Doglan Gunun Gutly bolsun Myrat (galtaman, CHE)

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Hemmelere!!!

Ertir bizin Hormatly agzamyz bolan Myradyn (Galtaman, Che-mizin) Doglan guni! Men bu gun achanymyn sebabi hem ertir men ishlemeyan, onson shu gun achsam zyyany bolmaza we birinji bolup gutlap yetisheyin diydim.
Ine menem oz gezegimde, hemme Agzalaryn, Myhmanlan adyndan we (jigilen adyndan :D) yetip gelen 20 yash toyuny tuys yuregimden gyzgyn gutlayan! Gutlamak bilen sana, BERK Jan-saglyk, uzak omur hazirki ongungde goyam maksatlang (arzuwlang) hasyl bolmagyny Beyik Alladan dileyan!!! Elbetde hemmesine arzuw edilishi yaly menem sana akja gyz yoldashyn bolmagyny, onung bilen Bagtly durmushda yashamagyngy arzuwlayan! Myrat, Doglan Gunun Gutly Bolsun!
we yene :) examlanda 8-nji dalde 1-njilering hatarynda bolmagyny arzuw edyan! :)

Ertir bashga-da agzamyzyn agamchigim Annanyng (el-mariachi) hem Doglan Guni! tema achmagy Hatychka tabshyryan :) Agamjan, sizin Gutlagynyzy size bagyshlap achylan temada yazaryn!!! hany onda Hatychka bass :)

ahrym mikrafon size yetday :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyyuw senem yetisyan tuweleme .!"
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol doganjygym."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

DOGLAN GUNUN BILEN !

Hormatly Che doglan gununiz bilen .!Size durmusda jan saglyk beglik we egsilmez bagt arzuw edyarin .Uzak yasan hem-de durmusda eden ahli arzuwynyza yetin .!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol doganjygym."

Doglan gunun gutly bolsun

Doglan gunun gutly bolsun Myrat !! Watana, millete, Balkana(:D), mashgalana wepaly adam bolup yetis enshalla.. Omur boyi yanyndan ayrylmajak, erbet/govy hemme gununde moral taydan goldaw berip durjak, gowja Turkmen gelinjigem nesip etsin :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol dogan."

Myrat (CHE) ytip gelen

Myrat (CHE) yetip gelen doglan gunun gutly bolsun! ertir irden yene-de gutlaryn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol doganjygym."

gutlayan :)

gutlayan :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol doganjygym."

Doglan günün gutly

Doglan günün gutly bolsun.
Arzuwlaryn hasyl bolsun.
Alla Yaryn Bolsun!!!!!!!

***MENZİL***

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol dogan."

Galtaman :) dogan, gutlayan!

Galtaman :) dogan, gutlayan! Indi galtamancylyk etme :))
Taak, esasy zat, jan-saglyk, bagtly durmush arzuw edyan! Okuwlarynda-da ustunlik! Geljekde-de name, watanymyza, halkymyza peydaly adam bolup yetishmegini arzuw edyan...
ps: yesli chyo, bashlyk-sashlyk bolaysan, ona cenli mashyn surmegi owrenerin, Atamyrat almasa, ozun gayrat edersin-da :)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol dogan."

1 gün bar welin, hemmaniz,

1 gün bar welin, hemmaniz, "uraaa" diyip gutlap başlaberdiniz.
ay bolya, zyyany yok. yokdan gowy. :D
ertir exam bar, şon üçin doglan gün yada düşenokdy.
özümi ertir gowy edip gutlamak üçin, bir zatlara eden bolyas. göreyli nahili geçerka exam. :)
şol gowy geçse bolyar mana.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

shukur etsene, menk-a men

shukur etsene, menk-a men bilen sohbetdeshlik acylan wagt toweregi, bilinmanem gecip gitdi :), yogsam sho sohbetdeshlikde yazypdymam tama edip welin :)))... hic-lay, guna ozumde, infomda goymandyryn... :))

Feya'nyn gurmaçylygynda bu

Feya'nyn guramaçylygynda bu gutlaglaryn hemmesi. Gaty minnetdar men ona.
Şol doglan günüm güni, dandan barde sagat 2den 7 minut işlandde, sms geldi.
görsem feydan . Edil şol wagt tmde hem 4den 7 minut işleyar, 2 sagat tapawyt.
şol gije yatman garaşyp, ilkinji gutlajak diyip garaşyp durypdyr.
gaty begendim, we gaty duygylandym.
Aslynda Feya sagat tapawydy 3 sagat diyip bilyan eken, we 1 sagat biderek yere garaşypdyr.
_________________________________________
Garry oglanjyk...

Myrat gutlaýan, jan-saglyk

Myrat gutlaýan, jan-saglyk arzuw edýän!
Bezirgeni diňle, okuwlaryňy gowy oka! Ýagny şony dileýän saňa :D Häzirlikçe iň wajyplary şular öýdýän!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol agam."
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Hormatly moder ! Munam che dostumyn doglan guni uchin sowgat beray"

ertirem gowja goshgy, gutlag

ertirem gowja goshgy, gutlag zat tapyp yene gutlayarys :)

Ýaş toýlar gutly

Ýaş toýlar gutly bolsun.
Edil Che-ňky ýalak inam, güýç, gaýrat, edermenlik dileýän.
Barylmadyk, görülmedik, alynmadyk gala galmasyn.
ura ura ura !!!

paid tha cost to be da Bo$$

Hemme kime telpek beripsin

Hemme kime telpek beripsin weli telpek ucin doglan gunini gutla diyip dusinayme Myratjan .Yone bersen beray telpek yok diymerin :)) Oyun biryana Doglan gunin gutly bolsun .
Naçe yasan bolsan sonça gezek şonça yaşa ... Birhilirak boldumay .Ay bar gutlap bilşimda . Bagytly yaşa ...

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

men hem gutlayan!

Myrat, jigim:

Biribar saňa bereketli, haýyrly bir ömür bersin! Okuwyňda, işiňde, ähli haýyr amallaryňda başarnykly etsin! Islän arzuwlaryňa ýetirsin! Geljekde gurjak maşgalaňy(zy) (haýsy bagtly bolsa) hem, hadys buşdulygy bilen "Jennetden bir bakja" eýlesin!

Okuwynda, vize we final synaglarynda basharnyga sebap etsin!

Täze ýaşyň gutly bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

doglan gunun gutly bolsun, Myrat

doglan gunun gutly bolsun, Myrat!

Myrat, Seniñ ýanyñda

Myrat,
Seniñ ýanyñda mydam dostlaryñ bolsun,
Saña hiç egsilmez rysgal eçilsin!
Söýeniñ goý saña bagt getirsin – diyip Doglan Günüñ gutlaýaryn men! :)

Gutlayan myrat! Yeneki

Gutlayan myrat! Yeneki yillardaki hayirli gunleri gormegini dileyan..:)

GUTLYSH MYRAT! janyn sag

GUTLYSH MYRAT! janyn sag bolsun, durmushda ustunlikler yaranyn bolsun,
bagtly durmush arzuw edyarin

che aga doglan guningiz

che aga doglan guningiz bilen
yasha soy we gul. bular hemishe hemdeming bolsun! yashyng nache bolsa bolsun dunyaning butin gowluklary sening bilen bolsun! sanga durmushda lukmanchylygyda hayran galdyrjak saglygyny arzuw edyan. Durmushung butin aladalarynyng senden uzakda bolmagyny dileg edyarin. gulmek sening endiginge owrulsin! eger aglaysyngam dinge bagtlylykdan agla

GUTLAYAN

Gutlayan,ılk jan saglyk bersın Allajan.Galany sen elınde,ıslan zadyn senkı bolya,dıne OKA ,ÖWREN,DÖRET,SÖY WE SÖYÜL.