Durmusda name zatdan gorkyarsynyz ?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Belki kabirleriniz ucin bu samsyklyk bolmagy hem ahtimal .Isleseniz yazmanam bilersiniz. Mena yone kellame geldi welin seyle beraydim soragy .Ozuma durmusda enem-atamyn abrayynyn ustunden atanak atmakdan , yalan tohmetden gorkyan .Seylede yeke galmakdan .Yekelige hic cydap bilemok .Hatda komnatda-da yeke galyp bilemok .Edil yzymda biri duran yaly bolup duryar .Yeke bolan wagtym aydyma hinlenyan .Gyzlarada elmydama yeke goyman diyip azar kan beryan.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

 • Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "a men yekelik duygydan gorkyan"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gezek sizden belki sizem

Gezek sizden belki sizem paylasarsynyz.

maya men oglanlardan

maya men oglanlardan gorkayan esasanam tmolympiadyng oglanlaryndan sheyle bir , sheyle bir gyzlary owyanleri uchin
:)

__________________

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

imansiz gabra girmekden,

imansiz gabra girmekden, dunyade Allang razichiligina gowshup bilerche amal edip bilman olmekden we ahiryetin hasabatyndan oler yali "gorkyan"..

Yok aslinda gorkamok, yalan sozledim. Gorkyan bolsam durmushimi gaty unsli yashardim..

Ehh..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "onda gadyr aga sena ölümü köp yadyna dushurup geçiji keypleri öldüryansinizdir"

bu esasy ehirete degişli

bu esasy ehirete degişli gorkular.. selmonelk şu dunyadaki maddy gorkyan zatlarymyzdan sorapdyr oydyan..

men-a bu dunya degişli zatlardan birine yük bolmakdan gorkyan..

Gorkymyka senin diyyan

Gorkymyka senin diyyan duygyn ??

Tarakanlardan gorkanokmy ? :D

tarakanlardan yilanlardan

tarakanlardan yilanlardan gorkamok.. olardan tigsinyan we yuregim bulaşya :((

tigsinmek

tigsinmek namay?????
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

"Tisginmek" bolmaly oydyan,

"Tisginmek" bolmaly oydyan, "tyrsmak" turkchedaki..

tyrsmak bolanda gorkmak

tyrsmak bolanda gorkmak bolyarda
tisginmek bolanda- ürkmegin has az wagtda yüze çykan görnüşi öytyan:)
gorkmak > ürkmek > tisginmek öytyan:)
__________________________________________
no ashk no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay yuregim bulanya diyjek

ay yuregim bulanya diyjek boldym

Tirsmak edil gorkmak dala,

Tirsmak edil gorkmak dala, urkmek yaly bir zat dalmi name ??
Urkmek menin bilshime gora hayvanlarda ulanilyar, adamlar tisginyar, zinkildeyar we etc...

Mena kichirak mor-mojekleri halamok, gorkamok olardan, yone gelip-gelmanini gormamson, birden habaryn bolman durka chakyp/siyip gitse ennereda...Ulyrak zadyn name-de bolsa gelip baryanyny goryan, gachsa bolyar urmaga dagy guyjin yetmese, kichiler bolsa musmin sokan yaly bolup gelip, etjegini edip gidyalerda, son gorgi gorde otur.

siyend namay mergen görnüp

siyend namay mergen görnüp duryan daldira dyrnak yaljak siydik???,
:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Kabir mor-mojeklerin asyl

Kabir mor-mojeklerin asyl zaheri siydiginde bolyan ekeni, yatyrkan siyip gitse alergia dagy bolup bilyar, ya-da dodagyn zadyn chishyar...Kabirlerinin bolsa dyrnaklary hem yetikmish, t.e. ustunde yorap azajyk dyrnachakladymy, eyyam alergia berip bilyar. Kichiliklerine seretme sen olan, gaty erbet edyanleri bar ekeni aralarynda...

Akgul! "Eddunya mezraatul

Akgul! "Eddunya mezraatul ahireh.." Dunya ahiryetin mellegidir.. Hadys sheylerak, bilyansin.. Yazanlarim beyleki dunye barada gorky hawa, welin ol gorkularin sebabi bu dunyeden gechyanligi uchin bu dunya degishlidir diyip pikir edyarin.. Ahiryete degishli bolup name, gorkangda gorkmangda ol yere barangson uytgedip biljek zadyn barmy? Yok.. Diymek olar bu dunya degishli..:)

ozume bolan ynamymy

ozume bolan ynamymy yitirmekden gorkyan.

+ bashgalaryn mana bolan

+ bashgalaryn mana bolan ynamlaryny yitirmelerinden gorkyan.

menem innaning yagdayyna

menem innaning yagdayyna düşmekden gorkyan... inne, sapak arkaly köp matanyn başyny bir yere birikdirse de özi hemişe yalanaç... naçe gelşikli eşikler meydana getirse de özüne yekeje peydasam yok.. :(

Yalan töhmetden,syçandan.

Yalan töhmetden,syçandan.

Quote: syçandan.

Quote:

syçandan.

Adamlar! Turkmen dilimizin shu sozune-de bir sinonim tapyp bolmazmika? Birhili godek yali gorunyar mana! Ya dinge manga sheylemika?!

Ongler menem birhili pitiwa etman ulanyardim welin shol sozun koki yadima dushup chunnur oya batdym!:)

PS: Melike, senin shahsina degishli daldir bu yazanlarim, sanga erbet zat diyjek bolmadim, ulanma diyjek bolmadim, sogmedim etc..:)

"Dorjelemesen porsamaz"

"Dorjelemesen porsamaz" diyyalermi orslar ? :)

Adaty soz, her yana chekmesen chekilenok.

agzyma almagam birhili

agzyma almagam birhili gorunyar mana..:)

Sychany agzyna al diyyan

Sychany agzyna al diyyan barmy ? :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "kihkih..:)"
 • Abat 1 telpek goyyar we yazyar: "hi hi :)"

betay senem..:) Ol sozi

betay senem..:) Ol sozi agzyma almagy birhili goryan diydim..:)

Eý oglanlar nähilegaý?

Eý oglanlar nähilegaý? Agzyňyza almaňam, bermäňem, menden maslahat!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • esenalig 1 telpek goyyar we yazyar: "Agzyňyza almaňam, bermäňem, menden maslahat! Diyen sözüng üçin"

"Oglanlar" dal, "oglan" ...

"Oglanlar" dal, "oglan" ... Hahha :)))

povorot

Oglanlar, temani yaman erbet tarapa owuraydiniz oydyan!
Hazirrak bolayin.!

Kichi wagtym chagalar

Kichi wagtym chagalar bagynyn garawulynyn itinden gorkyadym, bir gezek kowalanda shondan gachjak bolup nahili beyik divar'dan bokupdim, balagymyn dizini yirtip, tirsegimi dagy sypjyrdyp :))

Edil shu wagt shol "gorky" duygysyny duyduryan zat kellamde yok, belki 2-3 sany sigan elleri kerpichli zatly kowalasa tazeden dorarem :))

Gorkýan zatlarym: 1. Twin

Gorkýan zatlarym:
1. Twin Piksden kiçikäm gorkýadym
2. Gurbakgadan we ony basmakdan. Bir gezek üstüne basyp mylçygyny çykarypdym bilmän, nähili ýürek bulanjy.
3. Beýikden. Beýik ýere münseň içim geçjek bolýa :D
4. we käbir ýene bir zatlardan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ay menina gorkyan zatlarymy

Ay menina gorkyan zatlarymy sanasan sogaby bar diysenem boljak, sonky dowura hasam gorkak bolupdyryn,
biri:hassa bolup birinin elinde yatmaklykdan,
_____________________________
Gozi uly suzse bolar, agzy gin buzse bolar, burny uly name etse bolarka:)

:)

bu dunya degishli mashgalamyn abrayini gorap bilmezlikden (biabraychylykdan) buda manevi. maddy taydan seretsek gorkyan zadym yok :(

jyndan ______________________

jyndan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mena sonam sakyrtgadan

Mena sonam sakyrtgadan pisikden hem-de olmezden on kelemami cowurip yetismezmikam diyip gorkyan .

olyancan

selmonelk85 wrote:

olmezden on kelemami cowurip yetismezmikam diyip gorkyan .

olyancan garashmak name gerek, hazirden cowurip goy
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Ay her zat wagtynda

Ay her zat wagtynda cozulse gowy dami name :)

??? dushunmedimle, kelemani

??? dushunmedimle, kelemani dine oljek vagtyn cowurmelimi?
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

hmm

selmonelk85 wrote:

olmezden on kelemami cowurip yetismezmikam diyip gorkyan .

shundana menem sonky wagtlar gorkyp bashladym, arada erbet Kamazyn onune colashdym, shonda gorkjygyma waaaaaaaaa ejeeeeeee Allajaaaan diyip gygyryan yene-de iki sekunt saklap yetishilmedik bolsa arkayynja gidyadimay, Herna Huday Kamazyn ustunde hic zat yok eken, ustunde gruzy bolan bolsa hicem saklap bilmezdi diyyaler, ozumi ele alamdan son pikir edip goryan, shol bada nasmert bolan bolsam hicem yetishmeyardim kelemami cowurmek hatda yadymada dushmedi shol pursat

senem zatdan gorkjak ekenin

senem zatdan gorkjak ekenin bar-a:))

a men bolsa, ehh, gorkmayan zadym barmy:)

hazir 1 zatlar tapyp goyayin men hem :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"kelle çöwürmek" name

"kelle çöwürmek" name zat??
kelle çöwürmesen name bolyarmy?? name üçin beydilyar??
ilkinji gezek eşidyan.
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

"Kelle chovurmek" dal Myrat,

"Kelle chovurmek" dal Myrat, "Kelemani chovurmek". "Kelimei shehadet"-i aytmak/gaytalamak bolyar. Turkmenchilige musulmanchylykdan gechenson, 1'ni oldurmeli bolsalar, onda oldurmezden onurti "kelimani chovur" diyyaler. Hokman oldurmek dal, umuman oljek bolup duran adam gorseler aytdyryalar.

maya

maya bu nabolush??

* Log out

Oyde kim bar?
Edil shu wagt 8 sany agza we 6 myhman bizde otyr.
Icerdaki agzalar

* tuana
* vVv
* islam
* selmonelk85
* selmonelk85
* el_mariachi
* selmonelk85
* ahmedi2008

gorkmajak bolup uyshup gelip bashladin oydyan??:))

tuweleme

tuweleme entegem gara chynyn bn mi??

Oyde kim bar?

Edil shu wagt 6 sany agza we 8 myhman bizde otyr.

ay oz-ozum gulup hezil etdim oydyan:))

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! hahaha ay senem tapyanay :)"

al sana Mayadan guychlisem bar ekeni:P

al sana Mayadan guychlisem bar ekeni:P

Oyde kim bar?

Edil shu wagt 11 sany agza we 6 myhman bizde otyr.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :D"

oglanlar kan gabat gelenokla

oglanlar kan gabat gelenokla beyle yagdayda..

Ya gyzlar has guyclimika?:)

hay

hay vVv ikimiz-a ikisinde hem bar ekenik:) menem birzatlardan gorkup bashladim:))

kopirak basayypdyryn

kopirak basayypdyryn oytyan
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Yoklay gorkmajak bolup dal

Yoklay gorkmajak bolup dal .Muna HTTU-nyn ineti diyerler :D

size de mana görnüşi yaly

size de mana görnüşi yaly görünyan eke na:)

men bolsa igneden (ikol)

men bolsa igneden (ikol) gorkyan..
kiçikam mekdepdekam "igne urdurmaly" diyip gapydan biri gelyardi welin; derew yürek urşy üytgap başlayardy. şol hassahanan hem üytgeşik dermanlar sebaplimi ysy bolyar; şeylak giremde; yürek urşy üytgeyar birhili.
gorkyan zadym; yakyn adamlarymyn ayrylmagy. özümin ölümimden hem gaty gorkyan.
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

menem bir zatdana gorkyadim

menem bir zatdana gorkyadim oydyan, yadime saljak bolayin...
ha sonky dowurler men yadim gaty erbetleşipdir, indi unutmakdan gorkyp başladym, hemişe iki işli edyaley...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

unutmak ... men in erbet

unutmak ...
men in erbet tarapym...
esasanam nomerler,atlar,san bn başlayan ahli zat,yaş toylar..

kawagt jübimdaki açaram nirdeka diyip gözleyan,kaaaawagtam yylda 2-3 sapar gözümdaki oçkimi gözleyan:(
düyn name iyenimi asyl ölsemem yatlap bilemok:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

1

el_mariachi wrote:

unutmak ...
men in erbet tarapym...
esasanam nomerler,atlar,san bn başlayan ahli zat,yaş toylar..

kawagt jübimdaki açaram nirdeka diyip gözleyan,kaaaawagtam yylda 2-3 sapar gözümdaki oçkimi gözleyan:(
düyn name iyenimi asyl ölsemem yatlap bilemok:(

:)

Men duyn iyen naharyma bilyan. Yone, indi onkusi yaly adam atlary yatlap bilemok. Kawagt, in yakynlarymyn (dost, tanysh, garyndash) adyny unudyan. Sonky dowur ,bir ish sonky gunu "deadline" kellamde tutmak kynlasyp baslady. Her 2-3 gunden bir "deadline" gelyar. Kawagt oturyp pikirlenyan, "shu gun bir zady ha etmelidim, nameday shol?" diyip.
Ishleri awtomaticeskiy edip basladym, nahary ajyganyn ucin dalde gunde 3 wagtyna iymeli bolanyn ucin iyyan, yada ertirlikde duz we sheker bir zada ulanmalydygyny bilyan, chaya duz goshyan :)

PS- Tema gaydyp gelsek. Mena bilemok nameden in kop gorkyanymy. Yone olum(dine senin dal yakynlarynyn hem) bolaymasa...

atlaryny yatlap bilman

atlaryny yatlap bilman kösenyan mydamada...

işdeş erkeklere- aga,başlyk..
gyzlara-uya,anjelina jolie,Jessica Alba...
kursdaşlar gaty kan,köpüsine 1 agyzdan -amele-işçi diyyan
stajyer...:)

yada menzedip goyberyan 1 kursdaşyn ady Feyzullah welin her gezek ady yada düşman Sadettin,Abdullah diyyan:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

A bu birden erbetlesse

A bu birden erbetlesse .Yanyndakylaram unudarsyn diyip seni alada edyan :)

men shu gunler mashynlardan

men shu gunler mashynlardan gorkyan gownume bolmasa mashyna kakylayjak yaly bir hili yola chyksam sheyle koryan

Gorkmasana bezle .Bolmasa

Gorkmasana bezle .Bolmasa meni zanznda alyp giday.Security bolup islap bilrdim"

Odinochestvadan

Odinochestvadan gorkyan.

Life is just so wonderful!!!

Çekirtgeden birem

Çekirtgeden birem lenneçden gorkyan.

sebap name?! "Elinden we

sebap name?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bilmedim agam, çagalykdan

Bilmedim agam, çagalykdan galan gorky. Entagem geçenok.

Menem kichirak wagtlarym

Menem kichirak wagtlarym lennech'den gorkyadym, yone 5-nji synpda lagere gidipdim 3 hepdelik, Hywat diyen yere, anyrda-da dagdan gaydyan cheshme zat bolanson lennech doly ekeni, bashda gorka gorka, son ahyry birini tutdum, 2 sany nemesi bilen elimi gapjapdy :)) Menem shondan son arym galan yaly, tutha tut, olarynam arkasyny we shol gapjayan "ellerini" goparyadyk, arassalap zat edip, sonam guradyp saklayadyk :))

ey way, lennech pahyrjygyn

ey way, lennech pahyrjygyn ishini gorupsina :)
menem shol Hywatdaky lagere barypdym. owadan yer, esasanam yazda. yone mor-mojek bary bardy..

toba

toba toba
-----------------------
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Hmmm,her kim bir-zat

Hmmm,her kim bir-zat yazypdyr,aydyan zatlaryndan elbetde gorkyandyrlaram,yone in kop gorkulyan zatlardan yazmandyrlar:garyplykdan,garrylykdan,keselden,yakynyny yitirmekden,kritikadan we olumden.

wiii

wiiiii men yazdyma hassa bolup birin elinde yatmaklykda diyip, shol keselden gorkdygym bolarda:)

shu altysynyn in nejisi

shu altysynyn in nejisi kritika.adamlar name pikir eder diyip koplench goze gornup duran dogry zadam etmeyarler.Obalarda "name alym boljak bolyanmy?"-diyerler diyip okamayanlar bar.bazarda aylanyp-aylanyp gozlap tapan koynegini chalaja uytgeshik yeri bolsa,il name pikir ederka diyip almayarlar...kop kishi kritikadan sowukganlylygy yitiryarler we yalnysh karar beryarler.shon uchin ilin pikirine garshy gitmani we oz bilenini etmani owrenmeli.Hemme zady il yaly etsen ilden name tapawudyn galar?

Ýöne beý diýseň

Ýöne beý diýseň kritikanyň gowy tarapam köpä!
"Il näme diýerkä" diýip biziň gyzlarymyň köpüsi şarrygyny çykarman gezipdir, milisiýa zada kän ýüz tutman ogurlyksyz gezipdirler ýyllar boýy, adam öldürmek ýaly agyr jenaýatdan...
Kritika gaty gowy zat, hatda kritikanyň bolmadyk ýerinde gowy eserem bolmaýa. Ylym durşy bilen kritika, bir zady öňe sürseň, şoň dogrulygyny alymlara subut etmeli.
Seň aýdýanyň kritika dälmikä diýýän. Ol eýýäm gepden çekinmek. Meň pikirimçe kritika nejis dälde, ajaýyp zat.
Her adam we her edilen iş belli bir wagt kritika edilmese, özüne zyýanly. Prezident kritika edilmese edenini edýä geziberýä, adam kritika edilmese, ulumsy we "meňki dogry" bolýa. Kritikasyz öňe gidişlik tekiz ýok.
Ylalaşamok. Mümkin bolsa, -1 telpek ýazanyňa
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hawa aslynda kritika gowy

Hawa aslynda kritika gowy zat,yone kritikadan gorky nejis zat.prezident yaly adam kritikadan gorksa dagy hich zadam edip bilmez,hemishe kritikovat etjek tapylar.kritika aslynda dineje birinin pikiri.PIKIR.ondan gorkmaly dalde,gaytam shony ulanmany owrenmeli.

Quote:

"Il näme diýerkä" diýip biziň gyzlarymyň köpüsi şarrygyny çykarman gezipdir, milisiýa zada kän ýüz tutman ogurlyksyz gezipdirler ýyllar boýy, adam öldürmek ýaly agyr jenaýatdan...

ay yok,muna goshulamok,menin pikirimche ilin gepinden gorkup dalde,oz poryadochnostlyklary uchin ogurlan yada adam olduren daldirler.Bolmasa hich kimin bilmejegi yagdayda ogurlabermeli,adamam oldurubermeli.O dowurde dagy bilmegem kyn.

Hawa... Jenaýat barada

Hawa...
Jenaýat barada dogry aýdýan bolaýmasaň.
Ýöne ar-namys we gelin-gyzlar meselesinde "il näme diýer?" diýlen sözler az aýdylmandyr.
Edil şol sebäpli bütin SSSRiň halklary ýubka geýende türkmen geýmändir belki-de, biziň köp däplerimiz şol abraý meselesine daýanýa, "ile görünmek" meselesine
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

birem bir anketada,in kop

birem bir anketada,in kop nameden gorkyanyz diyilende erkekler in kop kel bolmakdan gorkyarlar ekeni:)

Gorky daldirle ol duygy,

Gorky daldirle ol duygy, yogsa kel bolany bilen yuregi yarylyp yatana gormedik...Belki sachyny darap otyrkan 1 gysym sachyn eline gelse gorkarsyn "olyanmay ?" diyip, yone ondan onurti, kem-kem'den bolyan kellik'den gorkup yatan nabileyinda...

Mena öylenienimden son

Mena öylenienimden son gelinimin inirdisinden gorkyan .Şu ayal maşgalalar bir inirdap başlasa goymany bilenoklarda eneklerine jan dakylan yaly :))

---------------------------------------------------

Ay yoklay gaty beylede dal

Ay yoklay gaty beylede dal .Belki sana dusany gowy bolar .Gaygy etmesenize .

Senem gyzsynda, nireden

Senem gyzsynda, nireden biljek edil beyle bolup-bolmanlygyny ?? Gep govylykda dal, ayallaryn kopusinin tebigatynda bar yaly shu mesele, gaygy et-etme shol 1 zat, sen ya men diyenim bilenem duzelmeyar..

gowunlik beryar-a ol..:)

gowunlik beryar-a ol..:)

Ay seyle bilyan .Ozumem

Ay seyle bilyan .Ozumem gowunlik beremok .Cunki menina ejem beyle ayallardan dal bolansonseyle yazdym .Inirdan wagtyna dusamok .Hudaya yuzde mun sukur .Onsonam name sebapden siz hemmeini bir ayakdan suren bolyarsynyz .Hatda birsany agacdan yekejede beylekisine menzeyan yapragy tapmak kyn ahyry.Ustesinede in yonekez,goze durtulip duran 5 barmagymyzam den dala .

Ejen innirdisini sana

Ejen innirdisini sana eshitdirermi edayende-de ?? Hemme ayalam gulagyny gurudyar, kabirleri az, kabirleri kop, yone "beydenok" diyip bilmersin...Bolmanda gyzlara gora ol "innirdi" ya-da gulak gurutma daldir, yogsa ozlerinden bilip etmezdilerem belki, shonun uchin barde sozi oglanlara, hasam govysy oylenenlere bermelimika diyyan, siz isleseniz erkek adamlarda bar hasap edyan "erbet" hasiyetlerini sanap bilersiniz...

yokardakydan dasarydyr .

yokardakydan dasarydyr . Bormy!
Mergen men senin bilen ylalasamok .Men sucaka cenli senin yazyan kritikany okap gelyan we hayran galyan .Onam sebabi sen name ucin butin ayal-gyz milletini yazgaryan .Mena tekiz dusunman gecdim .Kamahalam yazan yazgylaryny okamdan son ozumin gyz bolup dogulanyma pusman edyan.Yagny sol dereja cenili yetiryan .Sende zenan miletine bolan yigrenjin sebabi nameka ? Sen gaharlanmada ,yone jogap ber .Suny yazamdan son monitoryn anyrsyndan kellani cykaryp bogasyn geljeginam bilyan .Gaharlanman jogap ber bormy .Men urusmak zat etmek islamok .Dine bilmek isleyan .

maya bilemokmy menden

maya bilemokmy menden soraymala sheyle nakylama bar
"pishik ete yetip bilman porsy diyyarmish"

____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Selbi, sen meni sunnet

Selbi, sen meni sunnet toyumdan ya-da 2-3 yashymdan bari tanayana dalsinda ?? Sheyle bir gurleyan welin, hamala ejemdenem govy tanap, illerinem senden soramagyny dagy isleyan yaly ??!!

Eger garshy jyns'dan bolan adamlary "et"-e, meni pishige menzedyan bolsan, we pishigin bar arzuwy ol etlere yetmekdir oydyan bolsan, onda menin yetip bilyan "et"-lerimi goren badyna, gije gunduz "menem pishik bolaysadym" diyip arzuw edip bashlardyn, ynanay mana !!

ishimi gorupsinga allajan

ishimi gorupsinga allajan gepletmez yaly etmansing
men sizi pishige mengzedemok, yone sheyle nakyl bar
sheyle bir ozungi bir owyangmi yada menging gownume mi?:)

_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Gyzlara "el yetirip" bilyan

Gyzlara "el yetirip" bilyan bolmaklyk, sana gora ozuni owmek uchin yeterli sebapmi ???

yokardaky yazangyng edil

yokardaky yazangyng edil ozungi owyan yalak
____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

"Yalak" bolup biler, yone

"Yalak" bolup biler, yone gerek bolsa azajyk kellani agyrdyp okap gorsen, owunmek dalde belli 1 yagdayi aytmakdygyna dushunersin...Belki !

hey mergen aga sizem pishige

hey mergen aga sizem pishige mengzedip bolarmy, pishige bir gezek depengde jany chykyar,
men sizi haky ky turkmen itine mengzedyan :)
arysyny gidirmezek :)

__________________________

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "ay Mergeeeen=)) hahahahaha"

Herkim oz an-dushunje

Herkim oz an-dushunje derejesine gora edyar menzetmeleri, mena genem gormedim adama menzetmanini, adamy goryanchan olam ozun yalyrakmyka oytmegin adatyrak :)))

diysen diymesen

diysen diymesen selbishka beter bet pirkol tutyar.. samsyklyga salyp name diyesi gelse diyip galyar=)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aydyan, 同意 :))"

Chynymy aytsam menin

Chynymy aytsam menin topugyma-da chykanok beyle zatlar, yone onun yiti zehininden chykyan gepleri eshitmek we biraz gulmek uchin dovam edip otyryn :)))
"Prikol tutmak" problema dal, ol prikolyn yzynda durup, jogabyna-da jogap tapmak problema :))

:) _______________________ AL

:)

_______________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

ojukdirmangda islam aga biz

ojukdirmangda islam aga
biz gyz pahyrlar bir zat diyip aytmaly borsa :)

___________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

diyjek zadyny birzatlar

diyjek zadyny birzatlar diyip dalde arkayın diyibermeli seşbişka.. gorkma :D

Kichi wagtlarymyz mekdepde

Kichi wagtlarymyz mekdepde gyzlar kellamize zada ursalar "Gyzyn urany, Hudayin bereni" diyyadik welin, goni goyyadylar :D Barde-de shol usuly ulanaysammykam ? :)))

" gyzyng urdugy hudayyng

" gyzyng urdugy hudayyng bereni" mena bu nakyly ynanamok nyone oglanlang toslamasy :)
______________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

akgul sagja bola arkamy

akgul sagja bola arkamy allanyng uchin:)
yogsa barysy ary chosan yaly etdiler :)
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

bolyar:)

bolyar:) sen diydin gutardy:)

hana arkanda akgulem bar:P arkayin yaziber indi:D

Selbişka-da Mergen

selbishka wrote:

men sizi haky ky turkmen itine mengzedyan :)
arysyny gidirmezek :)

Selbişka-da Mergen agadan gorkyan eken:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

gynansakda men gorkamok men

gynansakda men gorkamok men sylayan :)
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

buwww

selbishka wrote:

turkmen itine mengzedyan :)

buwww, sylap bilipsiniz:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

bilemok siz turkmen itine

bilemok siz turkmen itine nahili garayanyngyz meng pikirimche turkmenistanda ing halanyan janawer ila sho yetip bilenok
:)
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

onda Mergeni turkmen itine

onda Mergeni turkmen itine menzedip ony in halanylyan janawer we elyetmez yaly gorupsinda ? :) ay yok, hich kimi hich zada/birine menzetme, hersi ozi bolsun!!

Men bu yazgyny gormandirin,

Men bu yazgyny gormandirin, shondan jogapsyz goyandyryn.
Nireden chykardyn mende zenan milletine bolan yigrenjin bardygyny ?? Ya belli endiklerinizi tankyt etmek bilen yigrenmek sen uchin 1 zatmy ?? Ejen sana "gyzym sen eydyan, beytmek bolanok, etmejek bol" diyende ona-da "sen meni yigrenyan" diyyanmi ?? Men sen ejen dal, yone maksadym ejenki bilen bir, t.e. belki kabir hasiyetlerinizin/endiklerinizin halanylmayandygyny gorkezip, belli 1 derejede bolsa-da olary duzeltmeginiz.
Hemem gayrat etde oz chykaran netijelerini menin sozlereme dayama, t.e. "ayal gyzlary yazgaryan" yaly gurrunler etme, sebabi duybinden yerliksiz gep we menin yazyanlarymyn denindenem gechenok, men etsemem ayal gyzlaryn kabir hereketlerini, endiklerini we sh.m. zatlary tankyt edyan, umuman ayal gyzlara garshy(jyns hokmunde) ichimde hich hili yigrench yok, bolubam bilmez, sebabi men ejemem, gyz doganymam, beyleki gyzlaram halayan we nesip bolsa gyza-da oylenerin. Dushnukli ??
Men hich hili gaharlanamok, yone menin tankytlarymy uyshurip, barsyny mende yigrench'den doran, subjectiv 1 zat edip goyushyn adalatly hereket dal, sebabi men ayal gyzlaryn waspynam az edemok, gerek hasap edenimde olara nameler borchludygymyzy hem yazyan.

Agzyndan Huday eşitsin

Agzyndan Huday eşitsin diyyyami gyzlar ? " Gatu beyle dalle " diyip azda kande boynunuza alyanynyz gowy
İn azyndan sen beyle dalsin dogry gerek ? Yöne durmuşa çykyp ütgayme senem :))
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Gelninin uytgemeginede

Gelninin uytgemeginede yuzde yuz baran yeri we yigidi tasir edyar .

Be şu gyzlar gep

Be şu gyzlar gep alyp galmajak bolup herzet tapyalar:)) Sen diyyaninema dogry weli inirdemek ayal maşgalanyn ruhynda bar diysem yalnyşayarmykam .
Erkek adamlar giniş bolyar zenan maşgalalar bolsa edil beyle dal ,yzlaryndan yagy çozup gelyan yaly gaty howlukmaç hereket etmani halayalar .Hemmesem şondan bolaymasa diyyan mena ...

Yene yokardaky yaly

Yene yokardaky yaly toslama .Belkide size dusyanlar seyledir .Erkeklerinem icinde yzyndan yagy kowalayan yaly hereket edyanler az dal .Sonam bir bilseniz gowy bordy.

elbetde oglanlaryn

elbetde oglanlaryn içinde-de bardyr howlykmaçlary men yok diyemok .Zenen maşgalalar dineje özleri howlukmaç bolsalar bir tarapa weli yanlaryndakynam şeyle etjek boluşlaryna düşinip bilemok .
O diyenlerem bolmanson başlayalar jynnyl jynnyl edip :))
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

onda oylenmede

onda oylenmede :)
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Selbish munyn kime

Selbish munyn kime degishla ..:))))))))

oldBoy a

oldBoy a aytyan
____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Şeydayermikamay erbet

Şeydayermikamay erbet pikirem dal
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

ichim

ichim yanaydy
:)
___________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

burnuny

burnuny dişle:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ALL MEN ARE IDENTICAL. NOT

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Ayaldyrda,inirdar goyarda.

Ayaldyrda,inirdar goyarda.

meng pikirmche ayyalar yone

meng pikirmche ayyalar yone yerik ingirdemmeyarler
ingirdetyarler :)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Sen oylendinmi eyyam, ya

Sen oylendinmi eyyam, ya indi oylenmelimi?!
Ondan gorkmayan barmyka:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yokla atam sizden ön

Yokla atam sizden ön bolmaza :)).Yöne gaty gija galman , indiki gyşlary yeke geçirmek kynyrak düşyermika diyip gorkyan,bilyanize tm de gyş aylary sowyk bolup başlady .Şon üçin sizem çaltlasanyz gowy boljak :))

ay ol ata diyilyane

ay ol ata diyilyane garashma, menden sanga maslahat..

Mujerret otersin!..:)

Duyduryşymyza berdik

Duyduryşymyza berdik :))
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Hmm...

Başda Alladan songra bolsa Kakamdan gorkyan...

Kakalardan gorkmaly dal,

Kakalardan gorkmaly dal, olary sylamaly, ayry hormat goymaly. IMHO !

Hmmm...

Dogry diyyang welin sylagyngam bir görnüşi gorkmakdan gelyar. Köp ynsan gorkany üçin sylayar.

Gorkydan gelyan hormat ol

Gorkydan gelyan hormat ol adamdan gorkmagyny goyan wagtyn yitmezmi eysem ?? Kakandan nache yashyna chenli gorkup gezersin ?? Men pikirimche gorky bilen hormat bolmaz, sebabi olar gorkmagyny goyan wagtlary asgerman bashlarlar, onson hormat goymaklaryna garashybam oturmaly dal..

Alladan gorkyanyn gowy

Alladan gorkyanyn gowy .Yone kakamdan diyenin birhili .Kakadanam bir gorkarlarmy .Ony Mergenin aydysy yaly sylamaly .Basyna tac etmeli .OLar kyn gununde hemayatcyn ,maslahatcyny ahyryn .

A) Allahym: 1-gynancdan; 2-ga

A)
Allahym:
1-gynancdan;
2-gaygy-gamdan;
3-ejizlikden;
4-yaltalykdan;
5-gorkaklykdan;
6-gysyklykdan;
7-berga batmakdan;
8-zalymyn zulmundan ezilmekden;
9-ynsanlaryn godek guycleri bilen yenmeklerinden we yrsaralmakdan Sana sygynyaryn!

B)
Allahym! Sana shu zatlardan sygynyaryn:

1-peydasyz bilimden;
2-titremeyan yurekden;
3-kabul edilmeyan dilegden;
4-doymayan nebisden;
5-aglamayan gozden!

Ynha, yokardaky sygynylanlardan men hem gorkmaly!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "agam, yazanlarynyzy okap jyklap gitdi.. bizem gorkmaly öza welin yöne nadip... yene yazayynmy şu yere... ha ha.. "

hmm

ata aga opuryp yazypsynla .bize laf dusmez artık...

mashgalada chaga bolsam,

mashgalada chaga bolsam, ozumden onurti ene-atamy yitirmekden gorkyan.. ozum durmush guran bolsam yan yoldashymy yitirmekden...

ozunden onurti ene-atany

ozunden onurti ene-atany yitirmekden gorkmaly welin, dunyade in ajy zat perzent olumimika diyip bilyan; perzent olardan on gitse, olara agyr degishi perzendin olary yitirenindakiden gaty kop esse kop bolmaly... shonun ucin, Kerim agam bir goshgusynda aydyshy yaly, (sozme-soz anyk bilemok welin) "oz nobatynda bu dunyaden otup git"...

Denzel Washington'yn oynayan

Denzel Washington'yn oynayan "John Q" kinosynda 1 govy sahnada-da "I don't want to bury my son, i want him to bury me" diyyara. Kop ene-ata chagasynyn yerine olmage tayindir, esasanam ejeler, yone durmusda "men oleyin sen direl" diyenin bilen boluberenokda.

dogry, perzent yitgisi agyr

dogry, perzent yitgisi agyr ene-ata. esasanam eklap saklap ulaldanlaryndan son dunyeden biwagt otse ene-ata jaylamagy nahili kyndyr..Kerim agan bu "omrume pent" diyen goshgusy onem yazylypdyr..shu yerde onda-da yazayyn shol sen yatlan bendini..

"Gözüñ sürtüp, merhum enäñ alnyna,
bir aglapdyñ, indi beri aglama.
Öz balañy eliñ bilen jaylama,
Nobatinda, mele yere siñip git!"

46 sany taze bolany uchin

46 sany taze bolany uchin girmekden gorkyan:)

gorkup nache gyzykly zady

gorkup nache gyzykly zady gachyrypdyryn.
Mergen vs selbishka+maya,birinji raund gutardy Mergen onde baryar:)

ps.oyun edyandirin,topulayman.
ps2.topulmagynyzdanam gorkyan ekenim:(

Gyyuw Garada barde hic kim

Gyyuw GaraDag barde hic kim ringe cykyp bokuslasanok .Gyrlysanok .Bokusy barda basga yerden gozle :)

topulma diydima bah!

topulma diydima bah!

ewway

ewway mayajan name bolyara:) her tuysli renkde yazmany owrenjek bolyanmy:)

Yoklay gozum biraz durli

Yoklay gozum biraz durli renklerede owrenissin diyyan .Yogsa sol dalin bellan demir yol diylish yaly bar yazyanym garda .Name gulen bolyan :))

way

selmonelk85 wrote:

Name gulen bolyan :))

way wayey urmaweri yone yylgyrandyryn, guldin diyip depjegemay shula:)

Yok janym depjekdal dine

Yok janym depjekdal dine sypalap onayjak :))))))))))

siza gowy sudya dal

siza gowy sudya dal ekeningiz :)

____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

illen çagasa bela yaljak!

illen çagasa bela yaljak!

Menä eden/edýän

Menä eden/edýän saýlawlarymyň ýalňyş bolup biljeginden çekinýän. Men bir zada ynanýan, adam karar edýär, netijesi bilenem ýaşaýar. Men edýän karalarymyň dogrumy däldigini bilemok, ýalňyşlygyndan gorkýan... :(
Şu wagta çenli umumy manyda gowy ýaly welin... soňkylar näderkä?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

itden oler yaly gorkyan

itden oler yaly gorkyan

Adamlaryn mana yalnys

Adamlaryn mana yalnys dusunmeklerinden .

Yolda masyn kakyp

Yolda masyn kakyp gidmeginden .Kop seyle yagdaya ducar bolyan.