Ýewropeid çagalar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Eý ýaman owadanja we gelşiklije bolýalar, şeýle dälmi? :)
youtube'y görseňem, hakyky durmuşda görseňem... Bularda, Amerikada, indiwidualizm bolansoň, kän daş töweregi bilen kontakty bolanok çagalaryň we bizdäki käbir zatlary görenoklar tä mekdebe zada gidip başlaýançalar. Köpüsi şeýle bir päk bolýalar :D
Bizde, obada, şu geplemäge başlanyndan biri sögünmegi öwredýär :D Biziňkilerem gowja welin... olar şeýle bir gelşikli :)
Ýaňy pökgi depmäge we maşyny ýuwmaga çykamda, depip göýberen pökgimiň ýanyna goňşymyň gyzjagazy ylgap geldi. Saryja, gözem gök. Pökgini alyp seredip durda... goýup ýakynraga gaçýar :D
-Tutsam dişlärin
diýesim geldi, gorkarmyka diýdim :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Muahaha Şu ýadyma düşdi.

Muahaha
Şu ýadyma düşdi. Klassika, garranok :D


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

shunda ejesinin gulshi

shunda ejesinin gulshi hasam gulkini tutduryaray :))

Sen iňlisçä

Sen iňlisçä düşünýäňmi? :)
Çaga näme diýýä düşünýäňmi?
Prikolow... :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay Bayram, nadaydin-ay muny?

ay Bayram, nadaydin-ay muny? :)) dagy men dine ejesinin gulshine gulup oturandyr oydyanmi?

Bulam :D we elbetde

Bulam :D

we elbetde remiksy :D

Ine meň üçin hemme anekdotlaryny gowy güldürýän zatlar :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Munyň aýdymynam

Munyň aýdymynam çykarypdyrlar lol


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Harry kiçiräk döwri

Harry kiçiräk döwri :D


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Haparak sözli. Fire

Haparak sözli. Fire Truck


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha "what the truck" :))"

KASHGE

BAYRAM AGA YEKE GULENE ONG ZAT DIYLENOK... GOSHULJAK BOLYAN, YONE MANA YOUTUBE MYDYR SHO ADRESLERIN GORNENOK, MUMKIN BOLSA URL YAZAYSANA...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Birini ýazaýyn,

Birini ýazaýyn, galanlaryny özüň taparsyňda...
http://www.youtube.com/watch?v=a_zK2apRHI4&eurl=http://tmolympiad.org/?q=node/3221
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Nerwisi çydamaýan seretmesin

Ine gynançly waka. Bir çagany depip öldüripdirler...
Muň ýaly ýagdaýam bizde bolaýasy ýok...

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

"bolayasy yok"

Quote:

Muň ýaly ýagdaýam bizde bolaýasy ýok...

name diyjek bolyaniz Bayram aga??

Aý kiçijik çagalaryny

Aý kiçijik çagalaryny urup, öldürip, maýyp edýän ene-atalar ýokdura bizde?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hawa yokdurla

hawa yokdurla, yone siz "bolayasi yok" diyip yazanizda, bolmayanlygyndan narazylyk gorkezyan shekilde yazilan yali bolupdir.. bolayasi yok==> kashke bolsadi-da??? tipde..sheylerak many anladanokmy??

Bolmazlaý diýen ýaly

Bolmazlaý diýen ýaly manyda ulandym, ýagny bizde bolasy ýok (olasiligi yok :) olasiligi az, her halde olmaz)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ýöne sözler bir gapdala,

Ýöne sözler bir gapdala, edil çagany şeýdip bilýän adamdan jemgyýet nämä garaşýa. Atmaly, asmaly, öldürmeli. Maňa tapawudy ýok, ýöne muny başarýanlar... söz ýok...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Shunam goymaly ekenin :))

Shunam goymaly ekenin :))

düşnükli Bayramamynam

düşnükli
Bayramamynam öylşenmeli we çagaa söymeli wagty gelipdirrrr:)
;)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

shuna da bir goz atyng...

yer chekimi barada pikiri soralya chagajyga... :DD

"you fall because, u can't..."

http://www.youtube.com/watch?v=Gx2QCTgpfgY&feature=related~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Cagalaryn bary sun

Cagalaryn bary sun yaly,dislasin gelya,cagalary micgalasym gelya diyanlaram kan...

COME CLOSER!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "toba toba :D"

MYCGALASYM

Ay mena yegenımı görsem ölayyan.Ullakan gök gözli,çuw ak tenlı,vınnı puh yaly bır zat.Dışlap öpyan,gydyklap aglayana çenlı basyp öpyan.Aglaya bır 5 mın,yenem gellayyade yanyma.Dıymek aglasada,gyjygy gelsede vsyoravno o kıjıjık beynıjagazy bılen men ony söygimden gydyklap öpyanıme düşünya we gaty görmeya.Öykelan bolayya,son yenem yylgyryp başlaya.Uzaktan seredıp gel dıydımmı ylgapjyk gelayya.Ah çagalar yaly süyjı zat yok bolsa gerek.

mende...

öylenen badyma çaga döretmek pikrini oyandyrdy bula..

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

9ay

metamorphic wrote:

öylenen badyma çaga döretmek pikrini oyandyrdy bula..

öylenen badynyza bolmaymasa :) azajyk garaşmaly bolar (9 a 9g) töweregi :P

mena..

mena 2 yil dagy gezayjekdim...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Agladýanyň bolanok

Agladýanyň bolanok :(
Minus 1 telpek. Maňa telpek ber melike
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "agam... şu şutkanyzy hijem unutmaryn.. :P Berekella.. "
  • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "AL sana "obeşyannyy" telpek,gyz bolsamda,erkek yalak sözümü tutyandyryn he he :D"

sdac

Bayram wrote:

Agladýanyň bolanok :(
Minus 1 telpek. Maňa telpek ber melike

bayram aga ! pytradyp taşlapsynyz a göni... :P gülüp hwzil etdim:D wu ha ha ha h a.. haha ha ahaha.. beytsenem bolyamy?:L

wa bu widiodaky cagalaryn

wa bu widiodaky cagalaryn gowyjadygyny:) gorup gorup hezil etdim:)

BAYRANJAN ŞU WAGT ELDE YOK

Wah bütin dünyan telpeklerı sana gurban bolsun.Emma şu wagt elımde yokda,yogsa s udovolstvıyem bratan :D

PS.siparişiniz alynmyştyr,en kysa sürede adresınıze ıletılıjektır.SAYGYLARLA:"TELPEKHOLDING" :)

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 4 telpek goyyar we yazyar: "al dogan :)), bize-de huday yetirer-da :))"

WOOOOOOOOOOOOW

Sagja bol bratok,Allajan telpeklerını bol etsın,enşallah :D