Haysy ishde ishlesen gowy bolar

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

shu sorag birhili sonky dowur gyzyklandyryar
yany poll etdima ola cykmady (poll etsen kop kishinin mneniyasyny bilip bolyar olar dineje bassalar bolyar, kan yazaslary gelmeyanlerin)
1.Dowlet edrasynda
2.Firmada (hususy karhana, dashary yurt firmasy)
3.Byujetde (aylygyn dineje oklad)
4.Hojalyk hasaplashygy (( hoz rascet), ayda nace is etsen shona gora aylyk)
indi hemmesinin + - bar
Dowlet edrasynda
+pensiya cykanda biraz peydasy degyar, onsonam garantiyasy kop yaly gorunyar,
- aylygy azyrak firmalarynka garanda,
Firmada
+ -aylygy dowlet edaralanka garanda kopirak, yone kan garantiya yok, hacan yapylsa yapylybermeli, (dowlet edarasynda garanda olary calt yapyp bolyar)
Byujetde
+- sen ishe yoneje geldim eshek gitdim eshek bolsanam shol bir aylyk, olup galyp ishlesenem shol bir aylyk, kawagt gynadyryan yerem bolyar biri islesede shol aylyk alyar ishlemesede,
Hojalyk hasaplashygy
+- bulam bildiryar kim nahili ishlese shoncada aylyk alyany, yone kawagt butun ay ishsiz bolunyan wagty bar hic hili aylyk bolanok shonda:(

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ishleyanlerin ya

ishleyanlerin ya okayanlarynyz pikirlerinizi yazaysanyz ya maslahat berayseniz

Sen name taze

Sen name taze ishe gechjek bolyanmy, yada shumahalky ishleyan yerim uchin gynansammy yada begensemmi diyyanmi::)))

ay yok yone arada ejem

ay yok yone arada ejem -kakam bilen gurleshemde firma ishe gecayin diysem ejem birhili firmany kyn goren yaly etdida, shonda gyzyklanyp bashladym

Dowlet edarasynda ishlesen

Dowlet edarasynda ishlesen peydasy beylekilere garanka bar. dine shol aylygy pes diymesen.

Firmalarynda kopsi aylygy dollarda berenson - taraplary bar. hazir dollaryn bahasynyn gachmagy bilen aylyklary pese gachyar.

galan ikisinin -/+ taraplaryny ayy bilemok.

dashary yurt

dashary yurt kompaniyalarynda ishlesen aylygy koprak, hemme zatlaryn bilen upjun edyarler, nahar beryarler, spesodezhda beryarler, konselyarskiy tovrlardan name gerek diysen bar, hemem puluny tygshytlyja saklasan pensiyanada yeter :)

men taslama institutynda ishlamde hich ish yokdy, bashlygymyz shoool gazet okap oturyshy, menem yuregim gysyp aylanmana giderdim beyleki otdellere, bashlygymyzam " men sna ishle diyemoga, gayrat etde yoneje yerinde oturaga" diyerdi :), ay ishlemesen onkije bilyan zatlarynam yatdan chykyp baryar how

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Işlemeseň gowy

Işlemeseň gowy dälmaý?!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

dushunmedimlay

howa ishlemesen gowyla hacanda zapasda 1 jayyn bolsa 1-2 sanam kamazyn bolsa hemmesini arendasyna berip dursan hic hili ish gerek dal bolyar pensiya cykanda-da
ya sen mana diyyanmi gyz halyna ishlemesen bolyar diyip:) oylanyp goraymeliiii.

Gyz bolsam, işlemezdim,

Gyz bolsam, işlemezdim, hökman bolmasa. Hökman bolsa, mugallym bolardym.
Erkek halyma-da mugallymçylygy halaýan men :)
Ýöne bir super baý gyza öýlenip, bütin ömrüňi ýatyp geçirmeli ýagdaýym bolsa, ýatyp içim gysardy. Ýene mugallymçylyk ederdim ýa menejer bolardym
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

hmm

way ejemjanyn sozi aytdynow:) ta durmusha cykyancak bir ishlali, onsonom yagdaya gora bolmaly bolyar gyzlar

Men bir zada düşünemok.

Men bir zada düşünemok. Heleýleriň käbirleri işlemese nalynýalar, öýlerinde içi gysýamyş, diňe erkekler işlemeli dälmiş. Edil şol heleýlerem bir işläp başlasa ärine uly gaýgy, bir gün iş sebäpli öýünde ýok, beýleki gün nahar ýok, ýene bir gün ýadaw ýatyr, ýene bir gün çagasyna seredip bilenok.
Meň gözümde aýalyň birinji "işi" maşgalasy we öý işleri, hojalyk. Eger oň daşyndanam işläsi gelse, baş üstüne. Ýöne özümä birinji üçin talap ederdim.
PS Şol öýüň işlerem az dälow obada zatda ýaşasaň. Oň içine mellegem giräýýä käwagt ýa mallara seretmek :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

hmm

gaty dogry aydyan oyde ayal mashgalanyn ishi kop bolyar, yone oyde uzakly gun entak cagalry bolmaka ekeje ozi galmaly bolsa ishe gidesleri gelyar, maddy taydan adamsyna komek gerek bolsa komekleshmek ucin ishlasi gelyar, we yene-de hacanda adamsy 1 manady minnet bilen berse kop ejir cekdiryan bolsa shonda ozleri ishlap pul gazannalaryny gowy goryaler.
PS onsonam hacanda ayal mashgala ozi pul gazansa has hem pulun gadryny gowy bilyar hem diyilyar:)

Belki sen diyshin

Belki sen diyshin kabir edaralardada bolup biler, men mundan 8-9 ay on edarada ishe bashlamda gruppan zavedushisi 6-7 gunler ishe chykalyn diydi, aslynda 5nji gune chenli ishlenyadi...menem yany gelen adam, kompdada gerek zatlaryn gysga wagtda edyan, beyleki gunlerem obed sagady yada ish gutaryan sagat gelyancha kompun bashyndan turamokdym...6-7nji gun ishe chykaylyn diyende, ishlanimiz uchin pul toleyarlermi diydim..olam yok diydi..menem onda gelip biljek dal diydimde gelmedim, hich zadam etmediler::))

Pul, guych we akademiya. Pul

Pul, guych we akademiya.

Pul gerek bolsa firma da (private) ishlardim mena. Yone dowlet edaralary puldan basga zat beryarler. Eger dowletde yokary wezipeli bir ishde islesen, onda senin elinde guych bolyar. Hemem dowletde islande sen goni oz watanyn ucin isleyarsin.
Kopler ucin firma(private sector) we dowletden(government) basga uniwersitetler(academic career) yoly hem acyk bolyar. Hersinin oz bir ayratynlygy, gyzygy, wajyplygy bar elbetde.

Amerikanyn kop yerinde bolup goren birine sorapdym Amerikanyn East(New York, Boston, DC etc) we West Coasty(Kaliforniya, Seattle) arasynda name tapawut bar diyip. Original jogap beripdi. " East Coast is the place for money and power. But West coast is full of ideas(silicon valley, voluntary activities, hippy etc)"

shu wagt indi size shu

shu wagt indi size shu yokardakylaryn birini sayla diyseler haysy birini saylardynyz Siz

ses

Mylayym wrote:

yany poll etdima ola cykmady (poll etsen kop kishinin mneniyasyny bilip bolyar olar dineje bassalar bolyar, kan yazaslary gelmeyanlerin)

jogapkarler gorup, rugsat beryanca cykmaz taze poll-lar. Galyberse-de, hazir bash sahypada tazerak bir poll (ses berlishik) bar, onun azyrak galmagy islenyan bolup biler. Yene birnace gunden senki bash sahypa cykarlyp biler. Elbetde, jogapkarlere yatlatsan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

komık

ınan çok komık.Bu zmanda ış saylanmaz men pıkırımçe,ış bolsa boldyda,münlerçe adamlar ışsız aç oturdugu zaman ,emma dövlet edara ışı govy name dıysenem .Kör köpük alsanam,geljekde bır garantın bolya.

hich hili komik dal

hich hili komik dal!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

:D :D

:D :D

40 50 yashyna chenli ishlabem...

melike wrote:

Kör köpük alsanam,geljekde bır garantın bolya.

nache yil ishleyang sho pensiyam berilsin gejekde diyip, adam durmyshdan lezzet alasy gelyan bolsa etjek ishinem saylamaly, halabam yerine yerine yetirmeli, kak popal bolmaly dal! dowlet edarasynda aylik az, yone arkang guychli bolso shu yerde ishlemeli, wagty bilen goterilibugraryn yalak...
a to, fimada ishlardim, in azyndan monoton durmyshyma bolmazdy!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Ay pessemist adama

Ay pessemist adama ministrlikde işlesenem,durmuş monoton geçip gider.İş bilen alyakasy yoga Muhametjan!

Hazirki döwürde mena döwlet işini saylardym, ertir name boljagyn belli dal.

men-a hojalyk hasaplashyk

men-a hojalyk hasaplashyk diyilyani ya-da firmany saylardym. Has kop hojalyk hasaplashyk, sebabi trudowoy (trudowaya knijka) yoreyar:)

Jorajan, trudovaya knijka

Jorajan, trudovaya knijka kop yerde yoreyar. Dowlete degishlilen hemmesinde, firmalanam kopsinde yoreyar.

Dowlet edrasynda yada Firmada ???

1.Dowlet edrasynda
(+)Strahowaniye bardyr
(+)Ish wagtyn kesgitlenendir
(+)Aylyk wagty bellidir
(-)Aylygyn mukdary az bolup biler
(+)Yylda in azyndan 25gun otpuska/dynch alysh bolar
(+)Hepdede dine 5gun ishlarsin

2.Firmada (hususy karhana, dashary yurt firmasy)
(+)Strahowaniye bardyr
(-)Ish wagtyn kesgitlenendir/yone hich sheyle bolmaz.Koplench bu ish wagty ichinde yetishimek kyn bolar
(+)Aylyk wagty bellidir. (Eger girdejisi gowy bolsa)
(+)Aylygyn mukdary kop bolup biler
(+)Yylda in kop bolsa 25gun otpuska/dynch alysh bolar
(-)Hepdede dine 5/6/7gun ishlarsin (Bayram gunleri hem ishe chykanini bilman galarsin

3.Byujetde (aylygyn dineje oklad)
Dowletde ishlanionden tapawudyni bilemok
4.Hojalyk hasaplashygy
(-)Strahowaniye yok bolaymasa
(-)Ish wagtyn kesgitlenendir/yone hich sheyle bolmaz.Koplench bu ish wagty ichinde yetishimek kyn bolar
(-)Aylyk wagty bellidir yone hich beyle bolmaz. (Eger girdejisi gowy bolsa)
(+)Aylygyn mukdary kop bolup biler
(+)Yylda in kop bolsa ??gun otpuska/dynch alysh bolar. Shul biraz kynrak
(-)Hepdede dine 6/7gun ishlarsin (Bayram gunleri hem ishe chykanini bilman galarsin]

Menin dushunshuma kynrak muna gora:
1.Dowlet edrasynda 5/6
2.Firmada (hususy karhana, dashary yurt firmasy) 4/6
3.Byujetde (aylygyn dineje oklad) 5/6
4.Hojalyk hasaplashygy 2/6

Elbetde bu yerde men her (+)sa 1 bal bedim veshona gora tayarladaym.
Herkim ozine gora bir hasap edip sechip biler....

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "maglumatlar ucin!"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

eger yaş bolsan we

eger yaş bolsan we öylenmedik-çagalan yok bolsa husuy firmada işlesen gowy - hem pul hem tejribe...
yöne maşgalan çagalan bolsan olan haky üçin dowlet işinde işlap öyüne saçagyna wagtynda gelsen gowy...

hususy firmalaram özün zor bolmasan alyp barayanoklar...in erbet tarapam ol yerde wagta göa iş edilyar--belli bir sagadyn yok köplenç gije şol yerde yatmalam bolyar...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hmm

el_mariachi wrote:

belli bir sagadyn yok köplenç gije şol yerde yatmalam bolyar...

bu dineje firmalarda dala eyle dowlet edaralarynda hem bolup bilyar, prazdnik gunleri koplenc oyde bolup bolanok, to bir yerik gitmeli , to dezurnyy goyyarlar, yada-da ishin kop bolan guni edil firmalardaky yaly hokman galyp etmeli bolyan wagtlary bolyar, onson dowlet edaralarynda shu wagt bashlyk bolsan hokman 9 cenli ish yerinde bolmaly

sen diyyanin ayda yylda 1

sen diyyanin ayda yylda 1 sapar ow:)
mysal gurluşykdakylara işden 9-dan ön çykanoklar in ir 9--köplenç 11-öylerine baranlaryndada çagalarynam görüp bilenoklar sebap uklan bolyar eyyam...irdenem ya görya ya görenok dikilgazyk bolmaly---çagajygy jan edip---kaka seni göresim gelip gitdi diyyaler...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay oz karine ve edip biljek

ay oz karine ve edip biljek ishine gora bolmaly.. + - diyip her kim bir yerde ishlejek bolsa da kan gowy dal.. hemme yerde de ishleyanler gerek.. yone her kim oz yagdayina gora saylasyn.. mena nesip bolsa bir mekdepde mugallym bolasym gelya.. cunku mashgala yagdayima gora girjek sapaklarymy ozum saylaryn.. yagny hepdede 15-20 sagaga girsemmi yada ondan az ya kop.. cagan bolsa azyrak sapaga girmeli bolar, cagan yok bolsa yene yagdaya gora kopurak sapaga girersin.. eger obada yashamaly bolsa, mal mellek bar bolsa onda ishlemeli dal..ishlesen yetishman bilersin...

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Baybaaa, hemme telpeklerimi beraysemmika:P"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Mal-mellek diyip okuwchylary

Mal-mellek diyip okuwchylary senin yaly mugallymdanam 1 mahrum etmek bolarmay ?? Mellek yenil ish dal ozem, etjek bolsa erkek etmeli 1-nji bilen, eger hobby diyip ekin-dikin edyan bolsanam butin hepdani gidirip seredesin yokla o zatlara...Onsonam 15-20 sagat dagy namejik ? Gunde 3-4 sagat dushyar, irden 8:30'da gitde oylan 12-1'lere gelay oyune, shondan sonam birgiden sagat bar agshama chenli, chagalaram barybir mekdepde ya-da chagalar bagynda bolarlar...

ay men mellekde işlasim

ay men mellekde işlasim gelip ölüp baramokhow:)

prosto oba yerine durmuşa çykyp baryp, şol yerde hem yaşamaly bolsam diydim.. olam mal, mellek çaga çuga bilen başagay bolsam işlemage nirden wagt tapayın?:))

Bahana tapmasana Akgul, name

Bahana tapmasana Akgul, name irden 8'den oylan 12'a chenliden bashga wagt gapyshypdyrmay mal, chaga-chuga serediljek bolsa ? Yone oncha okap, bir zat owrenenimize gora, bilyanjelerimizi birilerine owretmegem bizin boynumyzyn borjymyka diyyan mena, yogsa kitap goterip yoren eshek yaly bolarys...

wah menin işlasim

wah menin işlasim gelyale..yone şertlere bagly..

Shertlerem sana bagly dalmi

Shertlerem sana bagly dalmi name ?? Mugallym bolup ishlabem getirip bolyara shol mellek'den gazanjak puluny, ayal mashgala halyna, elinde diplomyn, kellande ylymyn barka, mellekde na gorun bar ?? Herkim ozunin in peydaly boljak yerinde ishlese govy bolaymasa, oba yaly yerlerde mellekde ishlap biljek kopdur, yone mekdepde mugallymchylyk edip biljek, onda-da ugruny govy bilip okatjak mugallym az-azdyr..

Yoklay, senem mellekde

Yoklay, senem mellekde ishlemegi bir ejir edip gorkezipsin. Akgulin mellekde ishlemegi ya ishlemeli bolmak mumkinchiligini goz onunde tutyany onun gorkmayandygyny gorkezya mellek ishinden, chekinmeyandigini gorkezya.
Haysy okuwly gyz, ay bu dowur okuwsyzlaram, mellek ishini agzaya? Turkiyede okanlaryna bashga birinem gormedim. Gyz ekeni, oglan halymyza ozumiz mellekden gachyas...
Mellekde gunde der dokmeli diylen zat yok. Akgul obada yashasa, howluda yeri bolsa, eli bosh wagty sogan zat ekmek hich kimem oldurenok entek. Ote saglyga peydaly. Ya bolmasa mallaryn bolsa, sholara howlyndan ot alyp bermek.
PS Men gelnimi ishletjek zat diyemok. Yone obada yashasak, olam shon yaly gurrunler etse begenerdim. Ozuma yalta, mellege tupen dirap ibermeseler gitmeyan
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Ishinden dashynda o

Ishinden dashynda o zatlary etmeklerinde hich hili minus gormeyandigimi menem yokarda agzap gechipdim, yone shuncha kosenip okanson okanjasyny owretse govyda...Mellek'de ishlemegi ejir sayamok, oz howlymyzda-da ekyadik sogan, rediska yaly zatlary, yone bu ene-atamy ishden alyp galanokdy, 2'sem oz okan ugurlaryndan ishleyadiler(Ejem mugallyma, oye 3-4'den ir gelenokdy, yone olama yetisyadi hemme zada).

ay men diyjek bolyan zadyma

ay men diyjek bolyan zadyma düşünmediniz.. nahili işde işlesen has gowy diyip dur mowzugyn ady.. menem yazan zadym şertlere gora uytgeya işlejek yerin diyip.. we özümden mysal berdim.. yagny öyin işlerine gorarak bolmaly.. eger men oba durmuşa çyksam onda irdenden agşama çenli işlejek diyip yer depip durmak manysyz we gelşiksiz, mekdepde 15-20 sapaga girerin belki diyipdim.. ondan kop hem bolmagy mumkun.. yone oba yerinin etajly jaya gora şertleri başga.. kabir obalar bar, suwy hem özün guyudan çekmeli yada başga yerden daşamaly.. şonda işlejek işini hem özün saylamaly.. menin üçin mohum bolan zat maşgalamyn berk, agzybir we bagtly bolmagy.. Allajan nesip etse hem mekdepde işlarin hem öyümin işlerine de serederin..

Tuff tuff tuff, guýydan suw

Tuff tuff tuff, guýydan suw chekip mashgala saklamaly yere-de chykmaga razylygyn hem eyyam hormata mynasyp...Maladis, AkjaGül !

önünden aytyan akgül

önünden aytyan
akgül hemme zady hasaplandyr
1 gpyuna jedelem etjek şola mellekde işlemeya:)
bay bolar gider aydayyayn
jedel etjek şu wagtdan 5-i kaksyn
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

durmusha chykanson

durmusha chykanson ishlasinem gelmez-lay, shu wagt nache bashagay bolsagam :) oba zatda yashasan hasam, mashgalana seredip, chagalar bilen bolup, garaz irden turup hemme zady tashlap ishe gitmek birhilirak. dogry aydyan akgul :)

Sen Akgülden ýalta ekeniň

Sen Akgülden ýalta ekeniň :)
Ýöne men saňa düşünýän, menem ýalta. Menem ýatardym äre baramsoň :)
Ýöne Akgül bir hili pytradýamy mellek zadam orta goşup :) Ýazmaga utanmadyňmy ondan soň şuny?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, yatarsyn-da are baranson :))"
 • melike 5 telpek goyyar we yazyar: "Sena are barsan,dünyan sony geldı dıymektır ha ha ha "

bayram barde hatice

bayram barde hatice uytgeşik zat diymandira?
dine oba yerde bolsan öyün işlerin zat bilen başga işde işlasinem gelmez yaly bir zat diyipdir.. men-a sizin yazanynz bilen haticenin yazanlary arasynda kan bag gurup bilmedim..

Açlak we

Açlak we pesgöwünli(=mütevazi) bolan bolmasana, bag bar :D
Senä hem öýüň işini etmekçi, hem mugallymçylyk, üstüne mellekde hem işlemekçimişiň :D
Ol bolsa... ol bolsa birazajyk men ýalyrak, ýaltarak görnüşi. Beý diýsem, Hatyja hem öý işini gowy etse, başga zadam gerek däl.
Ýöne sen ýazgyňa seretseň, bizden has işeňňir görünýäň :)
PS Bularam elbetde degişmedä ;)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

dogry, hatice dine pikirini

dogry, hatice dine pikirini yazypdyr, sebabi oyun ishi hem gaty kop energiyany alya, oyuni arassa saklap, nahar, salat, peconynam yanyndan bishirjek bolsa, yanynda-da komekci bolmasa, bulary doly basharmak kynyrak, cagalar kichi bolsa hasam... oba bolsa ondanam beter kyn... yone shaherdaki oyler bolsa, suw bar, suw cekmeli aladan yok, jay az, howly syrmaly dal, mellek ishlemeli dal, mala seretmeli dal... hem ishlap hem oyun ishine yetishse bolar.
aslynda bolsa, TURKMEN GYZLARYNYN BARYSY, bashyna dushse hem ishlar hem oyunin ishini eder. HIICISEM GACAR OYDEMOK (gaty yalta ya yarawsyz bolaymasa), bashyna dushende herkimem eder, durmush gorkezer...

Bir oglan 1 gyz bn durmush

Bir oglan 1 gyz bn durmush gurmak ucin gorushmage gitse, gyz oglana shu zatlary teklip etse:

1-Ishlemek isleyarin;
2-Nobatcylyk sistemasyny goyaly, 1 gun sen, 1 gun men nobatcy bolayin, nahardyr tamizliklerde;

galan teklipler wajybam dal-le, siz shu yagdayda name diyerdiniz?!

1-nji hic-le welin, ikinji-ha mana agyr gelyar, siz name diyyaniz, oglanlar-gyzlar :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"salawmaleyki yashuli"

"salawmaleyki yashuli" diyip iki elimem salamlashyan shekilde uzadardim men-a ata aga:)

Şeýle zady teklip etmäge

Şeýle zady teklip etmäge milt edeni üçin, gyzdan ýüz öwürip, tamamy üzerdim :)
Nobatçylykly sistema gowy işleýändir öýdemok. Şonuň sagdyn işlänini bir gezegem görmedim
PS Galyberse-de, men nahar we tämizlik işlerini ýigrenýän
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hmmm

Quote:

2-Nobatcylyk sistemasyny goyaly, 1 gun sen, 1 gun men nobatcy bolayin, nahardyr tamizliklerde;

Ay Ata aga onyn yalyny gyzlar kan diyiship durmazlar, Menina ozum licno kan halap baramok, ayallary bolup erkek oy ishlerini edip yorese, bolyar eger ayaly kawagt yaramasa, ya kawagt yadan gunleri bolsa, ya-da bir gun prazdnik zat bolup ayalyna priyatna etmek ucin oy ishlerini etse, a tak hemme gunler oy ishlerinde den-den etsen gowy bolmazlay, bor ho bir dasharyny depip cykmaly bolsa, ya agaclary kesishdirip cykmaly bolsa onda diysen bolar mena shu gun oyleri uborka edyan senem dasharyny uborka edyan ( yer depyan, agaclary kesyan) diyip,
Turkmen gyzlary kan ony diyip durmazlar:)

Quote: onda diysen bolar

Quote:

onda diysen bolar mena shu gun oyleri uborka edyan senem dasharyny uborka edyan

Şuň ýaly şekilde aýtsaňa bolaýmaz :D
Bir hili "aşakdan alyp" haýyş edip aýtmasaň, bärde näme, bölüşilýän ýalyla :D
Sözler wajyp. Bolmasa jeza alyp bolýar :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

sürsenay:P _________________

sürsenay:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ha ha

wahey bir yerde hemme ishleri men edeyin diyen yerini okapdymla, ya ol yerde yalan sozlapdinmi ya barde:))))))

mana diydinmi??? diyen

mana diydinmi???
diyen daldirinlay yada goşguda yazan bolmagym ahmal,olam yalan wadalay;)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "ady üssünde yalan söygi :))"

dogry edyang...

duyn sms gelya "1je gezek soyyan diyen yalanyna, dunyanin bar hakykadyna çalyşman" diyip... yalanam vadanam berip bilmek gerek, boyaşdyryp bezeşdirip :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

way

way shol yalan wada berilenden, berilmanjik gecene yuz esse gowy dalmay, bor bir oyun edip zat yalan sozlense a kan yalan sozlap bashlansalar mena bolamok:)

Anna howa shol goshgylarda okapdym hemme ishleri men edeyin diyenini.

o goşga seretme howş,olar

o goşga seretme howş,olar şeyle aydylayan emma kabir setirleri ahmal dogrudyrrrr
şo pylan gyz üçin belkam ederdim...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yokhow, turkmen gyzy beyle

yokhow, turkmen gyzy beyle zat diymez:)

innn kop diyayjek zady "yanyma kömekçi aljak".. yone ony hem diyerler oydemok, çerezçur lalik ösen bolmadyk bolsa..

-Yanyma komekchi aljak -Ay

-Yanyma komekchi aljak
-Ay ona pul berip yorenden, men sana mugt komekchi alayayin? Men sekretarym yaman gowy gyz, shona oyleneyin, sen uly gelnim borsun, olam kichi. Ishiniz yenlesher
Nadya Akgul? Razy bolarmyn?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men razy bolar yaly men

men razy bolar yaly men beyle şertler goyamoga..
bir turkmen gyzynyn in kop islap bilayjek zay diyip yazym yokarda..

Ashakdaky gyz-oglanlaryn

Ashakdaky gyz-oglanlaryn jogaplaryny gorup, kanagatlandym men-a, minnetdar hemmanize :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha ha

Ata aga yokardaky jogaplary gorup kanagatlandynmy ya asahakdaky jogaplary gorup, bize Size jogaplary yokarda yazypdyk oydyan:)

men in yokarda yazdym, siz

men in yokarda yazdym, siz bolsa ashagyndan reply etdiniz-a :))

Garagoljyk, kellane tayak degdimi ya yene-de :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yone oncha okap elbetde

yone oncha okap elbetde dowletin, halkyn onunde borjy yerine yetirmeli

nesip bolsa arzuwym bar Bir

nesip bolsa arzuwym bar Bir gowyja firmada ishlasim gelyar, dowlet edarasyndanam yadadym:) duynem yolka gitdik:)
ejem yryljak yryljak bolup dur razylyga,
yone birazrajyk gorkyan inlis dilinden ay onam owrenerisda nesip bolsa hemme zat praktika bagly bolyarlar, men barik bashda giremde kompyuteri duzuw bilemokdym, indi welin ozume gerek zatlary bilyan diysenem boljak, inlis dilinem sheyle edip owrenip bolmazmyka

Mylayym wrote: ejem yryljak

Mylayym wrote:

ejem yryljak yryljak bolup dur razylyga

onda toy bar-da bu yakynda? :)))

ha ha

ody ile bas otmese keseka:) diyyanmi:)
oz ustundenem prikol tutayyn diydinmi:) ha ha ejemi bir wagt kakam yrypdyra
yone ejem mana razycylyk berjek bolyar, firma ishe girmeklige

Ejeler songam yrylyar-how:)

Ejeler songam yrylyar-how:) Gyzlarina soz aydilanda..:)

ejemden

ejemden on birinji men yrylmaly dalmay:)

hawa ing kyn yeri

hawa ing kyn yeri shol-da..:)

Yone son ejengem yrmali bolyar..:)

"Ejem bilen ishiniz

"Ejem bilen ishiniz bolmasyn, ony ozum yraryn, siz asyl meni yrjak bolun" diyip yorsunmi yzyna dushyanlere ? :)

ha ha

yok how birinji meni, ondan kakamy yryn diyyanlay:)

Mylayym, yalnysh

Mylayym, yalnysh dushunyan-ay, o sen pikir edyan zadyny degshibem aytmayan-ow hic kime :)) sen barada gurrun :)), ashakda Gadyr aganam aydyshy yaly, "gudalara yryljak bolya" diyen manyda aydypdym...
ay bor-lay, oynajagam dal beytjek bolsan :))

bolyala

bolyala menem oyun etdimlay:) oynajak dal diyip jyzyp dursynlay
JYZAK JYZAK

Mylaýym, firma ulymy ?

Mylaýym, firma ulymy ? girseñ bizi tanaman ýörme-da garaz :) iñlis dilindenem kömek gerek bolsa aýdaý, bar bilýän bilmeýänjäm bilen kömege yetişerin :)

hmm

way bolara sheyle jora, sagja bola komege yetishjegine
yone entak haysy firma, hacan girjegim belli dala:)

wwwwwwaaaayyyyy... yene

wwwwwwaaaayyyyy... yene girdikmay şo göleli gürrüne... :O

Karhanalaryn eyeçilik görnüşleri..

Mylayym wrote:

1.Dowlet edrasynda
2.Firmada (hususy karhana, dashary yurt firmasy)
3.Byujetde (aylygyn dineje oklad)
4.Hojalyk hasaplashygy (( hoz rascet), ayda nace is etsen shona gora aylyk)

Men Mylayymyn yerine bolsam şeylerek bölerdim:
1. Döwlet edarasy:
a) Byujet
b) Hojalyk hasaplaşygy
2. Hususy firma
(sebabi, byujet ya-da hoj.hasaplaşygy karhanalary hem döwlete degişli)

Her kim öz söyyan karinde işlese işleyane de daş-töweregine-de döwlete-de gowy...

hmmm

men ol yerde diyjek bolanym ikisinde hem shonun yaly, yna kabir firmalarda sana ishe giren gunun bir aylyk bellanyar, ayda ish bolsa hem shol aylyk ish bolmasa hem shol aylyk, a kabirleri bolsa mysal ucin: sen ayda nace sany gapy - penjire onduren bolsan shona gora hem aylygyn berilyar izdelniy ish bolyar oydyan

Menin pikirimçe haysy işi

Menin pikirimçe haysy işi halayan bolsan şol işde işlemek in gowsy. hasam önünde goyan maksadyn bar bolsa şona göra işde işlemek :)))

hmmm

seninem diyyanin dogry, yone oz halayan ishin hem bolsa aylygy az bolsa sonakabaka shol ishe howesin hem gacyp gidyar

Şonun üçinem elmydama

Şonun üçinem elmydama özünde höwes döretjek bolmalyda...

Aylikli monoton ishleri

Aylikli monoton ishleri halamok birhili..:)

hmmm

o nahili ishay, dushunmedim

ay sho dowlet ishi diyjek

ay sho dowlet ishi diyjek boldum.. Monoton diymek, birsydyrgyn manisina gelayyar oydyan.. Yagni, "irden 8, agsham 5" ishleri..

Halayan işin...

Eğer adam bir işi/kari yüreginden halasa/söyse we ol karde in yokary üstünliklere yetmage ymtylsa, az aylyk meselesi hökman çözüler..sebabi islendik kar/hünarin hili bir adamda in yokary derejede bolsa, hökman şol hünarin/karin hyzmatyna isleg bildirip pul tölemek isleyji tapylar..pulun köpelse-de, islegin hem artarmyka..

+ 2 TELPEK Renaisance

Elimde yok ,şeydip yollaymasam :D

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 2 telpek goyyar we yazyar: "indi elinde bar diyip hasap eday:) "

Quote: islendik

Quote:

islendik kar/hünarin hili bir adamda in yokary derejede bolsa, hökman şol hünarin/karin hyzmatyna isleg bildirip pul tölemek isleyji tapylar

Turkmenistanda dowlet ishinde ishleyanler uchinem sheyle yagday bar bolsadi-da.. Men-a hokman dowlet ishine girerdim..:)