Adam ozunin kimdigini bilmeli!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ozunin kimdigini bilmeyan we tanamayan adam nadip rahatlyk tapar hem-de bagtly bolar .Eger kimde kim ozunin kimdigini bilmek islese ,onda asakdaky soraglara ozunizden jogap tapmaga calysyn.
1 Name ucin men bu dunya geldim ?
2 Bu dunyade yasamagymyn maksady name?
3 Menin bu dunyade yasaysym kamil derejede planlasdyrylypdyr .Onson menem kamil bir sungat eserimikam ya-da sadaja gurlusmykam ?
4 Durmusda goz onumde goyyan maksadym barmyka ya-da bos bosuna yasayarmykam ?
5 Menin atam Hezreti Adammy(a.s) ya-da maymynmy?
6 Munlerce naz-nygmatlardan,keremlerden doldurylan durmusdan sonra hasabyny bermelimikam ya-da gabyrda cuyrap galarmykam ?
7 Allanyn ,pygamberin hem-de Gurhanynadamoglunyn kim we nahili bolmalydygy hakyndaky pikirlerine unus bermelimikam ya-da materiyalist hem-de ateyist pikirli bolsam gowumykam ?
8 Allanyn bardygyna,onun kelamyna ,ahyryete hem-de olumden sonky hasap soralma ynanmazlyk meni sonra jennete eltermika ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Oho,menin halayan

Oho,menin halayan mowzuklarymyn biri.
Hany Maya bashda sen jogaplap beray,jogaplandan son menin sanabir nache soragym bolar.

Asakda man derek Mylayym

Asakda man derek Mylayym jogaplapdyr diysegem boljak .Sol bir zady iki gezek yazmasam bolmaz gaty gelsiksiz bolmazmyka diyyan .

gowja soraglar..:)

gowja soraglar..:)

Bu soraglar pikir edyan

Bu soraglar pikir edyan adamlara degişli yogsa da adamlaryn hemmesi pikir edyar emma üns bersek dunyade köp adam tiz geçyan yaşayşyn wakalaryndan başga zatlar hakda kan pikir etman öta gidyaler. Aslynda bu soraglaryn jogaby adam yaşayyş şeklini düybinden üytgetyar.Hakyky bagtly bolmagyna eltyar, yogsa bay bolmak, abrayyn köp bolmagy, ullakan oturgyjyn bolmagy; eger yeke galan wagtym ruhum şat bolmasa, müdimilik yaşayşa ynanmayan bolsam hakyky bagta getirmez. Bu kan filosofik bolmak zat dal, çyndanam bagtly yaşamak üçin jogaby tapylmaly soraglar...
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

1-yaşamak

1-yaşamak üçin...
2-başga altermatifim yokdy...
3-kamil sungat eseri...
4-maksadym bar...
5-Hz Adam(a.s)
6-ilki çüyremeli son jogap bermeli-yada çüyrap durkam jogap bermeli
7-üns bermeli...
8-jogapsyzzzz
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

sena pachti tapyberipsin

sena pachti tapyberipsin akga jogaplary:)) test bolan bolsa menem reske çözerdim weli klassik bolsa kynda:))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Men bolsa bu yerde

Men bolsa bu yerde "personality test" yerimika diydim. Mugallymlaryn hemmesine barde shol metody maslahat beryaler. Ozlerini test edip, psihologiyasyny we filosofiyasyny ulanyp, ozlerini tanap, okuwchylara nahili sapak bermelidigini owredyaler.
Soraglara gelsek... bilemok shu soraglary gaty kop okanymdanmy, namemi... "ne torkaet" diyyanleri orslaryn, "kan tasir edenok".

Quote:

1 Name ucin men bu dunya geldim ?
2 Bu dunyade yasamagymyn maksady name?
3 Menin bu dunyade yasaysym kamil derejede planlasdyrylypdyr .Onson menem kamil bir sungat eserimikam ya-da sadaja gurlusmykam ?
4 Durmusda goz onumde goyyan maksadym barmyka ya-da bos bosuna yasayarmykam ?
5 Menin atam Hezreti Adammy(a.s) ya-da maymynmy?
6 Munlerce naz-nygmatlardan,keremlerden doldurylan durmusdan sonra hasabyny bermelimikam ya-da gabyrda cuyrap galarmykam ?
7 Allanyn ,pygamberin hem-de Gurhanynadamoglunyn kim we nahili bolmalydygy hakyndaky pikirlerine unus bermelimikam ya-da materiyalist hem-de ateyist pikirli bolsam gowumykam ?
8 Allanyn bardygyna,onun kelamyna ,ahyryete hem-de olumden sonky hasap soralma ynanmazlyk meni sonra jennete eltermika ?

1 - Gaty gowy we filosofiki sorag. Her wagt uchin, her yash uchin. Muny halayan.
2 - Edil birinji yaly, chun sorag. Halayan
3 - Bu soraga bardakilerin hemmesi jogap berendirmika diyyan. Ya hemmesine golayi. Asyl shu sorag birinji we ikinji soragyn ichinde bir sorag. Kan halamok.
4 - Munam halayan, gowy goryan. Her kim ozune bir wagtam bolsa sorandyr shu soragy
5 - Bu soragy halamok. Bu sorag ylymdan hich zada dushunmeyanlere berilmeli soragmyka diyyan. Sebabi soragyn ozunde yalnyshlyk bar, natakyklyk bar. We bu soragam 1 we 2nji soragyn ichinde. Halamok.
6 - Bulam esasy 1 we 2nji soraglaryn ichinde. Kan halamok, sebabi gaty kan dush geldim
7 - Bulam eyyam esasy 1 we 2nji soragyn ichinde. Ilki sholara jogap berman muna gelmek mumkin dal. Kop gabat gelyan
8 - Bu bolsa, paradoks sorag. Nahili nahili?! Sen Alla ynanmasan, Kur'ana ynanmasan we ESASANAM OL DUNYA YNANMASAN, jennede nadip ynanjak?! Paradoks we gurlushy yalnysh sorag. Gaharymy getiryar.
Garaz, gowy we fundamental 3-4 filosofiki soragyn ichine 2-3 sany yalnysh we menin halamayan stilimdaki soraglar bar, yene-de 2-3 sanam shol bir soragyn ichindaki kichi soraglar bar.
Borda...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Bolyar indikide sizin diysiniz yaly ederin :("

Mana yalnysh dushunman, yone

Mana yalnysh dushunman, yone bu temada kan bir many goremok. Eger her soragy ayry bir temada achyp, awtor OZICHE pikirlerini yazan bolsa, onda gurrun ederdik. Bolmasa bir giden sorag.
Bilyan, awtor bize "PIKIRLEN SHU SORAGLAR BARADA" diyesi gelya, shonda-da yokardaky tankydy kabul edin.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ha ha

1 Name ucin men bu dunya geldim ? Ay Hudayjan inderipdir, indi yashamaly bolarynda:)
2 Bu dunyade yasamagymyn maksady name? Hacan o dunya giderkam
3 Menin bu dunyade yasaysym kamil derejede planlasdyrylypdyr .Onson menem kamil bir sungat eserimikam ya-da sadaja gurlusmykam ? bilemogay
4 Durmusda goz onumde goyyan maksadym barmyka ya-da bos bosuna yasayarmykam ?wah barla haysy birini sanayyn
5 Menin atam Hezreti Adammy(a.s) ya-da maymynmy?Konecno Hezreti Adammy (a.s.) mena maymyna menzeyan yerim yok
6 Munlerce naz-nygmatlardan,keremlerden doldurylan durmusdan sonra hasabyny bermelimikam ya-da gabyrda cuyrap galarmykam ? wah cuyrap galsan namesini sorayan, onyn yaly zat bamay, ekeje bir yupin soragyna cenli do utra dopros edyan bolsalar...:)
7 Allanyn ,pygamberin hem-de Gurhanynadamoglunyn kim we nahili bolmalydygy hakyndaky pikirlerine unus bermelimikam ya-da materiyalist hem-de ateyist pikirli bolsam gowumykam ? muny bilemok:(
[/B]8 Allanyn bardygyna,onun kelamyna ,ahyryete hem-de olumden sonky hasap soralma ynanmazlyk meni sonra jennete eltermika ?[/B] bah ishdan sogan alyan ekenay, dowzahyn hormatlyja yerine akiderler:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty komik:)"