1-nji aprel

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Hormatly hemmeler!

shu gun hemmamizin bilishimizche onki yaly aydanynda 1-nji aprel. bilshimize gora bu gun aldanylyan gun. ine yany joram bilen gurleship otyrkak ol "tema ach kim nahili aldanypdyr yazsynlar" diydi. ine bize hem sizin nahili aldanyshynyz, oz aldayshynyzy bilmek gaty gyzykly geldi. we nahili maslahat berip bilyaniz ishgar joram bilen ishdaki oglanlary name diyip aldap oynasak bolar?

mena irden turanymda ejeme bu gun ishe gitmeyan diydim, olam name uchin diyip bir hili boldy, kan gorkuzmayyn diyip "perviy aprel, ni komu ne ver" diydim, ine shondan sonam ishe gelyancham biri-birimizi aldap degiship geldik ishgarler bilen :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Biri oylenyar diyip yanja

Biri oylenyar diyip yanja aldap gitdiler bizem..toy bar-ow diyip ilki ynandym mena...garaz, bu gunem aldawachdan doly bolsa-da gyzykly gechjege menzeyar.. :))

Bile bolyan oglanlarymyzdan

Bile bolyan oglanlarymyzdan 1'ni eyyam aldadylar :))
Turk'lerin torrent sahypasyndaky hasabyna girjek bolanda "Sahypa-da 2 sany ulanyjy hasaby achanynyz uchin kowuldynyz, pritenzianyz bolsa administrasia bilen gurleshin" diyen yazgy chykdy, oda "Ey mende 2 ulanyjy at yogow, share'em etdim..." zat diyip bashlady :))))

avtobusda bir ayal

avtobusda bir ayal (ishgarim) duyn gar yagdy bildinizmi gije diydi, bizem ank tank bolup yok nachelerde diyip sorasak gulyar aldadym diyip. "shu gar bilen kopsini aldadym" diyip gulyar...

Menä bu prikoly ýatdanam

Menä bu prikoly ýatdanam çykarypdyryn iş bilen başagaýlykda... menä gidip ýatjak :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Kuratory aldajak boldum

Kuratory aldajak boldum "yany dekan gozlap yordi yokarda, gordunizmi?" diyip, tutuldym-lay, dekan gecen hepde Pekine giden eken :)))

hay talyplarda açyançam

hay talyplarda açyançam barde açylypdyr.. öran hezil bolayjak yaly..

mana heni her gün 1-nji aprel yaly.. :P

mena bu yyl kan adamy

mena bu yyl kan adamy aldabam bilmedim:( bary 3-4 sanyjygy aldadym
biri bir erbet gahary gelyar yene pul coplemeli ish ucin diysem
gecen yyl yone kop kishini aldapdym hemmaniz gelmeli bashlyk yygnak edyar diyip ir bilen
bir gyz bolsa dur sacyna sakgyc yapyshypdyr diydim olam hany hany diyip sacyny gozlap bashlady
- hana indi sacyna bulashdyrdyn way dur diyyan
ol pahyram bir aljyrayar
menem dur gaycy bilen kesip ayrayynla diyyan welin gorgiljik yuregi yaryldy
indi sacymy nahili goybererin diyip

Gulnar, sen name diyip oyun

Gulnar, sen name diyip oyun etsenem, ishine degisli oyun 1 edayme, yogsa analiza gelen 1 gorgula "Wiy, siz SPID'li ekeniniza" diyibem, "oyun etdim" diyip yetismankan ozuni asyp dagy yormesin :))

gechen yyl barde bir

gechen yyl barde bir ''hacker''nikli biri bu sitenizi haklejek diyip oyun edipdi 1.aprelde.....

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Atamyratdylay ol

Atamyratdylay ol:)) son aytda orta chykyp..

yany bir ishgarimi gowy

yany bir ishgarimi gowy oynadyk, pahyryn yuzi gyzaryp gara dere batdy :)

bir gyz sagadym yitdi plan markadan bahasam $200 diyip gurrun eden bolup otyrdyk ol oglanam shol wagt girip gurrune goshulshdy a bizin ony oynayanymyzdan habary yok, ona "maslahat ber name etsek bolar" diyen bolyalar, sagadam shonun stolunyn chekmesine salyp goyduk. sonra biraz wagt gechenden son bir gyz kanselyarya soramana geldi, olam shol chekmani achsa karopka bar "ey way bu nirden chykday" diyip bir hili boldy. men bolsa edil onunde otyryn gulup ichim gyryldow, "eee oynap bildinizow tutuldyyym" diyip son guldi olam...

univerda bolan boldy

Bizem irden univera bardyk. Bir kursdas ders yok yorabermeli diydi yani soradym menem düynden özume sokulayma dp yatipdim...
Yöne menden sonra gelenleri soktik...
ders(SAPAK) yok diydik olaram yoredi ....
sonra sms bn yzlaryna cagirdik....

Ylymsyzsyn gök sineksin...
Ylymlysyn hökümdarsyn...
Ahmet

eyyyyyy men shu wagt bir

eyyyyyy men shu wagt bir bulashykly name etjegimi bilemok
kan doly tanamadyk tanyshym menden pul sorayar shu wagt
indi name etjegimi bilemok birden bor diysemam olam cyny bilen gerek bolup alaysa
doly tanamoga yzyna berermi bermezmii ( ay shu wagta ozumde-de hic zat yoklay)
yok diysemem ol yone synlap gormek ucinmika diyip otyryn
ay nabileyinde gorerinda 1 aprel yalan sozleyansin diysem yok senin yadyna ol dushyar diyyar

mana hem plancha manat

mana hem plancha manat gerekdi yetman dur diyay :)
bolmasada bu gun men hich kime ynanamok diy (men yaly) :)

Bermesen govy bolaymasa,

Bermesen govy bolaymasa, tanamayan adamyn bolsa name ishin bar Gulnar, ozunem gyz mashgala, son asgerman yormesin...Ya-da 2 sany shayat edin, "bermese siz toleyanizmi 70%'ni ?" diyip :)

Bilmeyan adamyna

Bilmeyan adamyna berme, sen beter yuka yurek oydyan menden beter, kim name diyse yerine yetirjek bolup..tembolem ozundede yok eken...Bolmasa yanja Resula berdim, 1je sagat on gelen bolsan bardy diyay, aldadygyn bolyar, yone bugun 1nji aprela hich zat bolmaz:::)))

Haha..Hamala chep egnindaki

Haha..Hamala chep egnindaki perishde bilen gurleship,
"Bugun 1-nji aprel, yapay depreni" diyen yaly etdinle Resul :)

menem şugün aylanjak

menem şugün aylanjak yerlerime türkçe bilmeyansiran bolan bolan bolup aylanjak.. önem şeydip tutulanlar kan welin yörite 1-nji aprelin şanyna synap göreyin hany.. son barde yazarys.. da.. dal:)

ey shu 1-nji aprel barada

ey shu 1-nji aprel barada gowi pikirler yok mende.. Bu babatda bir hadys gelyar kella welin yazmakdan chekinyan.. Shu aldamak diyilyan zat gaty bir gowi zat dal hormatli agzalar!

Kimdir biri butin adamlara (shol bir sanda musulmanlara-da) uly showhun bilen yalan sozletmegin yoluni tapipdirmika diyyan men-a! Uly showhun bilen bet pigillarini amala ashirmak uchin gechirilyan night club organizasiyalarindan sahelche arassa bolaymasa..

Edil yokarda aytjak hadisim yali gorkuziji dal yone sheylerak waka bar Pygamberimiz (sav) bilen bolan.. Bilyanler bilyandir bu hadysy..

- Musulman zyna edip bilermi ya Resulallah?
- Edip biler. Yalnshandir, az-kem gapyl yagdayda dogrumika oydendir, edendir. Yone son toba eder, gaytalamaz. Alla-da oni bagyshlar!
- Musulman ogurlik edip bilermi ya Resulallah?
- Edip biler. Yalnshandir, az-kem gapyl yagdayda dogrumika oydendir eden herekedine. Yone son toba eder, gaytalamaz. Alla-da oni bagyshlar!
- Musulman arak ichip bilermi ya Resulallah?
- Edip biler. Yalnshandir, az-kem gapyl yagdayda dogrumika oydendir, edendir. Yone son toba eder, gaytalamaz. Alla-da oni bagyshlar!
(...soraglar ep-eslije dowam edyar bilshimche. Hemmesine-de Pygamberimiz shol sozler bilen jogap beryar. In sonunda sheyle sorag berilyar:)
- Musulman yalan sozlap bilermi ya Resulallah?
- Yok.. Musulman yalan sozlap bilmez..

Men gowusi gurlemayin-le! Keypinize sogan dogramayin.. Yone dilsiz sheytan bolmak islemedim, azda-kande pikirimi beyan edeyin diydim.. Bimaza eden bolsam bagyshlan!

Hamana ozum hic yalan sozlemeyan yali bolupdirin welin olam beyle dal.. Ay garaz gurledigimche chukura chumyan yali duyyan ozumi shuwagt!

Bagyshlan meni hormatly saytdashlar!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "On bilemokdym bu hadysy"
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

aldamaly adamlarym bardy

aldamaly adamlarym bardy welin gija galypdyryn. yada dushmandir bu 1 aprel.

aldajak bolsang 1nji aprel

aldajak bolsang 1nji aprel nama gerek? Basibermelidirda?:)

Men her bazar gun

Men her bazar gun tagtabazardagulluk edip yoren jigime hat yazardym ,emma su gune cenli yekesam gelmandi .(Men hatda onun icine dasyna adresi yazylan bos konwerdem oklardym ) Ine 1 aprel gun joram sadap onumden cykyp bar poctada jiginden hat gelipdir .Alyp gayt diydi welin ,menem unus berman ylgap gaydym .Barsam zat yok .Hatda poctadakylara azara goydum haty gorenler bar diyip .Onson joramyn ozune tapdyrmak ucin yanyna barsam ,mayyckam bu gun 1 aprel diydi .Giden masgaracylyk

Menem 1-nji aprel

Menem 1-nji aprel pursadyndan peydalananlaryn biri .
Teele tazeje kontor salanym ucin içinde islemedigin kadar sms bardy .Menem kellame gowja pikir geldi oglanlara sms iberip başladym .
İlkinji yagdaylaryny soraşdyran bolup yaşuly daşary yurtda okayanlar üçin gullygy yatiripdir diyip iberdim weli köpisi inandilar .Nireden eşitdinde nireden aldin boldylar habary .Menem dünki watanda seretdim diyip jogapladym .Pahyrjyklar watan nireden seredip bolar diyip ustime jozdylar menem www.birinjiaprel.gov.tm adresinden dolylygyna seredip bilersiniz diyenimden son kopisinin jetony düşipdir ...

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"