mugallym(ynyz)?

Yok ol Ata mollym

Yok ol Ata mollym lay,prezidending mollymy:)