Su web-sahypanyn ady name hakynda bolmali?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Türkmenistan Bilim Bäsleşikleri yada sona menzes
9% (4 votes)
Turkmen-Turk mekdep ucurumlary yada sona menzes
23% (11 votes)
Oka, Owren, Doret
43% (20 votes)
Turkmen talyplary yada menzesi
13% (6 votes)
Altyn Nesil yada menzes
11% (5 votes)
Basga (komment yazin)
2% (1 vote)
Jemi 47 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Okaýan, öwrenýän ýöne

"Okaýan, öwrenýän ýöne döretmeýän talyplaryň saýty" diýsek has çynlakaý (realistik) bolarmyka diýýärin. Entek, beýle döredilen zat görmek nesip etmedi :).

Ay ynha siz Wikipediani

Ay ynha siz Wikipediani dolduryaniz,Atamyrat zat Arassaja'ny dash etdiler --Bular doretmek dalmi ??
Onsonam OKA,OVREN,DORET--bu buyruk shekilde t.e. sheyle etmeli diyen manyda,saytdakilarin hemmesinin doretmesi hokman dal !
Shu dursyna galybersinlay,hokman dal bize Turkmenistanyn yarisini getirmek,geljek adam sheyle galsa-da geler, bizin pis niyetimiz yok ve "sen gelme" diyip aydamzok hich kime...Hemme adama "hosh geldin" diyyasa, in mohumi shumyka diyyan!

salam arkadaslar

salam arkadaslar

bilemok

name diyjegimi bilemok, yone bir zada baglamak dogry dal. umumy at bolsa.
* bizturkmen.
* turkmenklub

men pikirimcede

Men pikirimcede seyle eger turkmen turk diysek beylekiler gosulyp bilmez yada gosulaslary gelmez
Turkmen yaslary bolsa bolup biler yad altyn nesil.

Ay mana hazirki adam yaraya,

Ay mana hazirki adam yaraya, yone "Oka, owren, doret!" hem yaraya

OKa öwren döret ing gowusy

OKa öwren döret ing gowusy meng pikrimçe,yeke talyplar dala, işleyanlerem bar oytyan aramyzda,umuman ylym bilim bilen gyzyklananlar,patyrlar:D

turkmen talyplar bolsa has

turkmen talyplar bolsa has gowusy. Okayas, öwrenyas, yöne kan bir döretyan zadymyz yok :D

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Men ucina shu ady gowy.

Men ucina shu ady gowy.

Turkmen-turk vopshe tema

Turkmen-turk vopshe tema goymalin---bashga mekdeplerden hem bar

Turkmen*** ya-da muna menzesh zat yazsak hem ozbek,ors'lary biraz dashladygymyz bolayarmika ??
Oka,ovren doret---govy yone domain adyna gelishmezmika diyyan..
Altyn Nesil---Mena haladym !!

häzirki at oňuşmazça

häzirki at oňuşmazça däl we hiç zatdan şikaýatçy däl.
üýtgemesin!

menem galtamanyn aydanlaryna

menem galtamanyn aydanlaryna goshulyan. uytgetmesek gowy bolarmyka diyyan mena

men pikirimche uytgesin shu

men pikirimche uytgesin shu at:)

olympiada gatnashmadyklaryn payi hem bolsun adymyzda:)

Olimpiada gatnashmadyklaryn

Olimpiada gatnashmadyklaryn payi in onunde dur,
Tmolympiad...

Durubersin at.

Menin pikirimçede

Menin pikirimçede üytgemeli, tmolympiad başdaky maksatlar üçin,
hazir barde şol maksatlaryn hiç birisi yok, ya-da öran az.
/**/

Ses berişlik boldy we

Ses berişlik boldy we şonda halk tarapyndan saýlanan ady iň uly harplar bilen ýazdyk. Erbet dälä "Oka, öwren, döret!"?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

At diylende "Domain name"

At diylende "Domain name" manysynda Bayram, "Oka, Owren, Doret" bolsa shygar bolyar.

Bilýänlaý, senä

Bilýänlaý, senä meňkilik bolarmykaň diýdim :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hemmeler shu ady bilyar we

hemmeler shu ady bilyar we shu at bn meshhur boldy, dursa-da bolyar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"