Yhlas jigimjan doglan günün gutly bolsyn!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Jigimjan Yhlas doglan günün gutly bolsyn, ahli arzuwlaryn hasyl bolsyn! Herwagt saglykly günlerde doglan gününi görmek nesip etsin! Sen yalak jigim barlygyna buysanyan, men üçin sen dünyan in onat jigisisin, elmydamada şeyle bolarsyn!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Ýazgyň hili we dili üçin"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! amin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gutlyş!

gutlyş!

Yhlas, jigim: Biribar saňa

Yhlas, jigim:

Biribar saňa bereketli, haýyrly bir ömür bersin! Okuwyňda, işiňde, ähli haýyr amallaryňda başarnykly etsin! Islän arzuwlaryňa ýetirsin! Geljekde gurjak maşgalaňy(zy) (haýsy bagtly bolsa) hem, hadys buşdulygy bilen "Jennetden bir bakja" eýlesin!

Täze ýaşyň gutly bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "amin"

Doglan gunun bn

Doglan gunun bn Yhlas!

Yhlasjan doglan gunun gutly

Yhlasjan doglan gunun gutly bolsun, yashyn uzyn, janyn sag, ustunlikler hemran bolmagyny we Watanmyzyn in buysanyan ogullaryndan bolmagyny dileg edyarin!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "sag bolun, amin"

Doganyn nahili

Doganyn nahili gutlasa(gutlan bolsa), menem shona goshulyan :)) Yashyn uzyn, bagtyn achyk, gorjegin govulyk bolsun Yhlas..

gutlayan..:)

gutlayan..:)

Hawa, Yhlasjan jigim(!),

Hawa, Yhlasjan jigim(!), menem seni bu bagtly gunun bilen gutlayan... yokarda aydylanlara goshulyan... dine gowy, bahbitli zatlary arzuw edyan, davay bagtly bol ;)))

Senem bashladynmay jigim,

Senem bashladynmay jigim, inim diyip ?

Menem in gowy arzuwlara

Menem in gowy arzuwlara goshulyan! Doglan Gunun Gutly Bolsun Yhlas!

Yhlas, Doglan gununi

Yhlas, Doglan gununi gutlayan! in gowy arzuwlar bilen!

Menem gutlaýan

Menem gutlaýan :)
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ikimiz yaman gysga

ikimiz yaman gysga gutlayas-lay?!:)

Şu wagt ýoldan geldim, 140

Şu wagt ýoldan geldim, 140 km ýaly daş ýere gidip geldim. Öler ýaly ýadow... menä ýatjak gidip :)
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Yene birine YOK diyip

Yene birine YOK diyip bilmansin oydyan..:)

Hawa, şeý diýseňem

Hawa, şeý diýseňem bolýa... Gyzlara ýok diýmek hasam kyn düýärdä :)
Maşyny sürmek adamy ýadatmajak ýaly welin... beh, bu gün priklýuçeniýa bary boldy.

-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Yhlas nache yashadyn ?

Yhlas nache yashadyn ?

yalnyshmasam 18 yashady

yalnyshmasam 18 yashady

18 yaşatdynyz, entega

18 yaşatdynyz, entega yaşamali daldim velin...:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Sen ony "jan jigim" diyyan

Sen ony "jan jigim" diyyan Melika ayt, 1 hepde onunden bashladan shol :)

Melikejan, uyajigim(!), ne

Melikejan, uyajigim(!), ne döw çaldi size, beydip ile-güne gep bolup azara galmali dal ekeniniz:)
yene de size gaty minnetdar
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

:( bu name boldugay,Yhlasyn

:(
bu name boldugay,Yhlasyn doglan guni 13-nji aprel,entak dort gun bar.men gutlajak diyip arzuw edip gelyadim,bary puch boldy...indi tazeden achmalymy ya shu tayda dowam edibermelimi?

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • melike 5 telpek goyyar we yazyar: "Bagyşla,arzuvuny puç etmek ıstemedım."

wii, onda bizin gutlan

wii, onda bizin gutlan Yhlasymyz bashga Yhlasmy ya ? sen 13ne-de achsan temanda-da Gutlag tapylar-la..barde adamlar aylap gutlanyara :))

Gutlayan

Gutlayan!:)

Menem beylekilerinka

Menem beylekilerinka gosulyan !Bagysla kop yazardym wagtym az :(

Reschik, selmonelk85

Reschik, selmonelk85...

GaraDagyn ichini yakmak niyetiniz yok dalmi?:D belkem kommentleri okan dalsinizde goni gutlan bolup bilersiniz.. yone menem birhili boldum melikan beydenine :(

saytda birnace yhlas bar

saytda birnace yhlas bar dalmidi name? Melike bilen garadagyn yhlas'y shol bir kishimi?

hawa bir kishi..

hawa bir kishi..

P.S.
haha, millet kimdigini bilman gutlap yatirmika ya:P

"Aynani kim alsa alsin bize

"Aynani kim alsa alsin bize toy bolsa bolya" diyen yali boldy bu'ya!:)

Dogrymy aytsam

Dogrymy aytsam mena hichisinem tanamok::))Gutlamak gozy zat...

hawa

hawa olam dogry..

Quote:

Gadyr wrote:

Melike bilen garadagyn yhlas'y shol bir kishimi?

Bah, indi Yhlas'y paylap bashladynyzmay "Melikan yhlasy", "GaraDagyn Yhlasy" diyip ? Tuveleme, gyzyl elmi Yhlas'yn usti :)

Ichini yakma

Ichini yakma niyetima yok, yone onkydanam gysgarak bolsun diydim...birem in yokarda bizinkidenem gysgasy bar ekena:)Gutlayanyn taze wersiyasy Gutlysh::))

shu wagt

shu wagt ikimiz bashga dilde gurleshyan yalida.. ya men sizin name diyyaninize dushemok, yada siz meninka dushunenizok.. eger Yhlasyn doglan guni daldigi bilinenden sonam name uchin gutlayaniz diyip sorapdym aslynda?!

Gyyyw Islam gaty adamlaryn

Gyyyw Islam gaty adamlaryn ustunden kan gulyanle :) Oza kop gulen bir aglarama diyilyar .Bolyar indikide beyitmage caysmaly borda :)

kim menmi?? hachan??

kim menmi?? hachan??
wii yoklay ona gulmek diymese-ne, dushunishmezlik diyay:) men GaraDagyn ichi yanar oytdum sizin(Maya, Resul) shondan sonam gutlanynyza, yone ortada beyle yagday yok yali:) shonun uchin men biderek sokuldigim bolupdir oydyan, bagyshlan Resul aga, Maya:(

p.s.
yone Melika gelsek men ona sen ich yakyan zat diymedim, ol shonda-da ozune chekipdir oydyan.. men-a dine birhili boldum diydim we olam menin duygim:((

Menem pikir edishi yaly

Menem pikir edishi yaly pikir etdim:"bular name entagem gutlayarlaray?!ya oyun edyarlermi?"-tipda. siz nahili pikir ederdiniz/

ey menem hayran galdym,

ey menem hayran galdym, Mekan achman ol gyzyn achanyna. ay Mekan gynanyp oturma yene gutlamak kyn dal bize :)

Ay gep onda dal-how!:) Kim

Ay gep onda dal-how!:) Kim achanda namay? Hokman dogani achmali diyen kada barmi name? Garadag belki wagtyndan ir achilanina birhili bolan bolaymasa..

gepem shonda-da agamjan, ol

gepem shonda-da agamjan, ol yazypdyra "men gutlajak diyip arzuw edip gelyadim,bary puch boldy"... gepin gysgasy melike howlugypdyr, we agasynyn giryanini bilyara garashaymaly ekeni!

hany Yhlasyn ozi nireday,

hany Yhlasyn ozi nireday, YHLASSSSSSSS nirelerde aylanyp yorsin,

hmmm, men

hmmm, men barde:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Yhlas yetip gelyan doglan

Yhlas yetip gelyan doglan günin bilen çyn yürekden gutlayaryn.

Yaş toyun gutly bolsun

Yaş toyun gutly bolsun Yhlas . "Bereketli " yaşa ...

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

wii name yhlas melikenin

wii name yhlas melikenin jigisi mi?

ay garaz bu

ay garaz bu blog garym gatym boldy::)))

ana mekan online

ana mekan online şuwagt
mekan melike namaniz bolya?

dayzamyn doganynyn yegeninin

dayzamyn doganynyn yegeninin jorasy.

dayzan doganynyn yegeni

dayzan doganynyn yegeni "gyzmy" ya "oglan" ? :D

oglan

oglan

hemmaninize gutlaglarynyz

hemmaninize gutlaglarynyz üçin köp köp sagbolsun aydyan. Allajan sizden razy bolsun.
2-3 gün son tazeden, hakiki doglan günümem gutlarsynyzda
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

gutlyş welin doglan

gutlyş welin doglan günleri önünden gutlamak moda boldy öytyan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

menem hiç zatdan habarym

menem hiç zatdan habarym yokdi. Azat aga(azik) çagirdilay, tmolimpiayada bir gir, üstünde gyrlyşyk gidyar diyip...:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Melikejan, size de öran uly

Melikejan, size de öran uly minnetdarlygymy bildiryan! sizinem edyan dilegleriniz kabul bolsun. Allajan sizi yakinlarynyzdan ayirmasin. yene bir gezek sag bolun
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

..... şu wagt yhlas jana

..... şu wagt yhlas jana şygy goşup otyryn ..bolan wagty çyrşaryn.. bir iki telpek eçilmezmika..:P

Jıgımjan

Ay jıgımjan sagja bol,bılyan bırazjyk ırrak yazaydym,emma ındı ta 16 çenlı gırıp bılmerın nete.Ay kawagt kabır yoldaşlaryn hasyetlerıne düşünüp bılemok.Name"jıgım" dıymek zapadlomy,hem nıyetımde Garadagyn ıçını yakmak yokty,hökman bır yazymdan many çykaryp mıllet duşmany edıp goyyanyzow.Şu tayda bır elım boş wagty hakykatdan sylayan ,öz jıgım bolmasada jıgım yalak govy göryan oglany gutlap bır yüzünü güldüreyın dıydım.Ay borlay ögrenışıp gıtdımlay,bunlara.

:)

:)

MUTLU NICE YYLLARA

Bu gün dogum günün oldugu üçün farkly ve özel oldugunu mu sanyosun sen?Oysa SEN benım ıçın sadece bu gün degıl her gün farkly ve özelsın. KARDEŞLIGININ,DOSTLUGUNUN,ARKADAŞLY GYNYN verdıgı keyfı ve mutlulugu anlatmam çok zor.Kalbım hep senınle güzel kardeşım.IYIKI VARSYN VE IYIKI DOGDUN

sagja bolun! 13ine, kan

sagja bolun! 13ine, kan galmadylay
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

bah tuweleme.tmolympiadda

bah tuweleme.tmolympiadda yhlasy menden gowy goryarler ekenow :clap::clap::clap:

We sonunda 13'i geldi :).

We sonunda 13'i geldi :). Yhlas, doglan günin gutly bolsun! Durmuşda hemme zat isleyşin yaly bolsun!

Yhlas doglan gunun gutly

Yhlas doglan gunun gutly bolsun,uzak omur,jan saglyk,arzuwlana yetmegi we keyik yaly gelin arzuw edyan.

garadag wrote: keyik yaly

garadag wrote:

keyik yaly gelin arzuw edyan.

Haysi ayratinliklari sebapli?:)

Melike aydypdyr eyyam,shon

Melike aydypdyr eyyam,shon diyeni yaly:)

keyık ayryntyly

keyık ayryntyly gelın-gyzlar:hıç gürlemeyan(kabır gelınlerımız yaly dyr-dyr edıp adamsynyn beynını ıymeyan),dıne ot ıyyan(maşgala ekonomıkasyny batyrmamak üçın),çalasyn(öy we maşgala ışınde şustryja)we owadanja(ıle çykanda utanmamak üçın)Yagny 4 ın 1. :)

gutlayan yhlas bally. gowy

gutlayan yhlas bally.
gowy arzuwlary dileyan.
1 gün ir boldy, giç boldy zyyany yokdyrdyr-da.. :)
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

gutlayan

gutlayan