Sonky wagtlar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam myhmanlar we agzalar .Köpden bari wagtymyn caklili sebapli sahypa az giryan .Elimin boslygyny pursat bilip sahypa gezelenje cykdym mowzuklarada seredisdirdim weli birhili mowzuklaryn içi kişiler arasynda özara gurrin yali bolup durlay mana .Sizede şeyle gelyarmi .Bu bolsa içimi gysdyryar .Gelin umumy yöretjek bolalyn.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

geeeliiinnnn :) howa ol

geeeliiinnnn :)
howa ol gownune dalde sheylerak gynansakda.
senem goshul onson sana hem gyzykly bolup goruner :) (shutkadyr)

Ay Feyajan boş wagtym gaty

Ay Feyajan boş wagtym gaty az .Yogsa menem elimden gelenini edip yazyanla .
Senem hakly herkim menin yali wagty çakli bolup yazmayan bolsa öz özinden özara gepleşik yali bolup gitmelida
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Aslynda mowzuk serýezni

Aslynda mowzuk serýezni bolsa, içindäkilerem serýezno bolarla. Başda flud üçin açylan mowzuklara giren bolaýma?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

oldboya dogry aydyan,

oldboya dogry aydyan, gushulyan

Agam goshulmak yaman zat dal

Agam goshulmak yaman zat dal welin, kopler barde goshulmakdan bashga zat edenoklar. Erbet yeri, kop temalarda goshulyanlarynam belli edenoklar.
Shol "usual suspects" hemme zady yazyan. Bizem sandan chykdyk ine, indi ozuniz bir zatlar chyrshaymasanyz...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Goshulyan :))"

tankyt barada

men pikirimçe-ha shol özara gürrün edyar diyyanlerin köp giryan bolaymasa. bolmasa her kim pikirini yazyp biler. yöne ''garşy pikir'' beyan edilende çagi bilmek gerek öydan.name-de bolsa sarpa saklanmaly. pikirine goşulman bileris yöne ony ''tankyt principlerne'' göra yazgarmaly. ''köçe gürrün'' yaly tankytlara men-a garşy...