başgaça

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

bilmedim, belki goldarsynyz belki garşy bolarsynyz.name-de bolsa pikirimi yazayin diydim. bu sahypa gowy, köp gowy zatlar bar.
emma şeyle sahypa bolsa, mysal üçin okuwçylaryn okayan ugurlary boyunça özara pikirlerini paylaşyp bilayjekleri web-sahypasy...meselem mugallymçylyk,inzhinerlik,fizika,medisina,filozofia...sebabi hemmamiz diyen yaly tm rayaty, okuwymyzy gutaryp baryp işlejek yerimiz türkmenistan. son şu taydan belki biribirimi tanap gitsek beyle-de "iş atmosferasyna" öwrenişmek ansat bolarmyka diyyan.özara öz ugrun boyunça dünyanin başga yerinde okayanlar bn pikir alyşmak men pikirimçe gowy bolarmyka diyyan.ugrumyzdaky tazelikler internet sahypalary,jurnallar,textbooklar,linkler...edil "kardeler arkalaşygy" yaly web-gurama yada tanyşlyk. meselem geçen ay bir oglana duşdym, tm'da telewideniede işleyar eken. şol oglana soradym name tazelikler bar diyip, olam: "prezident telewidenie işgarlerine ministerstwanyn üsti bn aşgabatda yaşama rugsat almak baradaky kanuna gol çekdi" diydi. gaty gowy zat. şul ugur boyunça gutaryp welayatlarda "ay bizin ugurda iş yok" diyip yörenler bar bolsa olaryn dykgatyna!!!
yene üstünde işlenilip biliner. men-a maslahatym şu dostlar. internet, wab sahypa zada düşünyaniniz bar bolsa şeyle sahypa açsak gowy bolar. hormat bn

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • kepderi 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy pikir"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogry Pikir!

Goldayan!
Peydaly!

menem jurnalist bolmali

menem jurnalist bolmali oz-a.. Ashgabada yelk yasaysammikam?:)

Umuman pikiri goldayan men-a

Umuman pikiri goldayan men-a welin bash goshup tehniki zatlari chozjekler tapilsa ichin doldurjaklar, yazgi goshjaklar az bolar oydemok mena..

Quote: ...meselem

Quote:

...meselem mugallymçylyk,inzhinerlik,fizika,medisina,filozofia...

bugalteriya bilen menejmentligem goshayynda
her kimin oz aladasy, kel gyzyn ar aladasy diyilyarmiii:) menem ozume gerek zady aydyp goyayyn:)

spektrumy gineldibermeli.kel

spektrumy gineldibermeli.kel gyz ar aladasyny etmese bolmaz-how

Terjimanide gossanyz hosal

Terjimanide gossanyz hosal bolardym :)

Bar zady icine alsyn!

Bolanyna gora bar zady icine alsyn hemme taraplayyn spicialstlermiz bolsun meselem: sport hususanda futbol bularam mohum zatlar.

Sen ugryn Medman'inkiden 180

Sen ugryn Medman'inkiden 180 dereje tapavutla Jemal :D

Menem bu pikiri goldayan.

Menem bu pikiri goldayan. azajygam bolsa web sahypasy tayyarlamak elimden gelyar. eger mana goldaw berip herkim öz pikirleri bilen mana kömek etseler web sahypa tayyarlamak kyn dal. esasy zat içinde nameler bolmaly?

Aslynda men şu wagt Türkmenistan barada web sahypa üstünde işleyan.yöne dynyançam gaty köp wagt gerek boljak.sebabi içinde yazjak yazgylarymy bir yerlerden almaly, tapmaly. surat gerek... baş sahypany tayyarlap bolamson barde sizdenem maslahat soramakçy.