Mahabat (reklama) we Yalan

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly agzalar!

Zamanamyzyn firmalary öndüryan zatlaryny, harytlaryny adamlara satjak bolup "mahabat" diyilyan zady ulanyalar.

Mahabat afişalary, yada gysga filmlerinde produkciyany eydip beydip öwyaler. Mahabatyn efektiw (tasir edyan) bolmagy üçin herhili psihologiki çarelerem oylap tapylypdyr.

Yaşlara Cola satjak bolsan "gelin gyzlan maymun bolup oynayan diskoteka"ny görkez, baylara Mercedes satjak bolsan "maşyn süryan galstukly biznesmen" görkez, dindarlara Haj bileti satjak bolsan "aglap doga edyan yaşuly"ny görkez, çagalara McDonald's buzgaymagyndan satjak bolsan, "nahar iyyarka oynap gülüşyan çagalar"y görkez...

Mahabat yasayan ayratyn firmalaram bar, agentstwolar. Şolaram her hili psihologik sözlemler düzüp halky aldayarlar:
"ZORT Howayollary; dünya açylyan penjeraniz!"
"Zoza Zola; içindaki energiyany oyandyr!"
"Zerzedez Zenz; yüregindaki yoly yzarla!"

Bilşiniz yaly, reklamalarda göryan zatlarymyzyn köpüsi yalan, yöne adamlar ynanyp şo zatlary satyn alyarlar.

Sizin pikrinizçe mahabatyn ayratyn "kriteria"lary bolmalymy? Mahabatlaryn "dogruçyl" bolmagy üçin name etmeli?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

aldamak hich welin,offencive

aldamak hich welin,offencive reklamalary azaltmaly menin pikirimche.

Oyun etdim

söwda etmeli dal dine ikinji el almaly (şutka)
_________________
**FENER FOREVER**

bu temada birwagtlar bir

bu temada birwagtlar bir blog ecipdim welin hazir taparmikam ony..

Hazir jyklap goreyin..

Gowy tema. Ýöne reklama,

Gowy tema. Ýöne reklama, PR hem uly meýdança bolup dur. Onda gönüden-göni ýalan zatlar aýdylmaly däl, ýöne bu kanuny aldamak aňsat. Meselem diýeli
-Biziň serişdämizi ulananlaryň 90% netije gördüler
diýýäler. Şony barlamak kyn, sebäbi serişdäni ulananlaryň statistikalaryny özleri ýasap bilýäler.
Edilip bilinjek zat ýokmyka diýýän
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Ýöne ýalňyş berlen info

Ýöne ýalňyş berlen info üçin ýa önümiň hili standarda laýyk gelmese, kompaniýany suda berip bolmaly.
Onsoňam, alyjylar üçin tankytçylar kömek edýä. Meselem, tehnika satyn aljak bolsaň, google'de gözläýmeli, tankytçylar deňeşdirýä, tankyt edýäler, özlerem professionallar!
Oň daşyndan, alyjylar jemgyýedi ýaly guramalar nämäniň gowy, nämäniň erbetdigini habar berýäler, reýting ýasaýalar, deňeşdirýäler. Göni reklama ynanyp zat satyn alýan ýoga bu döwür.
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.