Palwan Halmyradow Öldümi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam agzalar
doly maglumat dal emma eshidishime ora...tm-daki dostlarymdan erbet habar aldym
Palwan Halmyradow ilki maşynda çaknyşypdyr diyip eşitdim...sonam ölüpdir diyip...
eger myşmyşam bolsa bilyan bar bolsa habar etsin!!!!

ölenem bolsa Allah Rahmet eylesin...başdan...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Eger ol habar bazardaki

Eger ol habar bazardaki dayzalardan eşidilen bolsa dogrydyr:))

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Geçen yyl kakasyna maşyn

Geçen yyl kakasyna maşyn kakypdy.Murgapda. Dogry habar daldir diyip dileyan, önema yany öylendi pahyr.
Dayzalar aytmadyk bolawersin da herna:
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

yok eşiden yerimda dayza

yok eşiden yerimda dayza yokdy--sap erkekler aytdy...
.............no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr......

Yalan bolawersin:( Ol men in

Yalan bolawersin:( Ol men in gowy goryan aydymchym. Bir-iki yyl mundan on Shah Rukh Khan oldi diyip chykardylar, yalnysh bolup chykdy.

Bagyşla welin, ŞAhruk Han

Bagyşla welin, ŞAhruk Han üçinem gyandyňmy? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

shahruk khany söymeyan

shahruk khany söymeyan türkmen gyzy yoga.....ahli türkmen oglanlary şondan son gelyar türkmen gyzlar üçina...
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Boyun alanyn uchin! ;)"

söyyani gaty kan diyeli

söyyani gaty kan diyeli onda...henizem kinosy bar öytyan garranam bolsa oynayar özem hollywood-dada oynajakmyş...

geçen yylam Anjelina Jolie bn bile Bollywood oscarlaryny dagytdy
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Ooo... Herbir kino düşüp

Ooo... Herbir kino düşüp yöreni gowy göryan bolsanyz mena bilmedim onda.
_________________
**FENER FOREVER**

Ola Shahruk eken,

Ola Shahruk eken, garynjajygyn olumine-de gynanyan men:)

o haysy

o haysy kinodanay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "he he:)"
  • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))"

ens yalandyr

palwan gowy oglan.yalan bolayyadyr.menin gaharym getiren su ysy burnyny yykyan hindiler namay.oyunin yanindan gecsen kellan aylanyar.name o garrymy namemei bir zada kop iyyaler.yilda bir hindi kino gorse bolya bary bir.

Watan aga, hindileriň

Watan aga, hindileriň iýýän ysly zady diýýäniňiz "curry sauce" bolmaly. Sogany gaýnadyp, oňa-da et bn birlike "baharat" baryny atýalar, özem ajy edip iýýäler. Muny hemişe edensoňlar, bedenlerine nähoş bir ys siňip gidýär. Ýerli halk bolsa olaryň uzagyndan aýlanyp geçmegi ýeg bilýäler. Olaryň ýaşaýan ýerinde ýşamajak bolýalar we ş.m.

Pälwana söz ýok-la, "Owgan rowaýaty" dagy döwýärdi bar-a.
Ýöne men onuň soňky aýdymlaryny halaýan, aýratynam, "Ýa Hz.Muhammed(SAW)"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ol aydim sonkilarin

Ol aydim sonkilarin hatarynda dal ata aga!:)

Indi olar kone aydimlari bolup galdi. Ol indi dine COPY-PASTE derdine dushdi beyleki bagshylarin aglabasi yali..

COPY-PASTE derdine dushdi we mendaki bar abrayi zim-ziyat bolaydy..:(

palwan....

palwan ölenok gadyrly agzalar. geçen ay awariya bolupdır. ummasız bolan zadı yok. maşınını hem onardıpdır. Alla gorasın olar yalı wakalardan.
http://www.youtube.com/watch?v=NIqtLE6K8Lc
http://www.youtube.com/watch?v=TjnomXRkUVw
alın size palwanın in bir şat gününden pursatlar.

Dogry .Ol heniz olenok

Dogry .Ol heniz olenok .Menin joram onun bilen gecen 3 gun telefonda gurlesipdir .Muny esidibem hezil edip gulupdir .Sonam :"belki bu menin uzak yasajakdygymyn alamatydyr" diyipdir

Giyw, bilyanizmi name?

Giyw, bilyanizmi name? Palwan bilen gurleshen bir gyzyn jorasy hakit men saytdashim-da..:)

Bahh, jorañ aýdymçy dagy

Bahh, jorañ aýdymçy dagy däldirä?! ýa garyndaşymy? :)

Yok onun agasy bagsy we

Yok onun agasy bagsy we sondan tanayar.