AbadanSPOR

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

in sweji habarlar nesip bolsa hemmesi bu yerde. bizden ayrilman!!!!!!!!!Telpek goy

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

GIRIŞ

Aramyz uzakdyr, yakyndyr yürek,
Diyseler dünyade sana kim gerek.
Gaytalap, gaytalap yene mün gezek,
Diyerdim dünyade dostlarym gerek.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • PULIN 1 telpek goyyar we yazyar: "gowyja goshgy"

o setirler aslynda başgarak

o setirler aslynda başgarak bolmalymyka diyyanlay. Edil dogrusyna biljek dal weli uytgeşikdimika diyyan... yada yalnyş yadyma düşyar.. hany habarlar? şo ayrylman durşum:)
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

barde taze habaram yoga,

barde taze habaram yoga, onda men cyrshayyn:)
duyn HTTU bilen Asgabat komandasy oynady, gaty gyzykly gecipdir, HTTU utupdyr, yalnysh bilmesem 2-1
wi yene shu hepde-de Dubayshkiy posoltwa taze jaya gocdi, yokardaky berzenidaki otellerin birine, shol otellerin indi kopesi posolstwa berilyar oydyan,
onson biletler gymmatlajak mysh -myshlar bar yalnysh bilmesem shu gunden bashlajak yaly, tocno bilemok yone:( Moskwa 10 000 000 mln Turkiyede shol baha boljakmysh, dubay bolsa 17 000 000 sheyle gybada bashlady

Dubai 14 mnl boljak diyen

Dubai 14 mnl boljak diyen olam dine mysh mysh..bolmasa gowy boljak gaty harap eder yogsa

ashgabat-bangkok nache

ashgabat-bangkok nache bolduka?

ay hichisem

ay hichisem gymmatlamayalayyyy!!! gymmatlasada azajyk gymmatlar....men pikirimche. chasnyy kompaniya dala hou turkmenhowayollary

BUŞLUK GULLUK AZALDYLDY...............!!!!

Geçen günlerde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýolbaşçylygynda Howpsyzlyk Geňeşiniň Mejlisi geçirildi. Mejlisde ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlarymyzyň gulluk möhletiniň 18 aýdan 12 aýa çekilmekligi baradaky karar kabul edildi. Prezident Berdimuhamedowyň bu karara gol çekmegi mejlise gatnaşanlar tarapyndan el çarpyşmalar bilen garşylandy. Goranmak Ministrliginiň bu kararyň çäklerini gysga wagtyň dowamynda taýýarlap güýje giriziljekdigi habar berildi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "ooo,ine bu gowy habar!"

"Çeşme =

"Çeşme = www.turkmenpress.com" diyip hem goshmaly ekenin yzyna, plagiat govy zat dal !

BILET BAHASY...........!!!

Türkmen Howa Yollarynyn Aşgabat-Istanbul arasy bilet bahasy 4637500 manat. Düyn habar tutdyk. ABŞ dollary hem 20000 manat. Alada etman hemme zat gül yaly bolar...

Tuweleme mylayym sennem

Tuweleme mylayym sennem bilmeyan zadyn yok how:))
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................