goşgy yat tutana 1 telpek

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly agzalarymyz. kayarym kayerde kamahal kabir adamlar bilen duşuşan wagtymyz edil agzyndan dür dökülyan yaly bolyar. KAler yaly olar hem az we seyrek bolyar. olar köplenç öz dillerini goşgylar bilen bezeyarler. men hem şu yerde goşgy yat tutanlara bar bolanja telpegimi paylamagy umyt etyarin. şu günden başlap her yat tutan topbagyngyz üçin menden bir telpek. eger niyetimiz öz dil baylygymyzy baylaşdyrmak bolsa,geling tanymal şahyrlang tanymal goşgylaryndan yat tutalyng. yat tutan goşgymyzy hem yazaysak has hem gowy bolar.

Bilmeyan zadymy öwrenjek bolup,
gursakda göterdim atalang pendin
Çünki kamil bolup dogulmadym men,
Kamil bolmak üçin eneden dogdym.
Şahribossan

bolung onda kamillik yoluna yenede bir adim adeling hemmamiz bileje:)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam bilen başlanyar

Salam bilen başlanyar edebın başy
Salamlydyr türkmenın garrysy yaşy
Salam bılen yakynlaşdyryp daşy
Salam dıyyarın men hatymyn başy.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar. Men-a salamlaşyp başladym sonunam son yetırerın. Hazırlıkçe sız yazayyn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "aleykim salam:)başlagyç üçin!"

Bayboow... sen barde kopden

Bayboow... sen barde kopden bari bar ekenin, yone yazanok ekenin. Salam we hosh geldin!
NAme uchin shu chaka chenli yazmadygyny aytsana, gaty gyzyklandym ey geljegin chagasy*
*anketanda doglan yilin 2050 ekeni
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yok, on yazipdi oydyan:D

yok, on yazipdi oydyan:D

yadima dushyar oz-a birwagt: "Gyzyl yuzli oglanyn gyz dogany bolmasyn, gyz dogany bolsa-da gyzyl yuzi solmasyn" manysynda birzat yazany..

:)) "Gül yuzli oglanyn gyz

:))

"Gül yuzli oglanyn gyz uyasy bolmasyn, gyz uyasy bolsa-da güler yuzi solmasyn!!!"

hawa sheydip yazipdi,

hawa sheydip yazipdi, yone asyl kitaplarda gechyani menin yazanymdaky yali bolmali;) menin yadimda bolsa shol galanson, edil sheyle daldigini bilip "manysynda" diyen sozi yazdim:))
men o wagtlar chagajyk bolamson, "dade, bu name diyjek bolyaray" diyip dushunman dademe sorapdym:))

Aaaa, onda dogrydyr senki,

Aaaa, onda dogrydyr senki, menin oz okan zadym dal ol :)

guler yuz

islam wrote:

yok, on yazipdi oydyan:D

yadima dushyar oz-a birwagt: "Gyzyl yuzli oglanyn gyz dogany bolmasyn, gyz dogany bolsa-da gyzyl yuzi solmasyn" manysynda birzat yazany..

O sozleri Guljemal yazdy oydyan. Dogrusy, Guljemalyn erkek doganynyn blaknodyna yazyglydy:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1080/16546

PS- Yone onda da jemile taze agza dal, track edip gorayin...

Bah, o sozleri gyzlar

Bah, o sozleri gyzlar birgiden yerde quote eden bolmaly onda :)
Jemile hem "Shu postynda" yazypdyr shol sozleri !

Hitay bolsa-da

Hitay bolsa-da sen tapypsyn yogsam sanashsak sanashyp oturmaly:D

Argumentli tartyshmak diyip

Argumentli tartyshmak diyip 1 zat barda :))

ölüm güzel şeydir,budur

ölüm güzel şeydir,budur perde altından haber,
hiç güzel olmasaydı,ölürmüydü peygamber...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

adım belli,şanım

adım belli,şanım belli
dinimle imanım belli,
dostum belli,düşmanım belli,
bir gizli aşk sırrım olsun
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Şahribossanyn goşkylaryny

Şahribossanyn goşkylaryny bilyan bolsanyz yazsanyzlan gayrat edip...

hany telpek beriljekdir

hany telpek beriljekdir zat........
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gijirak galdym bagyşla

gijirak galdym bagyşla agam:(