Gelin doly adymyzy yazalin!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Oglanlar we gyzlar (Gyzlar we oglanlar),
Shu makalan "title"ndan name diyjek bolyanimi dushunendirsiniz.
Tmolympiadta kabir adamlar tanyzh gelyaler mana, shony doli anyklamak uchin shol adamlarin anketasina giran welin........ ADY: Mistar X we shuna menzesh zatlar.
Men-a yaman bir hili bolyan, shonun uchin tmolympiadin agzalarina yuzlenyan:
Kim infosynda yalnish maglumat yazan bolsa duzedayin! Yalbaryan. :)

P.S. belki biraz grubirak yazandiran, yone men yazmakda kan okde dal-da....

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

A name UCIN .Bir sebabi

A name UCIN .Bir sebabi barmy .

Yok-la gaty gruby zat

Yok-la gaty gruby zat yok..:)

ANONIM

Begli aga, dushunyanmi, barde bir zat bar, yagny: " adam oz dushunyan pikirini yazyar we oz ichinden sheyle pikir edyar "baa, myhmanlar men diyyan zadym bln razy bolman biler ya-da yalnysh pikir edip biler, shonun uchin anonim bolsun" (men pikirim)what do you think?

Kajdiy dumayet po mere

Kajdiy dumayet po mere swoyey isporchennosti..:)

PS: AUCA'lilar bolup yazishyanizmi? Hani AUCA hakda bir blog achinsana muncha bolanina gora.. Bu yerde ol uniwer hakda kop info almak isleyanler bardy...

Kajdiy dumayet po mere swoyey isporchennosti

hocam, kajdiy dumayet po svoyey mere globalizasiyi!!!

Hocam ?? :D

Hocam ?? :D

menina entak doguslyh

menina entak doguslyh hakynda sahadatnamam alyksyz:) adym entak belli dal,
yone kawagt gurrun beryarler Kakan senin adyna bashda kakamyn kakasynyn ejesinin ejesininmi, oza bir bir anyrymyzdakylaryn adyny dakjak bolupdyrlar "NOWYL" diyip, dakdyrtmandyrlar Herna Huday ejem dagylar.

Näme üçin? Manysy näme

Näme üçin? Manysy näme ol adyň?
Aý üýtgeşik atlyja bolardyňda :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Wah milkajik..:) Quote:

Wah milkajik..:)

Quote:

alyksyz

"alinmadik" has dogrusy..:)

Quote:

"NOWYL"

"Nogul" diyip yazilyar.. Hani aydilyar-a "nogul-nabadym" diyip.. Shol tirkesh sozun birinjisi bolmalimika diyyan mena.. Manysy bolsa nabat bilen sinonimrak bolaymasa..:)

nogul-nabadym,nahili

nogul-nabadym,nahili okalyaray nogul?

shol milkang yazishi yali

shol milkang yazishi yali okalyar, ya-da turkchedaki yumshak G harpi bilen okalyar..

ha ha

Gadyr wrote:

Wah milkajik..:)

Quote:

alyksyz

"alinmadik" has dogrusy..:)

sheylemiiiiiiiiiii:) yazjak dallay. men dogry yazsam onson sen name ishlarsin:)

Men aranyza sokulup

Men aranyza sokulup yazayayin Melike . Yalnyş bolsa düzedersinda . " Nogul " diyip yazilya g harpy azajyk yumşadyltp aydylya . " togalak " " dogumly " "süyji ,datly " manylaryny beryar .
Bir kiytap bardy "Atlaryn anladyan manylary " diyip daşy yaşyl kitap bolmaly .Men şol yerden seredipdim geçen münyillikda ...
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

"melike" dal; "milka" yagni

"melike" dal; "milka" yagni "milayim", "mahri", "gulnar" dagi yazdi ony!:)

Ay birhilek " Kilka " yaly

Ay birhilek " Kilka " yaly bolup durmasyn diyip "Melike " yazaydim .Melike nikli sahypamyzda agzabar barmydy ?

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Ay onga kilka diysengem

Ay onga kilka diysengem bolman durmazlay:)

ewway

ewway hazir bara howadan bir udary iberyan Size, indi namay mana kilka hem diyjek bolyanyzmy:) yoklay oynajak dallay, jyzyanyz

bagyshla..:)

bagyshla..:)

Mekan Arazmedov. nache

Mekan Arazmedov.
nache kishin yadynda galarka?

Yhlas ibn Nury:) dogry

Yhlas ibn Nury:)
dogry yazdymmay
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

yhlas bin Nury

oooo, yhlas aga, senem dirimi?

name yalnishlik bilen yas

name yalnishlik bilen yas tutdunyzmy?:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: " ha ha "
  • Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "ay maladis, haha"

haha

menem kawagt oho senem bamyn dirimin diyseler, name habar bardymy diyadim:)

:) yene de sen sen bol..

:) yene de sen sen bol..

bay menem gen

Quote:

Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: " ha ha "
Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "ay maladis, haha"

bay menem gen galyp yördüm munça telpek mana nirden geldika diyip... ka vagtlar kiçijik bir yazan zadynam telpek baryny toplayyaray...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

asmandan dushayipdir :)

asmandan dushayipdir :)

Yhlas, sen Mekan bn dogan

Yhlas, sen Mekan bn dogan dalmi, birin Arazmedov, birin Nuriyev?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"ibn Nury"= Nuyyewic

"ibn Nury"= Nuyyewic bolya-how :)

justin

justin türkmenlek:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :)))"
  • Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "shanik bolupdyr :)"

Dost..

Dost jandan yazypsyng... Yöne telpek bejek dal...
:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "emendirme de ber, al şuny beray ondo!"

Bärde Aly ... ibn Hattab

Bärde Aly ... ibn Hattab ýa-da halk arasynda has belli ady bilen Hattabyç ýokmyka?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

adamlar, menbu blogi belli

adamlar,
menbu blogi belli bir maksat bilen achdyma.
Siz barde yazysharsiniz diyip dal!
Gidin bashga bloglarda gepleshin!
:):):)

ha ha

adamlara oz acan bloklarynda yazylsa begenyaler welin, sen yazyalar diyip gynanyanmy:) yorin adamlar menin myhmancylyk diyen blogyma gidelin gybat etmage:)

Aslynda men begenyan, yone

Aslynda men begenyan, yone birazyjak bolsun "po delu" yazyshsaniz gowy bordymika diyip pikir edyan.
Beyle diysem, mana Mr.Strogiy diyip pikir edayman!
:)

ok mr. Strogiy!:)

ok mr. Strogiy!:)

Shatlyk diysem, familiyam

Shatlyk diysem, familiyam gerek bolar. Tozal 2006 diysem, haysy Shatlyk diyip sorarsyn. A klassdaky diysem, soragyna doly jogap berdigim bolar. ;)

Uly klaslardan meni tanayan

Uly klaslardan meni tanayan baryken-a!!!
i'm very proud of it.

Bilyan bashda salam dimelidim welin, hichden gich yagshi diyyaler!
PEACE>....

Quote: Bilyan bashda salam

Quote:

Bilyan bashda salam dimelidim welin, hichden gich yagshi diyyaler!
PEACE>...

Peace = Salam ? :)

Yok-ow!!! PEACE aslynda

Yok-ow!!!
PEACE aslynda parahatchylyk, yone men yali krutoy oglanlar shony "davay onda, saglygyn!" diyen maniyda ulanyalar.

PEACE..

doly adyny yazsan gyzlar

doly adyny yazsan gyzlar dync berenok,hahaha

COME CLOSER!

wah

wah wah edyan aladasyny munun, edil barde beyle daldir, bashga yerlerde biljek dal yone:)

Dost dogry diyyan. Ana

Dost dogry diyyan.
Ana goryanmi? Eyyam adyny yazmakan, biri gyzlari gorap bashladi!

Mylayim gaty gormek yokdyr!

ha ha

Gorarynay:) name goraman bir zat diyjek bolyanmy senem bir gyza:) duyele cagyrmaly oydyan senem:))))))

"PEACE aslynda

"PEACE aslynda parahatchylyk, yone men yali krutoy oglanlar shony "davay onda, saglygyn!" diyen maniyda ulanyalar".
Ay hakkatdan krutoyja ekenın,özüne gövnün yetıp "krutoy oglan"dıyıp bılyan bolsan :D

Men adymy kan halamok

Men adymy kan halamok,srazu sen özbekmı dıyp sorayalar.Ay yadayan herkıme düşündırmekten.Sonra "hawwa özbek men "dıyyan,ındı yakamdan düşdülermi dıysem. Onda"özbekçe bır zatlar dıy hanı "dıyıp başlayalar.Ay şo wagt ölesım gelıp gıdayya :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • OldBoy 1 telpek goyyar we yazyar: "Onda"özbekçe bır zatlar dıy hanı "dıyıp başlayalar"

hmm

atdas ekenmi bizler ?:P

ha ha hawwa atdaş yöne dertdeş dal

dertdeş dal,çünki oglana bu at gelşıp dur tm-de gyzda bırhılı o yokardaky yaly başlayalar,"özbekmı sen" dıye. Hawwa nalı onson atdaş.Jiv zdorov,çaga-çowluk gowydyra.Dayzalaryndan salam ayt.yıtıp gıtme:D

sen gysgacha...

eger özbek dal bolsan, "Melek" sözünden gelip çykya diyip düşündiray, şonda sana soramazlar özbekmi diyip! just try!
Melikemi ya Malika? Malika bolson namede bolsa soralar çydajak bol!
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

...

Muhamed ibn Ismail ibn Allaguly ibn Esen ibn Nyzam ....ibn ADAM gysgacha adym sheylerak!

2003 başkentden uçyrymy, hazir ankarada!
önden bari tanayanlarymaa, barde bilyan, bilmeyanlerim bar bolsa mundan sonra men şu diyip özüni tanatsa gowy bolor...
karimiz talypçylyk, ya nesip mikrobiologya ugurdan dowam...

PS: doly ady yazmalydymay, bagyshlan artykmaç maglumatlar üçin!
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

salih _akyüz

selam doğanlar,
benim adım salih.Türk'üm ,öğretmen'im.daha önce Türkmenistanda çalıştım.Türkmenceyi biraz anlıyorum.Türkmenistanı çok özledim ama gelemiyorum.geçen yıl gelecektim vize ve davetiye nedeniyle gelemedim bu yaz yine deneyeceğim.inşallah gelirim .
bütün Türkmen halkına selam ve sevgiler sunuyorum...hoşçakalın

braz daha...

Hocam siz haysi welayatda okatdynyz, işlediniz, hyzmat etdiniz, haysi mekdepde, belki sizi tanayandyrys Salih Hocam?

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Yashuly tanayas-a seni!:)

Yashuly tanayas-a seni!:)

abi "Salih Demir" bolup

abi "Salih Demir" bolup cykyamysh diyyami? :))

ay gönderayyerıs bır davetye ne olucak

Ay hocam geregınız davetye olsun,gönderebılırdım ,ama bıraz beklemenız lazym.En az 3 ay.Yogsa hiç sorun degil

METAMORPHIC

AY dost ansatrak adyn yokmay sen,men melike dal adym temboleye Malika dal.Hakyky adym özbekçe at ,ondan prıkol tutyalar.Ay menem name hawwa özbek dıyıp geçıp gıddayan :D

özbekçe at bolanda

özbekçe at bolanda gülmeli diylen zat yok.
sen ol gülyanlere üns berme.
onyn yaly adamlar heryerde bar.
özbek bol, ors bol, ermeni , azeri bol, sen yene-de ildeş, we türkmenistanlydyrsyn.

_________________________________________
Garry oglanjyk...

PATRIOTÇAGA...

tüweleme muratjan... şeydip yatladyp dur, yogsam milletimem yurdymam garyşdyryan mena :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

bara adym...

Muhamed diydima.. "2 m" bn ahyryna "t" goysanam bolar, yöne men şuny hasam halayanda...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Ol adyn in yerlikli

Ol adyn in yerlikli yazylyshy, asyl eyesinin adynyn yazylyshydyr, Mogamed, Muhammet, Muhamet...Yary bosh atlar.

yazaymaly ekenin...

in yerlikli yazylyshyny yazip goybermeli ekenin... araplarda
Mohammad, sheyle bolmaly şuny diyjek bolyangmy?

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Quote:

Quote:

in yerlikli yazylyshyny yazip goybermeli ekenin

محمّد, boldumy ? :))
Oyun 1 tarapa.
M'in ustundaki oturjyk "o" dalde, "u" sesini chykaryar diyip owrendim mena, yone m'nin ustundaki chyzyjygy a'ya yakyn chykaryanlaram bar, e'ye yakyn chykaryanlaram, shon uchin latyncha yazylanda ikisem dogra den dereje yakyn bolup biler, edil dogry bolmasa-da...Menin ozuma "Muhammed" ya-da "Muhammad" yazylsa dogryrak goryan, "t" dagy anyrda hich hili yoga...

P.S. Yokardaky gornushlerini birinde "g", beylekisinde "t" bolany uchin birhili goryan, yogsa Turkmen dilinde sozun sony d yaly achyk chekimli bilen gutaranokmy namemi, shon uchin d'ni t' eden bolup bilerler.

...

namede bolsa mena oz adymy orslardan eshitsem in gowy goryan, olar yaman gowy edip aytyalar!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Sen govnune yarayan zatlara

Sen govnune yarayan zatlara burnumy sokmak niyetim yok, herkim isleyshi yaly aydylmagyny halap biler, yone adyn asyl gelip chykyshy, kimin shanyna shuncha asyrdyr chagalara berilishi hem belli 1 dereje-de mohummika diyyan, olar yaly adamlaryn atlaryny basharsan shona yuzlenip aydylan sheklinde aytsan govy bolaymasa, shanyna adyny dagy alanyna gora.

...

sen "muha" diyanleini aytjak boldunmy? menem sheyle yüzlenyan adamlary yigrenyan...
yöne orslar birhili yumşak edip "Muhamed" diyp aytyalar men şony diyjek bolupdym!
onsonam mena şu adymy üytgetmegin aladasy, hiç blmanda gowa dal köplenç gowy niyetli bolmagam başaramokd...
ay bolyada çagalarma at berenmde, daşamasy agyr atlar bermejek bolornda!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

men bratogumun ady MUHAMMET

Biz MUHAMED diyyas,oda kan MUHA diyseler halanok.

SAGJA BOL

SAGJA BOL