O namedir?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hemma!!!

Men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym, yazman.

Bu goshgyda "o namedir?" diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

Alyn onda:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Hazir shu iki bendini jogaplajak bolun, song yene dowamyny yetirerin.

Ing songunda hem jogabyny yazaryn!
Men bu mowzugy dost sahypada hem achdym, sizin hem pikirleringizi bilmek gaty gyzykly!
bor, sag bolun! jogaplaryngyza garashyan!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

O namedir, edplerin

O namedir, edplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, äk kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?
........................................
ol salamdyr edeplerin başydyr,
gam-gussadyr yaz günlerin gyş eder,
yamanlyga yagşylyk ar kişinin işidir,
şahyra dal welin jogap şeyledir
:D
______________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "In sonky setirin gaty gowy gelshipdir"
 • PULIN 1 telpek goyyar we yazyar: "me telpek! yat tutjak hazir shuny"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "super şahyr sen!"

bolyar shahyr dal welin

bolyar shahyr dal welin, onda-da yatip galandan atip gal diyip yazayin bolup biljek zatlary..aslynda Bayram Magtymgulynyn goshgusyny kop okayanina gora goni jogaplaymalidir welin, bilmedim-da..

ol salamdyr edeplerin başydyr,
ajy habar yaz günlerin gyş eder,
yamanliga yagshilik ar kishini ishidir
bizden salam bolsun jogap sheyle(rak bolmagy mumkin)dir:D

ol yshkdyr yazilmadik permandyr
ajy ayralik omur boyi armandyr
arzuw hiyal yureklere dermandyr
jogap sheyle, sorag bolsa beriber:D

p.s.
ol ajaldyr, yazilmadik permandyr.. bulam yaman pikirlendiryar...

-------------------------------------------------------
Tebigatyn ozem serhosh
Mana serhosh diyme lalam!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • PULIN 1 telpek goyyar we yazyar: "ey tuwelemelay hemmanizem! chyn hou! jogap sheyle sorag bolsa beriber hahaha! MALADIS!:D"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Terbiyedir, edeplerin

Terbiyedir, edeplerin bashydyr,
Ol yalandyr, yaz gunleriň gysh eder,
Dogrulykdyr, är kishiniň ishidir,
Adam bolsan hayyr işin ediber.

Ahlagyndyr, yazylmadyk permandyr,
Günakarlik, ömür boýy armandyr,
Yagşy sözdür, ýüreklere dermandyr,
Adam bolsan hayyr işin ediber.

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

baar yazanja jogaplanyzmay??

baar yazanja jogaplanyzmay?? bolun basymjak koprak yazyn, a to jogabyny yazasym gelip howlugyp bashladyma :)

Eý Feyagözel, Gunçaşka?,

Eý Feyagözel, Gunçaşka?, garaş, men bu temany görmändirin :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Birinji bendiňe jogaby Anna

Birinji bendiňe jogaby Anna çüýläpdir, has gowusyny ýasamak kyn düşýä.
Gel kreatiw, ýagny döredijilik, bolsun diýip çyrşaýan, ýöne goşgy ýazmakda nol men.
O namedir, edplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, äk kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

-Ula hormat, edepleriň başydyr,
-Kel söýgüli, ýaz günleriň gyş eder,*
-Blogda ýazmak, är kişiniň işidir,
-Tmolimpçiden saňa jogap şuňýalak
*Agajan aga gaty göräýme, men bärde "erbet" manyda aýtmakçydym heleýiň bolsa diýip welin, Gunça gyssap duransoň, menem söz tapmamsoň gitdi. Söz tapan wagtym düzeltjek :D

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

-TÜRKMENÇE ÝAZ, ýazylmadyk permandyr,
-Telpeksizlik, ömür boýy armandyr,
-Ata agam, ýüreklere balzamdyr,
-"Mergen, seňki dogry" gowy jogapdyr :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "2. bendin DASH :))"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ""-Ata agam, ýüreklere balzamdyr," - ha-ha-ha. utandyrdyn-ey, bar-a:)"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hahaha Bayram aga sizema

hahaha Bayram aga sizema gozune gul goyupsynyz :))))))) howlukmanjyk yazyberin, jogabyny entek doly pikirleri alyancham goyjak dal :)

ay aslynda hokman shahyrlyk gerek dal, yone goshgyn ashagynda sheyle diyayipdirda. dogry pikirler bolsa bolyar.

Quote:O namedir, edeplerin

Quote:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O hormatdyr, edeplerin bashydyr
Agyr kesel, yaz gunleri gysh eder,
Ejize sylag ar kishinin ishidir,
Biz jogaplars,sowallany beriber:)

Quote:

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Herekede bereket,yazylmadyk kanundur,
Watana donuk omur boyi armandyr,
mahirli soz yureklere dermandyr,
Jogap sheyle,sen ozunden habar ber.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! gulup gezmek ar kishinin ishidir :) (mert bolmak!)"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ""O hormatdyr, edeplerin bashydyr!" üçin!"

O namedir, edplerin

O namedir, edplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, äk kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

ol gullukdyr edeplerin başydyr,
tuwalet yuwmak yaz günlerin gyş eder,
duh urmamak ak kişinin işidir,
bizden habar alsan jogap şeyledir.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

demble hökmi yazylmadyk permandyr,
urulmasan ömür boyy armandyr,
çorek mesge yüreklere dermandyr,
bizden salam bolsun jogap şeyledir.

hemde men herkime salam diysem dogry bolar men taze geldim bu sayta. siz bilen yazyşmakdan öran şat.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • PULIN 1 telpek goyyar we yazyar: "hahahah:D:D munam yat tutjaga!:D"

Azajyk türkçäniň täsiri

Azajyk türkçäniň täsiri bar diýmeseň gül.
Hoşgeldiň!
Her kimiň öz gaýgysyda... gulluk edýäňmi häzir?
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Ol hayadyr edeplerin

Ol hayadyr edeplerin bashydyr,
Shonsuz gelin yaz gunlerin gysh eder
Ona sabretmek ar kishinin ishidir
Oylenenlerden sorasan jogap sheyledir

Gelnini soymek yazilmadik permandyr
Jogapsiz soygi omur boyi armandyr
Onun “soyyan” sozi yureklere dermandyr
Oylenenlerden sorasan jogap sheyledir.

(Ol nesipdir yazylmadyk permandyr
Zuryatsyzlyk omurboyi armandyr
Chagan sesi yureklere dermandyr
Oylenenlerden sorasan jogap sheyledir)

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "muna telpek berman haysyna bermeli, berekellah, dowyan ekeni!"

azajyk suwjarsak:)

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Suwjuk bolsan sowalyma jogap ber?
..........................................
türkmen köynek edeplerin başydyr,
duşuşykda pulsuz galsan yaz günlerin gyş eder,
12 etajdan bökmek ar kişinin işidir,
suwjukdyryn beren jogabym şeyledir...
---------------------------------------------
O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?
.............................................
bergilerdir yazylmadyk permandyr,
anjelina jolie ömür boyy armandyr,
yene şol aktrisa yüreklere dermandyr
suwjarybildim jogap şeyledir

:D

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Hmm, Jolie diydinmi? :)))"
 • PULIN 1 telpek goyyar we yazyar: "shu telpek goni jolie'n ozune:D:D"

yasama shahyr :)

ol edepdir edeplerin bashydyr,
olam gyshdyr yaz gunleri gysh eder,
ol arlikdir ar kishinin ishidir
biz shahyrdan jogap size sheyledir

ol permandyr yazylmadyk permandyr,
ol armandyr omur boyy armandyr,
ol dermandyr yureklere dermandyr
(ol valeryankadyr yureklere dermandyr)
biz shahyrdan jogap size sheyledir

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "ay sana telpek bermesek bolmayar..in dogry jogaplar diysene;)"
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "dash, hem angsat usuly!"

gulup oldum-ow

gulup oldum-ow.. yazmana yaltanmadinmi??

ay yoga, shu vagt name

ay yoga, shu vagt name yazmaly bolsa yazjak, ish az, vagtymy nadip gechirjegimi bilman otyryn, dynch gunleri bolanson ishde hich kim yok, dine 14/14 gun ishleyanler bar (menem sholaryn biri:) )

ay tuwelemeee :) janygyp

ay tuwelemeee :)
janygyp jogap berip bilipsiniz. sag bolun!

jogabyny yazayynmy ya yene berjekleniz bamy???

O namedir, edeplerin

tas gija galan ekenim.

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?
---------------------------------------
Yanyp duran yiti gamcy, edeplering bashydyr.
Jubingdaki pul ogurlansa,yaz gunlering gyshydyr.
ogryny etip,depip-gapmak, ar kishining ihidir.
eshider bolsang,alac diyseng, bizden jogap sheyledir.
----------------------------------------------
O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?
----------------------------------------------
Ol "SOYGI"-dir yazylmadyk permandyr.
oylenmeseng, omur boyi armandyr, (1)
kawagtlar PC-de, oyun oynamak yureklere dermandyr,
shahyr diyseng bizden jogap sheyledir.
----------------------------------------------

gysgaca dushundirish:
(1).tersine bolaymagam gaty ahmal.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

menem synanyshyp goreyin

menem synanyshyp goreyin hany

ol okuwdyr, edeplerin bashydyr
dersten galmak, yaz gunlerin gysh eder
erkek bolmak ar kishinin ishidir
hanymlara erkek bolmak yarashmaz

ol olumdir,yazylmadyk permandyr
janyna kast, omur boyi armandyr
goz yash dokmek,yureklere dermandyr
dunya uchin jiger-bagryn yakilmaz
_________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "dersten galmak, yaz gunlerin gysh eder :-)"

"Omur boyi armandyr" bolanda

"Omur boyi armandyr" bolanda "Islabem, omur boyi yetip bolmajak zat" manysynda ulanilyamika diyyan Yhlas, "janyna kast" senin omur boyi islap, yetip bilmeyan zadyn daldira ? :)

tuweleme jogaplanyz bilen

tuweleme jogaplanyz bilen telpek baryny gazanypsynyz :)

indi jogabyny yazyp beyleki soraglara gechiberelimi??? ya entegem barmy aranyzda jogaplajak???

Beyleki soraglara gechiber

Beyleki soraglara gechiber Feya,jogaplap boldular oydyan muny.

Hawa, men hem GaraDaga

Hawa, men hem GaraDaga goşulýaryn!
Okama kemini goýmadym, birem ýazyp bilýän bolsadym :)

PS: Baýramyň men baradaky setirine güldüm, Durdy agaň ýazanlaryna bolsa aşyk boldum :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: tuweleme jogaplanyz

Quote:

tuweleme jogaplanyz bilen telpek baryny gazanypsynyz

:(

nämä pejikýäň, hana,

nämä pejikýäň, hana, alan ekeniň-ä senem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menin hem yazjagym

menin hem yazjagym sizinkiden uytgeshik dalle :)

Salamlashmak edeplerin bashydyr,
Yalan tohmet yaz gunlerin gysh eder,
Guna gechmek ar kishinin ishidir,
Sowalymyzyn jogaplary sheyledir.

Ol yazgytdyr, yazylmadyk permandyr,
Perzentsizlik omurboyy armandyr.
Yagshy sozler yureklere dermandyr,
Sowalymyzyn jogaplary sheyledir.

ine :)

Bu seň jogabyňmy ýa

Bu seň jogabyňmy ýa goşgydaky jogapmy?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga, ol goshgydaky

ata aga,

ol goshgydaky jogap, beyleki soraglaram shu yere yazayynmy? men-de yone son gaty hayal achylar. taze achmana hem chekinyanlay :)

Weý, jigim, täzesini aç,

Weý, jigim, täzesini aç, kim yrsarar öýdýäň :)

Goşgydaky soragy bärik goýup, köp gowy zatlaryň ýazylmagyna sebäp bolanyň üçin, aýratyn minnetdarlyk bildirýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gowsy bashga acaysana...

Gowsy bashga acaysana... caltrak ac onsonam :)).. Menem synanshyp gorjek bolayyn, shahyrcylyk bilen aram-a yok welin, onda-da, el-mariachy yalaklar gelmanka :)) bir zat nemedip bilsem... olar in gowularyndan yazanson, men oz "duzsuz" bentlerimi yazmaga-da utanyan :))

ana achdym, Anna agamam yok

ana achdym, Anna agamam yok :) yetishjek bolun

ustunlik arzuw edyan! :)