Türkiye'de Öğrenim Gören ve İkamet Edenlerin DİKKATİNE!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yerliye ve YabancıyaTC Kimlik Numarası zorunluluğu başladı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümlerine göre, TC Kimlik Numarası kullanılması, zorunlu kılındı.

-YABANCILARA KİMLİK NUMARASI-

Açıklamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 46. maddesinde, ''Kimlik numarası, TC vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir. TC Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilmez. Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara da bakanlığın tespit edeceği esaslar içerisinde bir kimlik numarası verilir'' hükmünün öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca kanun hükümlerine göre, ''Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde TC Kimlik Numarasına yer verileceği'' ifade edilen açıklamada, kimlik numarasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ile tereddüt edilen hususlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınacağı bildirildi.

Bem şahsen kimlik numarami şu aşağıdaki linkten öğrendim, size de tavsiye ederim.
http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/ForeignQueryIdentityNumber.aspx

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

baa üytgeşik we peydaly

baa üytgeşik we peydaly habar sagja bol..