"World Bank" we "Turkmenistan"

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Harezmi wrote:

Turkmenistan 2 sany dollar nyrhy( resmi we bazar) chozme meselesini ucin Dunya Banky(World Bank) bilen bilelikde edyar. Hemme zady hasaplap etseler, nesip bolsa, 2009 yanwaryna chenli problemasyz 2 nyrhy birlesdirip bilerler.

Salam gadyrly saytdashlar!

Gongshy bloglaryn birinde Harezmi'nin shu aydanlarini okap mende bir sorag yuze chykdy? World Bank, yagni Dunya Banki na derejede ynamli? Ol bankin, yurt jogapkarleri bilen edyan bilelikdaki ishleri na derejede gowi netije beripdir shu wagta chenli? Gowy netije beripdirmi ya yok?

World Bank, bizin yagshiligimiz uchin ishlejek bir guramami? Ya-da World Bank, oz peydasi bolmajak yerde, il peydasina ishlejek bir guramami? Oz peydasi hem boljak bolsa bu ishde, nacherakka oz peydasi? Turkmenistan name beryarka, nahili gepleshikler gechirdika?? Garaz kellede tarakanlar at oynadyar shu wagt..

Bolsa-da shu Dunya Banki barada gowy pikirler yok mende..

Siz name pikir edyaniz bu babatda??

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Dunya banki bilen ishleship

"Dunya banki bilen ishleship ekonomikasini doly manida duzelden yurt yok" diyip bir habar okapdim tr'dekam! Bilemok na derejede dogrudygyny.. Ol dowurler TR ekonomikasini duzeltmek uchin World Bank'dan komek soralipdi we metbugatda munun peydalari we ziyanlari barada jedeller gidyardi..(2002 towerekleri bolmali)

Salam Gadyr aga. Menem menem

Salam Gadyr aga. Menem menem şeylerak bir zat eşidipdim 'Günbatar döwletleri we guramalary öz peydalary bolmadyk yerde hiç wagt durmazlar!'. Dünya Banky na derejede ynamdar bilmek gyzykly bolardy...

Dunya Bank'y $'y sheyle

Dunya Bank'y $'y sheyle berip goyberenok, komek, eyle, beyle diyse-de ustune birgiden goterimi bilen yzyna sorayar, oncha bergin bolanson dovledin dili gysga bolyar we herhili bahana bilen icheri ishlerine burunlaryny sokyalar...Galyberse-de ol bank'yn bashlygyny Amerika saylayar, hamala bank ozlerininki yaly. Gechen yil Bush'yn saylap getiren Wolfowitz'ini masgara etdilera, shonda-da Bush "biz on wepalydygyna ynanyas" diyip durdy, ustune-de Wolfowitz Iraq urshy bashlamazdan on US'in goranmak ministiri'di we urshy bashlatmakda elinin dal, tutush golunyn bardygyna ynanyanlar kop. Garaz, sheyle adamyn shol bank'yn president'i bolmagy hem eyyam ol bank we niyetleri barada shuphe doretmage yeterli.

Mana gora World Bank, US'in Federal Reserve Bank'ini guranlaryn urush'dan son guran bank'y, maksady edil FRB'ninki yaly, hemmy yurtlary/guramalary ozune bergili etmek we bu bergiden sypmasalar begenmek we omur baky bergili bolmaklary uchin elinden gelenlerini etmek.

türkiye IMF'dan karz pul

türkiye IMF'dan karz pul aldy we şony yigrenyaler..
şol IMF bn World Bank bir zatmy??
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

Menzeshirak, 2'sem "komek"

Menzeshirak, 2'sem "komek" beryar $ karz berip,
yone 1 zat dal.

Bezirgen, sen bu zatlar

Bezirgen, sen bu zatlar barada kop okan bolmaly, sahypada wagtyn bilyanjani paylashsana elinden geldiginden...

World Bank we

World Bank we IMF(International Monetary Fund) ekiz iki gurama. Ikisinin hem merkezi Washington DC, de. World Bank has kop "developing" yurtlardaky achlygy("poverty") azaltmak, saglyk tarapdan komek, mekdep okuw hilini gowylasdyrmak we shm edyar. IMF bolsa bir dowletde krizis bolanda komek edyar, karz pul beryar, yone o dowlede pullary nahili ulanmalydygyny barada kabir shertler goyyar. Bize gezek gelende World Bank dine shu 2 dollar nyrhy barada maslahat-konsultansiya beryar. Sebabi Mexico, Iran , Gazagystan yaly basga yurtlarda hem shu 2 dollar nyrhy bolupdyr we ony chozupdirler. Sho tejribeleri aydyar World Bank dine. Shu wagt bize onun yaly effekti yok. "Ya-da World Bank, oz peydasi bolmajak yerde, il peydasina ishlejek bir guramami?" Mumkin, in azyndan Turkmenistan bilen arany gowylajak bolyandyrlar. Yagny Amerika+Yewropanyn TM-na Russiya we Hytay yaly yurtlarcha komek edip biljekligini gorkezjek bolyandyrlar...

Mergenin aydyshy yaly World Bank-yn baslygyny Amerikanlar saylayar we shu wagta chenli baslyklar elmydama Amerikan boldy. IMF in baslygy bolsa Yewropa yurtlaryndan biri bolyar. Shu wagtky baslygy onki Fransiyanyn finans ministri. Muna shu wagta chenli hic kim garsy dal di. Yone geljekde arasynda bir gezek Hytay zat hem oz baslygyny saylamagy mumkin diyyarler. Aslynda hemme kararlar ucin minimum 75% namemi ses gerek. Yone ol sesin 18% Amerika da. Kabir Yewropa yurtlaryny gosyan welin eyyam 30-40% yetyar. Sonky dowur IMF ozunde kici krizisler bolup baslady. Sebabi indi karz pul berere dowlet galmady :) Shol sebapli oz cykdaycylarynyn finansirowat edip bilenok. Yakynda isgarlerin 20% ishden chykaryldy. Geljekde, yapylmagy yada World Bank bilen birlesdirilmegi mumkin...

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund

Men ayratyn unsumi cheken

Men ayratyn unsumi cheken tankyt hem Americanyn 18% "haky" bolsa-da, islan kararyny VEto edip bilyandigi, yogsa guraman siyasatyna gora ol 18%'jik vitjikga...Garaz, US sozuni gechiryar, yagny isleyan tarapyna komek etdirip, isleyanine-de etdirman bilyar, US'in chozjek zady...Beyle banky "world" sypatynyn yanyna goymagam yerliksiz, barybir sonky sozi US aydyan bolsa.

Pikir edishim yali hem

Pikir edishim yali hem chikdi.. Harezmi we mergen minnetdar..

Gowy zatlar yazilipdir barde.. Yilgiryan yuzlerin arkasindaki asil yuz'ler ka guramadir adamlarda gaty gorkunc bolyar..

dollar 12.000 dushupdir

dollar 12.000 dushupdir bizde

bah, dogrudanam-may? Hytayda

bah, dogrudanam-may? Hytayda entek 6,9-6,8 toweregi oydyan, derrew bir zatlar edip galmaly oydyan :))

Barde Balkanda bank'larda $

Barde Balkanda bank'larda $ kursy 16.000 manat. tak elde satanlarynda 14.000 den hem chalshyp yorenler bar.. 12.000 manada dusheni nirede barde we kim aytdy?

Bizde-de dollar 36,3

Bizde-de dollar 36,3 KGS'ligina dur henizem..:)

bizda 1.300 ytl-de

bizda 1.300 ytl-de otyr:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

WORLD BANK barada men yorite

WORLD BANK barada men yorite prezentaciya etdim bir semstrimda. Sonam research paper yazmali boldum shu gurama barada. Garaz oran kop vagtim gitdi sho guramani owrenmek ve dunyadaki ishlerini owrenmen uchin. Men gelen netijam Mergenin aydishi yali o guramadan hic bir yurda idili DEREK bolmani. O gurama Amerikanin Reserve Banki tarapindan dolandirilya diysenem boljak. Gos-goni bey diyip hic kim aydip bilmez elbette, yone eden ishlerine seretsen, hemem Amerikanyn NOBEL bayrak yeniji ykdysadiyetchysy Joseph E. Stiglitz`in bu guramada ishlap, yazan zatlarini okasan onda hakykatdanam adamy oylandyrtyar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Nobel baýragy alan ýaşuly

Nobel baýragy alan ýaşuly näme ýazypdyr? Gysgarak düşündirsene dost!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

"Dünya ekenomi sistemi "

"Dünya ekenomi sistemi " YediDepe universiteti Dr Vural Fuat Savaş yn yazan kitabynda -da Amerikanin Reserve Banki tarapindan dolandirilya diyip geçyar ... Yaşulynyn kitabyny alyp okamagy maslahat beryan eger ykdysadiyet böliminde okayan bolsan .
Başgada birnaçe dünya guramalyryna yşyk tutup geçipdir , sen üçin peydaly bolar ...
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

quote

aslyturkmen wrote:

WORLD BANK barada men yorite prezentaciya etdim bir semstrimda. Sonam research paper yazmali boldum shu gurama barada. Garaz oran kop vagtim gitdi sho guramani owrenmek ve dunyadaki ishlerini owrenmen uchin. Men gelen netijam Mergenin aydishi yali o guramadan hic bir yurda idili DEREK bolmani. O gurama Amerikanin Reserve Banki tarapindan dolandirilya diysenem boljak. Gos-goni bey diyip hic kim aydip bilmez elbette, yone eden ishlerine seretsen, hemem Amerikanyn NOBEL bayrak yeniji ykdysadiyetchysy Joseph E. Stiglitz`in bu guramada ishlap, yazan zatlarini okasan onda hakykatdanam adamy oylandyrtyar

aslyturkmen, sen shu wagta chenli Stiglitz, Shock terapy we Turkmenistanyn importa baglylygynyz yazdyn(kabirleri beyleki bloglarda) Ha birem "Globalization" kitaby. Ustesine de NyTimes okayan my?
Birem Nobel Prize alan Prof uniwerinize gelip chykys edipdir. Garaz goni tanadym seni :)
Hosgeldin.

Harezmi

Adym Begli, Bayramaly TTM 1999 uchurymy. ODTU 2005 Ykdysadiyet uchurymy. Shumat Brandeis University`da M.S. Finance okayan.
Meni nadip tanap biljegini bilmedim welin sen barada ha eshidipdim.

quote

editlendi.

Begli familiýaň ýatda

Begli familiýaň ýatda däl, özüň ýatda. Belki menem ýadyňda saklansyň.
Gowudyra?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men Harezma oyun etdim.

Men Harezma oyun etdim. Moderler Men yazanimam pozun gayrat edin. Men Begli dal men Harezmini barlap gordum!

Pozjak däl, menä

Pozjak däl, menä ýaltanýan.
Begli habaram edeňoklaý geleniňi...
Borda, adam tanamadyksyran bolýaňmy nämemi
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hacan gidip yorsunay ol

hacan gidip yorsunay ol yerlerik??:) Dek duyn yali dalmi name Ankarada BTTM99'lar bolup uysheniniz??:)

Gaty gorman oglanlar men

Gaty gorman oglanlar men BEGLI dal. Yone on adyny ulandym

men name Gadyr'dyryn

men name Gadyr'dyryn oydyanmi??:)

Dogry, menem Baýram däl,

Dogry, menem Baýram däl, Baýrammyrat! Oýun etmäň! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Shutayda birazajyk yazgy

Shutayda birazajyk yazgy bar
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9800E4D81F3FF931A35751C1A96F958260

Bu professor bizin yokary okuw jayimiza konferenciya gelipdi gechen yil. Ana shonda oz gulagim bilen dinledim aydanlarini. Eger chindanam gyzyklanyan bolsaniz onda on "Globalization and its Discontents" atly kitaby bar. Oran gowy yazilan kitap. Shoni hemde "Economic Hitman" diyen kitaplari okamagi maslahat beryarin.

IMF`a gezek gelende bolsa "The Chastening" diylen oran govi kitap bar. Shoni hem okamagi maslahat beryarin.

Yogsamam, http://www.thirdworldtraveler.com/Globalization/Stiglitz_Globalizaton.html

yokardaki linkdada govja informaciya bar. Men in govi goryan ykdysadiyetchilerimin yene biri hem Paul Krugman. Oni hem okamagi maslahat beryarin.

Gysgacha yashulin diyjek bolyan zadam, Dunya banky bir uli ve mohum kararlary U.S. Treasury Department yada federal reserve`e maslahatlashman, yada sholan OK`ni alman, ozerk, hic hilli karar berip bilenok diyya.

Turkmenistan jogapkarlerinin

Turkmenistan jogapkarlerinin habary barmika "World Bankin" sheyle yagdaylarindan..??

Dünya bankasy.!!

Bolayıpdır onda Dünya bankası bilen yöran bolsa!Bize dine hoş sağ bol diyaymek galya.Dünya banksay özine peydaly bolmajak zat etmez.Bir zat hem sana hem mana govı bolsunam edip bolanok.Esasanam dünya ekonomikasında.Görünüşde govı,aslında velin erbet maslahatlar beryarler.Yöne maslahatyn govımı yada erbet diğini anarsy 25 yıldan bilersin.Olar sebabi bu gün edyan işini 50-100 yıllık planlap edyarler.World Bank Yza galan yurtları IMF üssü bilen pul kömeğini etjek diyip faiz karşılığı kredi berdi.İndi hem mana borjun bar diyip ol yurtların ekonomikasynda name etmelidiğine çenli aytyar.Rusya borjuny berdi,sonam gapysyny yapdy..İndi yagdayları onatlaşdı.Biz eğer kredit almasak yagşydyr.

Heniz kredit alanok..

Heniz kredit alanok.. Yokarda agzaldi. Shuwagt dinge shu dollardaki 2'li yagdayi duzletmek uchin maslahat alyarmishin.. Yone bu gidish bilen kredit bolmasa-da has baglayji komeklerem alaymagi mumkin..

Aslinda bizin yurdumizin beyle guramalardan kredit pul alayjagi gumana.. Sebabi edil shu wagtki yagdayda yurdumizin finans kinchiligi yok.. Finans tarapdan kincilik chekyan yurtlar uchin yeke tak gapy shol kredit yali bolup dur..

Olam-a ol welin biz chaltrak shu nebit-gaza bagli ekonomikadan halas bolmali.. Ahli girdeyjiler tapba kesilse Turkmenistan gaty erbet yagdaya dusher.. Chaltrak shunun bir charesini tapmali, chaltrak tapmali we derejeli bir gechish emele getirmeli..

O gunleri gormek bize nesip edermika ozi..:(

NESIP EDER

GAdyr!! Allajan yol berse nesip eder :-) Turkmenistan shumat oz ykdysadiyetini taze taze senagatlar bilen ayaga galdirmali. On uchin bolsa "research and development`a" pul ayirmali. Universitetdir, institutlari goldap bilim derejesini galdyrmaly. Shumat Turkmenistanyn edip bilayjek in uli investiciyasi bilimdir. Dashari yurtdan alymlardyr professorlar getirmeli. Ozerk Universitetlar achmaga rugsat bermeli.
SOn, "research and development" uchin pul komegini etmeli ve AZATLYK bermeli.
Turkmenistanda oran govi senagatlar doredip boljak mumkinchilikler bar. On ustunede "foreign direct investment" goshsan ana shonda hemme zat govi bolmali nesip bolsa.
Kellamde her hilli planlara bar velin bularin hemmesi "PLAN`da" :-) Yone mena oran uli umydym ve ynynjym bar. Nesip bolsa hemme zat govi bolar!

Azatlik???:) Nesip

Azatlik???:) Nesip edayedi-da hernaa..:)

hahaha

Shon uchin ULY HARPLAR bilen yazdimda :-)

editlendi.

editlendi. moderler mumkin bosa shu we yokardakyny pozayyin.

Nämehow editläp aýlanyp

Nämehow editläp aýlanyp ýörsüň, ýa maňa iş boljak bolýaňmy? Menä ýadap geldim, özüň aýyraý :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men-a name ayirmalydygyna we

Men-a name ayirmalydygyna we name uchindigine dushunmedim,durubersin hemme zat onkusi yaly.

"Dunya sowda Hukuklarini"

"Dunya sowda Hukuklarini" kim yazyarka?? Ony hem sheyle guramalar yazyarmika??

Iki adam dushunishyar, arada bashgalaram peydalanip galyar..

Meselem men bolgariyada bir firma bilen gurleshyan haryt alip satmak barada.. We bank ustunden iberilyar pullar. Dunya Sowda Sistemasina gora pullar hokman birnace bankin ustlerinden gecaymeli.. Puly her ustunden geciren bankam birzatlar utup galyar..

Oturan yerlerinden peyda gorup otyrlar..:)

Dunya sowda hukugyny World

Dunya sowda hukugyny World Bank yazyan daldir. Ony WTO yaly guramalar yazyandyr belki. World Bankyn hem (az) roly bardyr mumkin. Munyn yaly islerde kim bu ishe birinji girse sho goyyarda kanunlary. Son olary uygetmek ansat bolanok. Mysal UN-in(Birlesen Milletler Guramasy) 5 sany hemiselik (security member) agzasy bar. Amerika, Russiya, Angliya, Fransiya, Hytay. 1945 de UN gurlanda shular bar eken. Uytget uytgedip bilaysen. Indiya, Germaniya, Yaponiya yaly yurtlar biz sho 5 sinden namamiz kem diyip girjek bolyar, yone basardanok...

Garaz, shunyn yaly dunyani "represent" edyan, yada "represent" edyan yaly gorunyan guramalar girmeli girip bilsen. Sho yerdaki yokary wezipeli yerlere gelip bilsen gaty gowy. Taze UN, taze World Bank, taze WTO gurulasy yok mundan sonra...