Halkara Mendeleyev Himiya Olimpiyadasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam tmolympiad.org agzalary we okyjylary!
Men su haty size Tashkent saherinden yazyaryn. Hazir Tashkent saherinde 42. Halkara Mendeleyev olimpiyadasy gecip dur. Su gunki yygnakda geljek yylky olimpiyadany Asgabat saherinde gecirmegi kararlashdyrdyk. Su gunden baslap 4. Maya cenli size barde bolup gecyan wakalardan habar berip durjak.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Ustunlikler oglanlara Guwanch aga!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ustunlik hemranyz bolsun

Ustunlik hemranyz bolsun Guvanch mugallym, Allajan oglanlaryn zehinini achsyn, TM'e zahmetlerinin miveleri boljak medallar bilen gelsinler enshalla.

Shu yyl Mongoliyada gecen

Shu yyl Mongoliyada gecen Aziya Fizika olimpiyadasynda Turkmenistandan Gurbangeldi Hudayberdiyev kumush medal alypdyr. Absolyut 19 njy bolupdyr, kumushlerin 2njisi. Altyna az galypdyr. Tuweleme. O 10 njy klas my shu wagt? On apho yada ipho zada gatnasan my? Netijeler shu yerde:

http://mps.org.mn/apho-2008/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=114

gechen yilam

gechen yilam bir burunch medali bardi ipho`dan Gurbanin.. begenaydim.. aslinda netijeleri yazin diyipdim olimpiyadadan son inete girip bilen dal bolmalilar..

p.s.

wii gechen yil aphoda da mansiyon alipdi..

Emirem mansiyon alipdir

Emirem mansiyon alipdir.. garaz bu yil aphodan 1 kumush 1 mansiyonumuz bar.. indi fizika olimpiyada-da sistemani uytgedipdirler oydyan.. bizin dowrumiz 6 altyn 9 kumush bardy oydyan..

Ilki bilen üstünlik arzuw

Ilki bilen üstünlik arzuw edýän Guwanç abi(aga bolsun :) )
Bärde Ismail Aýýyldyz dagy şol wagtlar halkara proýekt olimpiadasyny geçirýäler Amerikada, oňa gatnaşyp bolmadymy?
Aý nesip bolsa, TMda gowy geçer!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Harezmi barde eyyam

Harezmi barde eyyam yazayipdyr,men-a taze blog achdym bilmani:)
Gurban betow,altyn alar nesip bolsa IPhO-da.

gynandyryjy habar

gynandyryjy habar:(( Mendeleyevde medal alyp bilmandirler bizinkiler:(
hayirlisi bolsun, indiki yillara nesip bolsa!!

Jigim

Guwanyan how men jigim shol yigit. :)

Döwran Çilan